Sunteți pe pagina 1din 5

Conteinere Și

pubele PENTRU DEȘEURI


PROIECT BIOLOGIC
Cozari Anastasia

Reciclarea deșeurilor a ajuns să fie o problema


de maximă importantă pentru salubritatea generală
a Terrei, amploarea fenomenului condiționând în
mare parte dezvoltarea economică . Explozia
industrială a secolului XX și în special a celei de-a
două jumătate a acestui secol a dus la intensificarea
industriei, a agriculturii, la creșterea , dezvoltarea și
diversificarea consumului de bunuri materiale și de
alimente, cauzând creșterea proporțională a
cantității de deșeuri și reziduuri. Fenomen care
evident este într -o continuă creștere chiar și în zilele
noastre.
Containere pentru gunoi – astăzi este pur și
simplu un instrument indispensabil pentru Implimentând acest proiect
colectarea diverselor deșeuri. Acestea sunt Scopul primerdial este receclarea
concepute pentru eliminarea civilizată a materialelor ca hârtia, plasticul, baterii
deșeurilor, menținerea curățeniei și a
situației ecologice normale.
și sticla.

Reciclarea deșeurilor a ajuns să fie o problema de


maximă importantă pentru salubritatea generală a
Terrei, amploarea fenomenului condiționând în
mare parte dezvoltarea economică . Explozia
industrială a secolului XX și în special a celei de-a
două jumătate a acestui secol a dus la
intensificarea industriei și diversificarea consumului
de bunuri materiale și de alimente, cauzând
creșterea proporțională a cantității de deșeuri și
reziduuri. Fenomen care evident este într -o
continuă creștere chiar și în zilele noastre.
Reciclarea deșeurilor este definită că un proces de
reutilizare a materialelor și produselor uzate ori învechite
pentru crearea altora, fără apelarea la materii prime noi,
reducând considerabil consumul de energie necesar
extragerii materiilor prime, respectiv distrugerii deșeurilor
de orice fel.

Motivele care determina importantă reciclării deșeurilor sunt


nenumărate însă un lucru e evident : Da , este foarte importantă
reciclarea deșeurilor de orice fel. Atâta timp cât rezultatul ajută
mediul în care trăim , ne îmbunătățește modul de viață și ne
ajută pe plan economic nimeni nu poate contesta importantă
acestor beneficii
! Orașul nostru beneficiaze de urne pentru Pubetele de partajare a gunoiului sunt necesare din motiv că:
colectarea bateriilor doar în unele spații reciclarea reduce considerabil cantitatea deșeurilor ce trebuiesc
comerciale. Dorim instalarea acestora cel depozitate în gropi de gunoi;
puțin în fiecare cartier. fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci;
energia recuperată când reciclăm un pahar de sticlă poate
alimenta un bec pentru 4 ore;
reciclarea reduce numărul de agenți poluanți din aer și apă;
reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizată prin
extragerea și prelucrarea minereurilor;
Consider că majoritatea locuitorior orașului
nostru (noi), dorim să locuim într-un oraș
curat, drept urmare grupul țintă sunt cei
dornici de a conveți într-un spațiu verde,
bine amenajat.
Finanțarea din parte Primăriei ar fi
binevenită, în caz de refuz, se plănuiește să
se strângă donații bănești de la comunitatea
orșului.
Proiectul va fi promovat în cadrul
instutuțiilor de învățământ, parcuri și un șir
de înterprinderi.
Nu merge vorba despre o sumă bănească
exactă. Se plănuește colaborarea cu o firmă
de sulubritate, care va fi dispusă să ofere un
numpr mare de pubete la un preț aventajos,
iar din suma acumulată vor fi instalate
urnele de colectare și partizare a gunoiului.
Proiectului va dura\va fi pus în mișcare
conform duratei strângerilor de fonduri.
CONCLUZIE

A recicla înseamnă să consumi eficient , să refolosesti pe cât posibil , să transformi materia


prima astfel încât să existe permanent un circuit al materiei care poate fi refolosită mereu și
care să producă efecte benefice atât pentru noi oamenii cât și pentru mediul înconjurător .

Să nu uităm că atunci când vorbim de „mediul înconjurător ” nu ne referim doar la vegetație


ci și la multitudinea de viețuitoare , fie ele animale domestice, de companie sau sălbatice ,
taratoare , zburătoare sau din mediul acvatic. Toate acestea , și nu numai, fac parte din
„ natură ”, din mediul care ne înconjoară și sunt afectate în mod direct de stilul nostru
de viață. Ar trebui să conștientizăm și faptul că avem o responsabilitate sporită față de
acestea, că specie dominatoare a Terrei.

Haideți să dăm cu toții o mai mare importantă reciclării deșeurilor !

Vă mulțumesc pentru atenție!