Sunteți pe pagina 1din 3

Relații între funcții de

nutriție
 DIGESTIA
FUNCTIILE DE NUTRITIE SUNT:  CIRCULATIA
 RESPIRATIA
 EXCRETIA

Buna functionare a organismului depinde de buna functionare a fiecaruia dintre cele patru sisteme de organe.
Sistemele de organe sunt interdependente
Relații intre funcțiile de nutriție la plante
 Plantele nu au capacitatea de a se deplasa după
hrană;
 Ele îşi dezvoltă în sol un sistem de rădăcini, care
preiau, prin perişorii absorbanţi apa cu sărurile
minerale;
 Seva brută circulă prin vase lemnoase de la rădăcină
la frunze, datorită procesului de transpiraţie;
 La nivelul frunzelor, celulele cu cloroplaste preiau
lumina solară, aceasta fiind sursa energetică pentru
procesul de fotosinteză;
 Fotosinteza asigura obţinerea substanţelor organice
din apă, săruri minerale şi dioxid de carbon, în
prezenţa luminii;
 O parte din substanţele organice obţinute sunt
folosite în respiraţie, proces din care rezultă energia
necesară creşterii, dezvoltării, înfloririi, fructificării
plantei; -
 Restul substanţelor organice obţinute sunt depozitate
ca rezerve în diferite organe ale plantei (rădăcină,
tulpină, frunze, muguri, fructe, seminţe).
Relații intre funcțiile de nutriție la animale
 Energia necesară dezvoltării organismului este produsă, ca şi în cazul plantelor, tot în urma respiraţiei;
 Oxigenul este preluat de către sistemul respirator şi prin circulaţie ajunge la celule;
 Substanţele organice sunt preluate de organism din mediul de viaţă sub formă de hrană; aceasta este digerată,
iar nutrimentele ajung la celule tot prin intermediul circulaţiei;
 La nivelul celulelor are loc etapa celulară a respiraţiei, în urma căreia se obţine energia necesară dezvoltării
organismului; -tot în urma acestui proces se obţine dioxid de carbon şi substanţe nefolositoare,
 Dioxid de carbon şi substanţe nefolositoare prin circulaţie sunt duse la sistemul respirator, respectiv rinichi,
pentru a fi eliminate;
 ASTFEL, CELE PATRU SISTEME CE ASIGURĂ FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE CONLUCREAZĂ,.

Sistemul circulator este cel care


realizează legăturile dintre toate
organele