Sunteți pe pagina 1din 17

Mediul cultural

internațional
 Cultura cuprinde elemente obiective și
subiective, cum ar fi norme, valori, idealuri și
tradiții.
 Cultura poate fi învățată prin invățarea regulilor
și a modelelor de comportament specifice unei
societăți.
 Cunoașterea culturală este foarte importantă
pentru a dezvolta produse și servicii, pentru a
comunica și interacționa cu partenerii de afaceri
și pentru a realiza promovarea produselor.
Abordări de interpretare a culturii-
Stereotipuri
 Stereotipurile reprezintă generalizări despre
un grup de oameni, care se pot baza sau nu
pe fapte și care nu țin cont de diferențele
reale
 Stereotipurile sunt adesea eronate și conduc

la concluzii nejustificate
 Mulți oameni folosesc stereotipuri conștient

sau inconștient
 Exemplu de stereotip: sindromul manana iîn

țările Latino Americane


Exemple de stereotipuri despre
americani
 Sunt agresivi și argumentează mult comparativ
cu japonezii care sunt rezervați și umili
 Sunt orientați spre individualism comparativ cu
japonezii și chinezii care sunt orientați spre grup
 Își asumă riscuri spre deosebire de arabi care
sunt precauți și conservatori
 Sunt interesațiîn rezultate imediate comparativ
cu latino americanii care petrec mult timp pentru
a-și cunoaște partenerii de afaceri
 Gradul de formalizare este foarte scăzut
Culturi înalt contextuale și slab
contextuale
 Culturile slab contextuale pun accentul pe
explicații verbale
 Comunicarea este directă și explicită iar
acordurile se bazează pe contracte ferme.
 Exemple de culturi slab contextuale: țările din
nordul Europei, SUA
 Culturile înalt contextuale pun accent pe mesajele
nonverbale iar comunicarea este folosită pentru a
promova respectulși armonia
 În culturile asiatice a arăta nerăbdare, frustare,
iritare sau mânie este considerată lipsă de politețe
Elementele culturii
 Limbajul are 2 componente : verbal și
nonverbal. Limba este considerată o oglindă a
culturii.
 La ora actuală există la nivel internațional

7000 de limbi și dialecte


 Cele mai frecvente greșeli apar în reclame,

prin traducerea sau interpretarea greșită a


mesajelor. Exemplu: Pepsi în Germania
Limbajul nonverbal
 În cadrul comunicaţiilor nonverbale poate fi
inclus şi limbajul tăcut care include distanţa
între vorbitori, expresii faciale, gesturi ale
mâinilor şi braţelor. Asiaticii, nordicii, anglo-
saxonii şi germanii consideră spaţiul de un
metru spaţiu personal în timp ce mexicanii se
apropie la jumătate de metru de partener
într-o discuţie de afaceri. Pentru latini, arabi
si africani apropierea este un semn de
încredere.
 Timpul
 În culturile cu un grad ridicat de complexitate timpul este
flexibil şi nelimitat
 Spaţiul
 Arabii şi latino-americanii tind să stea aproape de partenerii
de afaceri iar americanii tind să stea mai departe.
 Posesiunile materiale
 Un interes special pentru aceste posesiuni îl au americanii
 Legături de prietenie
 În culturile cu un grad ridicat de complexitate stabilirea unor
relaţii personale este esenţială în realizarea unor afaceri.
 Acordurile în afaceri
 În culturile cu un grad ridicat de complexitate acordurile se
bazează pe cuvântul dat şi nu neapărat pe contracte,
încrederea în persoana respectivă fiind mai importantă decât
produsul sau preţul.
Obiceiuri și tradiții
 Obiceiurile imperative trebuie cunoscute iar adaptarea
la ele este obligatorie pentru ca legătura de afaceri să
aibă succes. De exemplu, în anumite culturi este
important să se stabilească o legătură de prietenie
înainte de începerea efectivă a negocierilor de afaceri.
 Obiceiurile facultative sunt cele a căror adaptare este

opţională însă utilizarea lor face o bună impresie


partenerului de afaceri, demonstrând un studiu al
culturii. Abordarea modului de îmbrăcăminte
tradiţional, a felurilor de mâncare tradiţionale
reprezintă exemple de obiceiuri facultative.

 Obiceiurile exclusive sunt acele obiceiuri
rezervate exclusiv localnicilor şi de la care
străinii sunt excluşi, cum ar fi criticarea
politicii unei ţări sau discuţii legate de religie.
Tehnologia și cultura materială
 Se poate considera că avansul tehnologic a
reprezentat cauza majoră a schimbărilor
culturale în numeroase ţări. De exemplu,
creşterea timpului liber în culturile vestice a
fost rezultatul direct al dezvoltării
tehnologice. Avansul tehnologic determină şi
o anumită convergenţă culturală, cum ar fi
cazul pătrunderii pe diferite pieţe a
televizoarelor color, a aparatelor video şi
chiar a Internetului.
Instituții sociale
 Aceste instituţii afectează modul în care oamenii se
raportează unii la alţii. Instituţia familiei este
formată în ţările vestice din părinţi şi copii iar în alte
culturi cuprinde bunicii şi alte rude. Aceasta va
influenţa modelele de consum şi strategia de
reclamă adoptată de firmă precum şi practicile de
angajare.
 Un manager care acordă un tratament special unei
rude în America Latină şi în lumea arabă
îndeplineşte de fapt o obligaţie, angajând pe cineva
în care are încredere. În SUA şi Europa acest lucru
este considerat favoritism şi nepotism.
Educația
Nivelul educaţional al unei culturi poate fi
evaluat folosind date referitoare la gradul de
alfabetizare, numărul celor care urmează
şcoli secundare sau facultăţi.
 Nivelul educaţional are o influenţă

importantă asupra afacerilor. Un număr mare


de analfabeţi într-o ţară, cum ar fi India
sugerează folosirea cu precădere a reclamelor
vizuale şi mai puţin a materialelor scrise.
Valori și atitudini
 Valorile reprezintă credinţe sau norme de
grup ale indivizilor iar atitudinile reprezintă
evaluări ale alternativelor bazate pe aceste
valori.
 Atitudinea faţă de schimbare este pozitivă în

ţările industrializate, iar în societăţile legate


mai mult de tradiţii, schimbarea este privită
cu mare suspiciune, mai ales dacă provine de
la o entitate străină.
Estetica
 Firmele trebuie să realizeze o foarte bună evaluare a
factorilor estetici ca: designul produselor şi
ambalajelor, culoarea, numele de marcă şi
simbolurile.
 Culoarea este adesea utilizată ca un mecanism de
identificare a mărcii şi diferenţiere însă culorile pot
avea semnificaţii diferite la nivel internaţional.
 Negrul, de exemplu, este considerat culoare de doliu
în SUA şi Europa iar albul are aceeaşi valoare
simbolică în Japonia şi Orientul Îndepărtat. Culoarea
verde în Singapore este asociată cu moartea.
