Sunteți pe pagina 1din 12

AMERICA

ELEMENTE DE DIVERSITATE UMANĂ VII


Prof. Dinca Marinela
Populația și densitatea populației

 Peste 1 miliard de locuitori;


 Densitatea populației:
 19 loc/km2 în America de Nord; DENSITATE
 24 loc./km2 în America de Sud; MEDIE

 < 10 loc./km2 - insulele din Oc. Arctic,


DENSITATE
Canada, Alaska, Amazon, Patagonia; MICĂ
 > 100 loc./ km2 - Zona Marilor Lacuri,
N-E S.U.A., S-V S.U.A., Centrul
DENSITATE
Mexicului, S-E Braziliei; MARE
Densitatea populației în America
STRUCTURA RASIALĂ

Eschimoși

Pop Populație albă


ula ție n
Metiși eagr
ă

i ndieni
r
Ame
AMERINDIENII
Locuitorii nativi ai celor două
Americi sau amerindienii sunt
locuitorii pre-columbieni ai
continentului America.
Referirile la aceste grupuri de
locuitori nativi sau indigeni ai
Americilor cuprind, printre altele,
„americani nativi”, „primele națiuni”,
sau chiar denumirea, total incorectă
geografic, dată de către Cristofor
Columb, „indieni”. În trecut,
vocabularul popular includea termeni
precum „indienii roșii” sau „pieile
roșii”. Mexic – 25,7 milioane

Peru – 10,4 milioane


Bolivia – 9,8 milioane
Guatemala – 7,5 milioane
S.U.A. – 5,2 milioane
ȘTIAȚI CĂ?

Începând cu secolul al XVI-


lea, puterile coloniale europene
aduc în America sclavi negri
africani, apogeul acestui comerț
rușinos fiind atins în secolele al
XVII-lea și al XVIII-lea. Numărul
negrilor traversați peste Atlantic a
fost apreciat la circa 20 de
milioane. Urmașii acestora
formează astăzi majoritatea
populației în unele state și teritorii RECOMANDARE
din America Centrală Insulară. Filme artistice despre sclavie:
Sunt foarte importanți ca număr în  Django Unchained – 2012;
SUA (43,4 mil.) și Brazilia (15,8  12 ani de sclavie (12 Years a
mil.). Slave) – 2013;
STRUCTURA LINGVISTICĂ
 Canada: engleză și franceză
(provincia Quebec);
 Columbia: spaniolă și
engleză;
 Bolivia, Peru, Paraguay:
spaniolă și limbi
amerindiene;
 Groenlanda: groenlandeză și
daneză;

 S.U.A. – limba engleză


recunoscută ca limbă oficială în
31 de state din cele 51. Alte
limbi recunoscute sunt spaniola
și hawaiiana.
STRUCTURA CONFESIONALĂ

 America de Nord –
predominant protestantă și
romano-catolică;
 America Latină –
predominant romano-
catolică;
 Alte confesiuni minoritare –
islamism, budism, hinduism;
DIVERSITATE CULTURALĂ
 America Anglo-Saxonă se referă
regiunea din America în care
engleza este limbă principală, iar
cultura britanică și Imperiul
Britanic au avut un impact istoric,
etnic, lingvistic și cultural
semnificativ.

 America Latină este
denumirea generică a țărilor
care ocupă America de
Sud, America Centrală, partea
sudică a Americii de
Nord și Arhipelagul Antilelor.
America Latină are o populație
Identificați termenii care aparțin structurii
rasiale și lingvistice

S A A F K L I O T M A Y K F I
H N E G R I Z A W E R E Q A C
I S L M S C X C A T O L I C A
N P U I I S L A M I S M O L T
D O Z A P R O T E S T A N T I
U Y G M Y Q B V E I A I G B S
I A A M E R I N D I E N I S T
S O L I S E R B U D I S M A T
M A B U D E A E F G I N G S A
F R I T A E S C H I M O S I S
Rezolvați rebusul geografic
și aflați soluția A-B
A

B
BIBLIOGRAFIE

• Geografie: clasa a VII-a, Silviu Neguț, Carmen Camelia


Rădulescu, Ionuț Popa, Editura Art Klett, București, 2019;
• Geografie: manual pentru clasa a VII-a,, Mihaela
Fiscutean, Dorin Fiscutean, Ciprian Mihai, Ionela Popa,
Valentina Holic, Editura Avantgarde Centre, București,
2019;
• Geografie: manual pentru clasa a VII-a, Marius-Cristian
Neacșu, Editura CD Press, București, 2019;
• www.wikipedia.org
• www.didactic.ro