Sunteți pe pagina 1din 45

MANAGEMENTUL INFORMATIILOR

PENTRU AFACERI (I)


ORGANIZATIA
ECONOMICO-SOCIALA

- Structura
- Comportamnet
- Functionalitate
5 P – Model al managementului strategic, care focuseaza
urmatoarele 5 variabile referitoare la organizatie si
operatiile sale:

P1 – Purpose (Scopul)

P2 – Principiile

P3 – Procesul (Procesele)

P4 – Persoanele

P5 – Performantele
Purpose (Scopul) refera :

Intentiile organizatiei (scopul auditului) referitoare la :

- Misiune (misiuni)
- Viziunea
- Obiective
- Strategie (Strategii, Strategii sectoriale, Planuri etc.)
Principii:
Acestea reprezinta filosofia de directionare si atitudinile
companiei in discutie referitor la modul in care organizatia ar
trebui sa actioneze in afacerea pe care o deruleaza :

Bazele referentiale sunt:

- Integritate
- Etica
- Valorile fundamentale care ghideaza activitatea
angajatilor.
Procesele:

Se refera la:
- Structra organizatorica a companiei
- Sistemele si subsistemele functionale
- Fluxurile informationale
- Procedurile operationale
- Infrastructurile de sprijin a fluxurilor, procedurilor si a
sistemelor (subsistemelor)
Oamenii (angajatii) :

Persoane individuale si/sau echipe care executa lucrari


(muncesc) in concordanta cu PRINCIPIILE si PROCESELE
gazduite de organizatie cu scopul indeplinirii SCOPURILOR.

Angajatii reprezinte partea activa din companie care


genereaza rezultatele asteptate de la organizatie.
Performanta

Reprezinta masura rezultatelor asteptate, care dau o


imagine a eficacitatii organizatiei, urmare a deciziilor
manageriale luate.

Performantele reprezinta feed-back-ul nececar


managementului strategic .
Pasii modelului 5 P.

P1. SCOPURI identificate :

a) active necorporale (informationale):


- S,W,O,T ( puncte tari, slabe, oportunitati si
oportunitati )
- misiuni,
- viziune,
- tinte,
- obiective
- strategii.

b) compentente de baza pentru leadership-ul


companiei
P2. Pentru PRINCIPII

- Pentru PRINCIPII, selectati si operationalizati o echipa


care sa identifice VALORILE FUNDAMNETALE ale
companiei.

Folisiti o echipa care sa dezvolte:

- Ideea de “valori de baza”


- Management strategic
- Managementul calitatii
- Evaluare organizationala
- Managementul schimbarii
P3. Proces

- Listare toate procesele


- Documentare procese prin recurs :
- la scheme de flux
- maparea proceselor
- liste de control
- Managerii de proces. Daca acestia nu sunt cunoscuti,
atunci sa desemnam responsabilii cu documentarea
proceselor si imbunatarirea acestora.
P4. Oameni (Persoane)

Ce tip de training este necesar.

Care este directia autoimpusa de echipe ?


5. Performanta

- identificare ce masuri sunt sau ar putea fi


operationalizate

- Stabilirea indicatorilor cheie de performanta (KPI)

- Setarea sistemelor de metrici cu care se vor masura


performantele
Puncte tari ale Modelului 5 P

- Modelul 5 P poate fi utilizat la orice nivel ( corporate sau


IMM )

- 5 P nu contravine nici unui fel de teorie a


managementului, concept sau tehnici.

- 5 P este un model care rezista in timp ( nu se erodeaza ).


Limitari ale Modelului 5 P

- Modelul 5 P solicita intelegerea sistemica a bazelor


conducerii si managementului organizatiilor, la toate
nivelurile (tactic si strategic)

- Pentru ca o organizatie sa fie eficienta si efectiva trebuie


ca toti cei 5 P sa fie sincronizati ( sa se sprijine si sa
interconditioneze )

- Eventuale incompatitibilitati intre cei 5 P conduce la:


- Consum de timp, bani, energie
- Frustari si insatisfactii de tot felul
CONCEEPTUL 3 E

1. Eficienta
2. Eficacitate
3. Economicitate
SOLICITARI DIN PARTEA BENEFICIARULUI

3E
Indicatori financiari:
• indicatori ai situaţiei financiare a societăţilor comerciale
• indicatori ai gestiunii resurselor;
• indicatori ai randamentului financiar şi rentabilităţii;
• indicatori ai valorii de piaţă a societăţilor comerciale.
Indicatori nefinanciari: 3E
a/. Interni

1. Structura organizatorica. Fluxul de luare a deciziei. Baza informationala a deciziei.


2. Calitatea managerială a conducerii companiei. Pregatirea profesionala a staff-ului
executiv, prestigiul, experienta. Structura conducerii din punct de vedere
profesional. Stabilitatea pe functii a conducerii.
3. Calitatiile morale ale decidentilor de rangul I si II.
4. Structura actionariatului. Aspecte juridice ale membrilor actionariatului.
5. Calitatea activităţii organizatiei. Existenţa şi viabilitatea planului de afaceri. Evoluţia
activităţii firmei si respectarea planului de afaceri.
6. Prestigiul firmei, al actionariatului si al conducerii executive.
7. Caracterul activităţii, sfera de activitate, segmentul de piaţă pe care actioneaza.
8. Politica de preţuri a organizatiei.
9. Politica de penetrare a pietei
10. Resursele materiale şi umane.
11. Calitatea si eficienta sistemului informational
12. Strategia de marketing a organizatiei
3E
13. Strategia de dezvoltare a organizatiei.
14. Evaluarea riscului in dezvoltarea organizatiei.
b/. Externi:
1. Incadrarea organizatiei in mediul de afaceri in care isi desfasoara activitate.
Pozitionarea pe plan national. Incadrarea geoeconomica si geopolitica.
2. Impactul legislativ national asupra procesului de fuziune ca si asupra functionarii
ulterioare a noii organizatii.
3. Impactul legislativ european asupra procesului de fuziune ca si asupra functionarii
ulterioare.
4. Capacitatea de absorbtie a pietei referitor la noile produse.
5. Riscul reputational la nivel national si european.
6. Imaginea politica la nivel national si european.
7. Impactul asupra mediului de afaceri cu toate componentele sale.
8. Concurenti la nivel national si european.
9. Pozitia competitorilor fata de procesul de fuziune.
10. Pozitia principalilor clienti asupra fuziunii
IBR

Vești bune

•Pe piața forței de muncă există numeroase oferte de joburi în industria SI


(SISTEME INFORMATIONALE):
-Programator de aplicații;
-Analist de sisteme;
-Administrator de baze de date;
-Etc.

•Nu mai există industrie în piață care să nu fie dependentă de informatica


organizarii și comunicații.

•Majoritatea job-urilor SI se regăsesc si în companiile mici.


IBR

Vești rele

• 30% din proiectele SI mari sunt anulate înainte de a fi finalizate

•50% din proiectele SI sunt suprafinanțate cu valori de peste 100%

•Majoritatea proiectelor SI finalizate furnizează cel mult 60% în totalul


funcționalității așteptate

•Multe sisteme SI furnizate utilizatorilor sunt subîntrebuințate pentru că nu


răspund așteptărilor, în primul rând și apoi nici nevoilor

•Multe sisteme SI sunt adevărate “gâturi de sticlă”, urmare a dinamicii


organizatorice
IBR

Vești rele

•Cea mai mare parte a erorilor SI sunt detectate după scrierea liniilor de cod și
testarea acestora (peste 54%)

•Aproape 50% din erorile software se datorează proiectării și cerințelor prezente


în specificații

•Cea mai mare parte a erorilor sunt făcute pe timpul analizei cerințelor (77%) și
sunt datorate informațiilor incorecte, inconsistente, ambigui sau omise

•Erorile generate de cerințe greșite pot costa de 100 ori mai mult pentru a fi
reparate, dacă acestea nu sunt descoperite în fazele timpurii ale proiectului și
sunt lăsate pentru faza de implementare

•Erorile cerințelor pot fi detectate prin inspecții tehnice care se aplică la fel ca pe
timpul proiectării și scrierii liniilor de cod.
IBR

Ciclul Intelligence competitv


Nevoi/Solicitări din partea beneficiarului

Utilizarea
informaţiilor

Planificarea
informaţiilor
Diseminare

Colectarea
Analiză informaţiilor

Procesare
23
23
IBR

COMUNICAREA SI DEZVOLTAREA SI
CL
I
E
N A
T N
A
/ L
I
B S
E T
N
E S
F I
I
C
I
A
R
IBR

Teoria informaţiei

Managementul
strategic/operaţional Teoria jocurilor
strategice
Psihologia socială Business/Competitive
Intelligence Gandire critica
Psihologie
CONTINUITATEA
Domeniile CI/CCI
AFACERII
Teoria deciziei

Managementul
Matematica organizării riscului

SI
IBR

Procesul de dezvoltare SI
ANALIZA

R.E.

NPI
- Cantitativ – calitative ce tin de logica
dinamicii sistemului

- Cantitativ – calitative ce tin de


subiectivismul persoanelor implicate si
le pot influenta pe cele de deasupra

Waterfall Model, Winston W. Royce, 1970 26


IBR

Procesul R.E.
Echipă R.E.
PLANIFICARE Analiză inițială
NPI
Optimizare resurse
Programatori
OUTPUT: Software
Requirements

CLIENT
INPUT: Solicitare inițială
Sintetizare Client SI
Surse (Medii. Ținte, Profil)
Cerinte
Metode de Colectare

Reținere/Raportare informații
ANALIZĂ COLECTARE
Verificare
27
Metode de Analiză
MODELE TERORETICE DE ANALIZĂ SI

- Decompoziția
Dacă gesești un drum fără obstacole, probabil ca acesta nu duce nicăieri / JFK
- Sinteza
- Modelul trunchiului de bază
- Modelul iterativ ( o iterație, un pas înainte)
Până acum oamenii nu au gasit alt drum spre adevăr decât greșeala / N. Iorga
IBR
Ce sunt cerințele?

Domeniul Domeniul
aplicației mașinii
D-proprietățile S
domeniului C-calculatoare
Specifi-
R-cerințe cațiile P-programe

•D – proprietățile domeniului se referă la lucruri (obiecte) în domeniul aplicației


care sunt reale (adevărate) indiferent dacă se finalizează sau nu în
domeniul software

•R – cerințele reprezintă lucruri (obiecte sau relații) în domeniul aplicației


care se doresc a fi făcute corect (conform cu realitățile) prin finalizarea
sistemului propus

•S – specificația este o descriere a comportamentului (comportamentelor)


programului pe care acesta trebuie sa-l aibă pentru a putea răspunde
cerințelor
IBR

Domeniul Domeniul
Specificațiile sistemului SI
aplicației mașinii
(SISTEMUL CERINTELOR)

Cerințele
Programe (Soft)
referitoare la
Calculatoare
proprietățile
Comunicații
domeniului
IBR

Ce sunt cerințele?
Cerintele sunt formulari plecate de la nevoi care trebuie:

- documentate

- gestionate

- dezvoltate

- testate

Cerintele reprezinta:

- Conditii sau capabilitati necesare unui utilizator ca sa poata rezolva o


problema

- Conditii necesare pentru satisfacerea unor prevederi contractuale

- Un document
IBR

Definitia cerintei:
Reprezinta punctul de vedere al utilizatorului de tip descriere, într-un
limbaj accesibil tuturor celor implicați in proiect, care urmează a fi
modelată din perspectiva
- atributelor definiționale
- comportamentului

A) Cerința reprezintă o condiție sau o capabilitate necesar a fi îndeplinită


de către viitorul sistem , cu scopul ca utilizatorul să poată rezolva o
anumită problemă.

B) Cerința reprezintă o condiție sau o capabilitate necesar a fi îndeplinită


de către viitorul sistem , cu scopul de a satisface cerintele cuprinse
intr-un document (inclusiv un contract)
IBR

Definitia cerintei:

Punctul de vedere al utilizatorului


(ține de nevoia utilizatorului)

Punctul de vedere al specialistului in SI


(ține de viitoarele specificații)

Punctul de vedere comun C A


(trebuie validat de utilizator)

Problema Sistem
Cerințe
(Nevoi) sinformational

Cerințe:
- de business (obiectivele clientului)
- de utilizator (task-uri asumate de utilizator)
- funcționale (se referă la viitorul sistem)
IBR

Obiectivele specialistului in SI, in relația cu un client:

- Intelegerea problemelor curente ale organizatiei clientului

- Ratiunile pentru care este dispus acesta sa investeasca in dezvoltarea de SI

- Asigurarea unei viziuni comune asupra problemelor si solutiilor de viitor, care sa fie
acceptata de toti cei implicati in proiect

- Culegerea si actualizarea cerintelor pentru viitorul SI

- Definirea limitelor viitorului sistem

- Asigurarea elementelor de negociere si renegociere a bugetului alocat sistemului


IBR

Ce sunt cerințele?
Ce? Cum?

•În mod tradițional ar trebui specificat doar “CE?” fără nici un fel de referire la
CUM?
- Se acceptă că de foarte multe ori este dificil să separi “CE?” de “CUM?”;
- “CUM?” la un anumit nivel formează “CE”-ul pentru nivelul următor.

•Lipsesc:
-Întrebarea “DE CE?”
De ce acest SI este necesar?
De ce ar trebui acesta să urmeze această cale?

-Întrebarea “CINE?”
A cui este această problemă?
IBR

Sistem

Cerințe Ce?

Proiectare Cum?
Subsistem

Cerințe Ce?

Proiectare Cum?
Unit

Cerințe Ce?

Proiectare Cum?
UN DESEN SIMPLU

SPEED
(Scan, Pare, Expand, Exploit, Decide)
IBR

Se consideră că partea cea mai dificilă a construcției unui


sistem informational o reprezintă modul în care cerințele se
regăsesc in specificații și testarea acestora nu in munca de
materializare a acestora si testarea fidelității reprezentării
lor.
IBR

CALITATEA SISTEMULUI = POTRIVIREA CU SCOPUL ACESTUIA

•O cerință reprezintă:
- o condiție sau o capabilitate a sistemului de a rezolva o problema
- sau atingerea unui obiectiv.

•Un sistem IT este proiectat pentru atingerea unui scop:

-Analiza cerințelor reprezintă identificarea acestui scop;

-Înțelegerea neadecvată a scopului conduce la un software de slabă calitate.


IBR

CALITATEA = POTRIVIREA CU SCOPUL

•Scopul este identificat în interiorul activităților umane.


ex: Scopul unui SI industrial derivă din activitățile organizatiei și din
nevoile clienților acesteia.

-De obicei este complex

•Implică multe tipuri de oameni și tipuri de activități;


• Conflicte de interese între persoanele implicate.
IBR

Observații referitoare la ingineria cerințelor

•Ingineria cerințelor nu este neapărat un proces secvențial.

•Enunțul problemei, de regulă, nu va fi unul perfect.

•Perfecționarea (îmbunătățirea) unei specificații ar putea să


nu fie utilă din perspectiva unei balanțe cost-eficiență.

•Enunțul unei probleme ar trebui să fie tratat ca unul în


continuă îmbunătățire.
IBR

Nu o faza Calitatea unui


sau stagiu Definitia conceptului de obiect se defineste
ca reprezentand
INGINERIA CERINTELOR SI
modul in care
Comunicarea acesta se potriveste
este la fel de INGINERIA CERINTELOR IT
cu scopul pentru
importanta reprezinta un set de activitati referitoare
care a fost creat.
ca si analiza la identificarea si comunicarea scopului
Nu poti spune nimic
pentru care este realizat un sistem
despre calitatea
software si contextul in care acesta poate
unui obiect daca nu
fi utilizat.
s-a inteles scopul
acestuia
Proiectantii au nevoie
sa stie cum si unde va
fi utilizat sistemul
IBR

Definitia conceptului de
INGINERIA CERINTELOR SI

Cerintele sunt parte


INGINERIA CERINTELOR actioneaza a unui intreg ce are
ca un pod intre nevoile lumii reale a in centru obictul SI
utilizatorilor, clientilor si a altor entitati
organizatorice ce vor fi atinse de
sistemul informational in discutie si
capabilitatile sau oportunitatilor oferite
de tehnologiile software

Se refera la toate structurile


….in plus tot ce este afectate de produs, nu numai la
suplimentar posibil clienti si utilizatori
IBR

Axiomele dezvoltarii de SI

A1 – Totdeauna cerințele se schimbă pe parcursul derulării proiectului


(Clientul/beneficiarul cere mai mult decat a solicitat inițial).

A2 – Totdeauna apar situații neprevăzute.


Neprevăzutul nu este excepția, este regula.

A3 - Toate persoanele implicate în proiect produc greșeli.

A4 - Clientul nu citește specificațiile, sau o face superficial.

A5 – Feedback-ul pe faza de dezvoltare este slab consistent comparativ cu


feedback-ul de după finalizarea proiectului.

A6 – Toate proiectele de dezvoltare SI au bugete insuficiente.

A7 - In dezvoltarea de SI, singura resursă caracterizată de excelența este


programarea.
Dar aceasta ocupa aprox. 30 % din efortul de realizare.
?