Sunteți pe pagina 1din 20

Punctaj și prezență

• Prezență:
– Nu sunt recomandate absențele.
• Punctaj:
– 3 puncte pentru un test online susținut la
sfârșitul laboratoarelor.
– 0,2 puncte pentru fiecare nota de 10
obținută la testul de la sfârșitul cursului.
Se pot obține maxim 2 puncte.
– 4 puncte examen final susținut online.
– 1 punct din oficiu.

1
Curs 1

1. Ce este un sistem de operare?


2. Istoria sistemelor de operare
3. Tipuri de sisteme de operare
4. Organizarea unui sistem de calcul(revizuire)

2
1.1. Introducere

• Un sistem de calcul constă din:


– Hardware
– Sistem de operare
– Aplicaţii software

3
1.2. Ce este un sistem de operare?
Funcțiile de bază ale unui SO sunt:
• Extinderea mașinii
– SO prezintă utilizatorului echivalentul unei mașini extinse
sau virtuale care este mai ușor de programat decât hardware-
ul (prin utilizarea nemijlocită a acestuia).
– SO furnizează o serie de servicii pe care programele le pot
obține utilizând instrucțiuni speciale numite apeluri de
sistem.
• Gestionarea (controlul și alocarea) resurselor din
perspectiva:
– Multiplexării(partajării) în timp
– Multiplexării în spațiu

4
2.1. Istoria SO (1)

Sisteme batch(lot)
– Programatorul aduce cartela perforată la IBM1401
– Se citește cartela pe banda magnetică
– Operatorul introduce banda magnetică în sistemul de
calcul IBM 7094
– Banda magnetică rezultată în urma prelucrărilor este
introdusă în IBM 1401 pentru tipărirea rezultatelor
5
2.1. Istoria SO (2)
• Prima generație 1945 – 1955
– Sisteme enorme care realizau doar calcule matematice
elementare.
• A doua generație 1955 - 1965
– Sisteme cu tranzistori, sisteme batch,mainframe, limbaj
de asamblare, FORTRAN.
• A treia generație 1965 – 1980
– Circuite integrate,multiprogramarea, spooling,
minicomputere
• A patra generație 1980 – prezent
– Microcalculatoare(personal computers), MS-DOS,
GUI, Windows 95, 98, NT,2000 Me,Vista, 7,...., UNIX,
Linux, network operating systems și distributed
operating systems.

6
2.2.Tipuri de sisteme de calcul
• Microcalculatoare
– sunt accesibile d.p.d.v. al preţului;
– au dimensiuni reduse şi unele tipuri pot fi portabile;
– pot fi folosite în orice domeniu;
– lucrează în reţea putând realiza schimburi de date.
• Minicalculatoare
– calculatoare de dimensiuni medii, mai scumpe decat PC-urile;
– au fost create pentru executarea unor funcţii specializate: aplicaţii multiutilizator, maşini cu control
numeric, automatizări industriale, transmisii de date între sisteme dispersate geografic;
– au putere şi capacitate de stocare mai mare, UCP complexă, sistem de I/O foarte dezvoltat în sensul
comunicării prin reţea de periferice în sistem multiutilizator.
• Mainframe-uri
– situat între supercalculatoare şi minicalculatoare d.p.d.v. al performantelor si al pretului;
– au procesorul foarte complex, volum mare de stocare în UM , sistem de I/O complex, orientat pe
gestionare de staţii de lucru, permit acces multiutilizator;
– funcţionează de regulă fără întrerupere, ceea ce presupune accesul controlat la date şi un sistem de
protecţie adecvat.
• Supercalculatoare
– sunt cele mai puternice, complexe şi scumpe sisteme electronice de calcul;
– au procesorul format dintr-un număr mare de microprocesoare;
– sunt proiectate pentru calcul paralel;
– sunt utilizate în domenii care necesită prelucrarea complexă a datelor, cum ar fi: reactoare nucleare,
proiectarea aeronavelor, seismologie, meteorologie.

7
3. Tipuri de SO
1. Mainframe operating systems
2. Server operating systems
3. Multiprocessor operating systems
4. Personal computer operating systems
5. Real-time operating systems
6. Embedded operating systems
7. Smart card operating systems
8. Sensor node operating systems
8
4.1. Componenta hardware a unui PC

• Componentele unui PC(Personal Computer)

9
4.2. Procesorul(1)

(a) Modelul pipeline


(b) UCP superscalară

10
4.2. Procesorul(2)

Tranziția din modul user în modul


kernel
11
4.3. Memoria

• Ierarhia tipurilor de memorie existente


• Unde plasați în această ierarhie discul optic?

12
4.4. HD

13
4.5.Memoria principală

14
4.6. Dispozitive I/O
Metode de realizare a operaţiilor de I/O:
1.Clasică
a)Programul generează un apel de sistem
b)SO(kernelul) apelează driverul
c)Driverul pornește operația de I/O și verifică permanent dacă dispozitivul a finalizat
comanda
d)La finalizarea operației de I/O SO redă controlul programului
2. Utilizarea întreruperilor
a) Driverul actualizează regiștrii controlerului.
b) Controllerul pornește dispozitivul.
c) La finalizarea operației de I/O controllerul
semnalizează acest lucru către controllerul
de întreruperi.
d) În cazul în care controllerul de întreruperi
acceptă întreruperea atenționează UCP.
e) Controllerul de întreruperi furnizează
numărul dispozitivului care a generat
întreruperea către UCP.
3. Prin utilizarea DMA(Direct Memory Acces) care controlează fluxul de biți dintre
memorie și controllere fără intervenția constantă a UCP.
15
4.7.Structura unui sistem Pentium

16
De știut...(1)
• Tipuri de sisteme de calcul și caracteristicile lor.
• Funcțiile SO.
• Ce tip de memorie se citește inițial la restartarea unui sistem de calcul?
• Ce reprezintă ISA?
• La ce se referă termenul de multiplexare?
• Definiți termenul de multiprogramare.
• Definiți termenul de spooling.
• Ce reprezintă GUI?
• Care este diferența dintre SO pentru rețea și sistemele de operare
distribuite?
• Ce tipuri de sisteme de calcul cunoașteți și care sunt principalele lor
caracteristici?
• Care sunt avantajele sistemelor paralele?
• Descrieți multiprocesarea asimetrică.
• Descrieți multiprocesarea simetrică.
• Descrieți sistemele cluster.

17
De știut...(2)
• Clasificați SO după destinația lor.
• Descrieți ciclul de bază al funcționării unui procesor.
• Precizați care este diferența dintre modelul de funcționare
pipeline și modelul de funcționare al unei UCP superscalare.
• Care sunt modurile de funcționare ale UCP?
• Ce reprezintă un apel de sistem?
• Definiți PSW, IP, SP.
• Ce tipuri de memorie cunoașteți?
• Descrieți modalitatea de funcționare a memoriei cache.
• Ce reprezintă RAM, ROM, EEPROM, CMOS, flash RAM ?
• Structura unui HD și modalitatea de funcționare a unui HD.
• Ce reprezintă MMU?
• Care este diferența dintre adresa fizică și cea virtuală?
• Descrieți cele trei metode de realizare a operaţiilor de I/O.
• Ce reprezintă o întrerupere?

18
De știut...(3)
• Descrieți mecanismul de funcționare al întreruperilor.
• Ce reprezintă DMA?
• Ce reprezintă PCI?
• Ce reprezintă SCSI?
• Ce reprezintă USB?
• Ce reprezintă IDE?
• Ce reprezintă IEEE1394(firewire)?
• Ce reprezintă BIOS?
• Descrieți sistemul plug &play.
• Definiți multitasking.
• Ce valoare are mode bit pentru modul kernel?
• Descrieți mecanismul de tranziție de la modul user la modul kernel.
• MS-DOS a fost proiectat cu mod de operare dual?
• Caracterizați procesoarele multithreading și multicore.
• Caracterizați Sensor Node operating systems.

19
Bibliografie
1. A. Tanembaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall
2001, pag 1-35.
2. A. Silberschatz, P. Galvin, Operating System Concepts, John
Wiley and Sons Inc., 2005, pag 1-20.
3. A. Tanembaum, Modern Operating Systems, Prentice Hall,
2007, pag 1-37.
4. Gh. Dodescu, Sisteme de operare, Ed. Economică, 2003, pag
11-17.
5. Tutorial instalare masina virtuala
http://ro.tipsandtricks.tech/cum-se-instaleaza-ubuntu-in-virtualbox
In caz de probleme de virtualizare la instalarea MV
https://www.youtube.com/watch?v=zIm7f5Epd9U
In caz de probleme de keyboard input la instalarea MV
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=825606

20