Sunteți pe pagina 1din 30

Mediul International de afaceri

CURS 1 Introducere in MIA si actorii


acestuia

Lect Univ Dr Ana Marinoiu


anamarinoiu@yahoo.com
Evaluare

CURS – EXAMEN ORAL – 70% din nota finala


(cu conditia obtinerii minim 5 la seminar)

SEMINAR – 30% din nota finala


Tematica curs
1 Introducere în problematica mediului internaţional de afaceri:
actorii mediului international de afaceri
2 Globalizarea şi mediul de afaceri
3 Firma in mediul international de afaceri
4 Mediul economic: influenţa asupra afacerilor la nivel internaţional
5 Mediul politic: influenţa asupra afacerilor la nivel internaţional
6 Mediul cultural: influenţa asupra afacerilor la nivel internaţional
7
Mediul socio-demografic: : influenţa asupra afacerilor la nivel
internaţional
8 Mediul legislativ: influenţa asupra afacerilor la nivel internaţional
9 Mediul competitiv. Determinanţii mediului concurenţial de afaceri
10 Tehnologia şi inovarea
11 Ecologia şi schimbarea climaterică
Management şi lidership în condiţiile mediului internaţional de
12
afaceri
13 Etica şi responsabilitatea socială corporativă
14 Teme critice în perspectivă: criza economico-financiara
A. Terminologie- Afaceri internationale
(AI)

 Definire AI : Tranzactionarea resurselor economice ale


companiei in afara granitelor tarii:
Bunuri
Capital
Servicii (transfer de tehnologie, transporturi etc)
Productia internationala

 Obiective AI
 Cresterea vanzarilor
Achizitia de resurse
Minimizarea riscului concurential
diversificare
Afaceri nationale vs afaceri internationale
Diferente
Similaritati
(1) Afacerile, fie ca este vorba de cele  1. Regulile afacerilor nationale sunt
internationale sau cele interne, standardizate pe cand in cazul
afacerilor internationale exista o
implica cumpararea si vanzarea mare diversitate si neclaritate in ceea
de bunuri si servicii ce priveste reglementarile.

 2. In primul caz exista o singura


(2)Profitul este principalul obiectiv limba si o singura cultura pe cand in
al oricarei afaceri, fie ca este cazul afacerilor internationale exista
un numar mare de dialecte si diferite
internationala sau interna. culturi.

 3. Climatul financiar este uniform in


(3) Atata in cazul afacerilor interne cazul afacerilor nationale comparativ
cat si in cazul afacerilor cu un climat financiar variat in cazul
internationale succesul depinde de celor internationale.
satisfacerea clientilor
 4. Patriotismul ajuta in cazul
afacerilor nationale pe cand in cazul
(4) Constituirea unei clientele este afacerilor internationale acesta mai
mult stajeneste.
alt obiectiv comum al celor doua
tipuri de afaceri mentionate.
Afaceri nationale vs afaceri internationale
Diferente
Similaritati
 5. In afacerile nationale exista o
(5) Cercetarea si dezvoltarea moneda unica si un singur sistem
de impozitare, pe cand in cazul
necesara adaptarii si imbunatatirii international, exista valute si
produsului este obligatorie pentru sisteme de impozitare multiple.
ambele cazuri de afaceri
 6. In afacerile nationale exista o
abordare descriptiva pe cand in
(6) Conceptele, procesele si cazul afacerilor internationale
principiile de afaceri sunt exista o abordare integratoare.
universal aplicabile, si sarcinile
marketingului sunt la fel  7. Planificarea produselor si a
dezvoltarii este adaptata de
asemenea in functie de locatie-
procedeu diferit pentru piata
locala fata de pietele straine.
Afaceri nationale vs afaceri internationale
Diferente

 8 . Mediu de marketing este


mai stabil pe pietele
nationale comparativ cu
mediu de marketing din
afacerile internationale.

 9. Controlul activitatilor
este mai usor in cazul
afacerilor nationale.

 10. Afacerile nationale se


desfasoara in limita
granitelor tarii comparativ
cu afacerile internationale
care se extind peste aceste
frontiere.
Terminologie- fortele motrice ale afacerilor internationale (1)
 Miscarea LPG – Miscarea Libera din Lumea largă spre
literalizare, privatizare si globalizare este una dintre cele mai
importante forte care conduc integrarea la nivel mondial.

 CMN – Odata cu dezvoltarea culturii privind companiile


multinationale, noi oportunitati au aparut in ceea ce priveste
extinderea globala si considerarea tarilor lumii drept o singura
platforma de tranzactionare.

 Tehnologia – Tehnologia este un factor universal care transcede


frontierele nationale si culturale. Este cu adevarat fara apartenenta
unui stat si este o forta motrice puternica in comertul international.

 Tendintele economice mondiale – acestea au fost o fortă motrice


majoră pentru comertul international. Cresterea rapidă a
economiilor în curs de dezvoltare a creat noi oportunităti de
marketing si a ajutat marile companii să se extindă la nivel global
Terminologie- fortele motrice ale afacerilor internationale (2)

 Integrarea economică regională - Sistemele de integrare economică


actionează ca o fortă motrice importantă pentru comertul international,
deoarece încurajează comertul liber între tările participante.

 Îmbunătătirile in transport si comunicare - Revolutia din domeniul


transporturilor si comunicatiilor a fost o fortă motrice importantă pentru
comertul international. Revolutia a redus atât barierele de timp cat si cele de
cost, ceea ce a facut mai facila desfasurarea de afaceri la nivel mondial.

 Costurile de dezvoltare a produselor – Anumite industrii cum ar fi cele de


IT si cele farmaceutice necesită investitii mari, astfel de investitii pot fi
recuperate prin plasarea produsului pe piete variate.

 Concurenta –Aceasta a devenit o fortă motrice pentru comertul international


deoarece presiunea exercitata de competitia externa a convins unele companii
sa isi extinda domeniul de afaceri pe pietele internationale.
Definirea MIA matricea PESTLE

Matricea PESTLE: factori politici, economici, socioculturali, tehnologici,


legali şi ecologici/ etici.

Factori
Ecologici

Factori
Legali
Definirea MIA – mediul extern

„Mediul extern este ansamblul de forțe


necontrolabile, la care întreprinderea trebuie să-și
adapteze politicile, fiind format din participanții la
tranzacțiile economice și forțe externe care
influențează în mare măsură posibilitățile firmei de a
încheia tranzacții benefice”

Sursa: după Ph. Kotler, 1998


Definirea MIA – mediul extern – cont.

Mediul extern = micromediul + macromediul

Macromediul – condițiile și tendințele largi ale


societăților și economiilor în care firma operează în
mediul internațional

Micromediul – elementele specifice cu care firma vine


în contact, incluzând clienții, competitorii, furnizorii,
instituțiile guvernamentale, etc.
Definirea MIA – mediul extern – cont.

Mediul extern = micromediul + macromediul

Macromediul – condițiile și tendințele largi ale


societăților și economiilor în care firma operează în
mediul internațional

Micromediul – elementele specifice cu care firma vine


în contact, incluzând clienții, competitorii, furnizorii,
instituțiile guvernamentale, etc.
Structura mediului international de afaceri
În raport cu sistemul întreprindere, mediul de afaceri se structurează pe două niveluri:
general şi specific
 Mediul specific reuneşte factorii şi influenţele cu impact direct şi durabil asupra
fiecărei întreprinderi în parte ( furnizorii, clienţii, concurenţii; instituţiile financiar-
bancare)
 Mediul general reuneşte forţele şi influenţele ce afectează într-o perioadă dată, într-o
măsură mai mare sau mai mică, existenţa şi funcţionarea tuturor firmelor din acelaşi
spaţiu sau sistem economic:
a)reglementările legislative şi administrative;
b) normele de etică a afacerilor şi codurile de conduită comercială etc;
c) tehnologiile;
d) ecosistemul;
e) parametrii de referinţă ai funcţionării sistemului macroeconomic: rata dobânzii,
fiscalitatea, cursul valutar, indicii bursei, etc;
f) corelaţiile macroeconomice de bază, dezechilibrele şi crizele economice (inflaţia şi
şomajul, recesiunea etc);
g) factorii culturali;
h) mediul internaţional.
Dimensiunile mediului de afaceri al companiei (1)
Sursa: Dumitru Miron, Materiale de curs, Mia
Dimensiunile mediului de afaceri al companiei (2)
Sursa: Dumitru Miron, Materiale de curs, Mia
Organizațiile de afaceri și mediul lor
internațional (PESTLE)
De adaugat scan
Actorii mediului international de
afaceri

1. Firmele internationale

2.Guvernele

3. ONG-urile

4.Organismele internaționale

5.Consumatorii din diferite țari


1. Firmele internationale

Firmele multinaţionale - caracteristici :

controlul activităţilor economice în mai


multe ţări;
abilitatea de a obţine avantaje din diferenţele
geografice dintre ţări şi regiuni în dotarea cu
factori şi în politici guvernamentale;
flexibilitatea geografică, abilitatea de a
dispune de resurse şi operaţii între locaţiile
diverse.
Firmele internaționale
 Dunning - trei raţini principale care determină localizarea ISD-
urilor în economiile lumii:

1. goana după active strategice (cunoştinţe, tehnologie), identificate


mai ales în ţările dezvoltate;

2. mărimea costurilor de tranzacţionare determinate de distanţă, în


scădere atât ca niveluri absolute cât şi ca importanţă datorită
liberalizării activităţii economice;

3. pe lângă activele strategice, sunt căutate acele condiţii care permit


firrmelor să dobândească un gran de cunoaştere mai mare a
industriei în ţara gazdă, ceea ce are loc de obice odată cu
dezvoltarea firmelor domestice cu care se con-lucrează.
Firmele internationale – cont.
Faze de internaţionalizare Motivaţii
Punerea în valoare a avantajelor obţinute
pe piaţa domestică
Dezvoltarea competenţelor de marketing
Internaţionalizarea iniţială şi rehnologie
Sprijinul guvernului pentru
internaţionalizare
Diversificarea riscurilor
Potenţialul locaţiilor de internaţionalizare
Internaționalizare
vizate
Reducerea costurilor prin subcontractare
Dezvoltarea/implantarea locală Eludarea barierelor comerciale
Optimizarea resurselor locale
Optimizarea producţiei şi logisticii
O mai bună gestionare a unei reţele
Multinaţionalizare/globalizare extinse de clienţi
Globalizarea unor funcţii ale firmei:
marketing, fiscalitate, etc.
după Filip, R., Popa, I., Management Internaţional, Ed. Economică, 1999, pg. 85
2. Guvernele
Guvernele - determinanți importanți ai
competitivității naționale, ce stă la baza
competitivității externe în mediul internațional de
afaceri;

Factorii pe care guvernul prin care guvernul poate


influenţa competitivitatea agenţilor economici la
nivel internaţional - competitivitatea naţională,
bazată pe avantajul naţional;

Există în mod tradițional o dependenţa politică


determinată de influenţa economică;
2. Guvernele
 Guvernele sunt afectate de creșterea importanței firmelor
multinaționale ca și actori globali, din varii rațiuni, printre care:

tranzacţiile între ţări (în care exista un control din partea


autorităţii naţionale) devin mai puțin importante decât
tranzacţiile între firme

structura producţiei şi comerţului - afectate pe termen lung


de deciziile de producţie şi investiţie a marilor firme

strategiile firmelor devin importante pentru dezvoltarea


economică prin anvergura considerabilă – geografic şi
sectorial – a firmei internaţionale
2. Guvernele .
Doz (1986) - trei moduri prin care guvernul poate
influenţa competiţia internaţională:

Integrarea sucursalelor firmelor multinaţionale;

Sustinerea firmelor natonale în penetrarea pietei


externe;

Coaliţiile internaţionale.
3. Alti actorii mediului international
de afaceri
 ONG-urile – în particular, ONG-urile transnaționale
raspund provocărilor generate de apariția unei societati civile
transnationale, ce învata sa înțeleaga sau chiar sa influențeze
fortele majore care determină societățile moderne;

 Organismele internaționale – stabilesc reguli pentru


concurența internațională;

 Consumatorii din diferite țări – preferințe schimbătoare,


educati,cu posibilitati mari de comparare a produselor și
preturilor, cu acces la TIC și comertul electronic, cu o putere
de cumparare în crestere în anumite țari.
Tendințe în MIA
Firmele internationale:
 au experimentat schimbari structurale, determinate
mai ales de emergenta industriilor intensive în
cunoastere, extinderea comertului electronic;
Specializate cu precadere in comercializarea de
servicii tehnnologice
reprezinta cea mai mare parte din investitiile
internaționale;
 tendinta catre achizitii si fuziuni de mari
dimensiuni;

firmele mici și mijlocii au crescut și au început sa


joace la rândul lor un rol determinant în economia
internațională;
Tendințe în MIA – cont.
 Multinaționalele:

au inițiat inovații organizaționale, intrând de asemenea

în relații foarte strânse cu furnizorii și clienții acestora,


ceea ce duce în timp la relativizarea granițelor firmei;
Cresterea ISD-urilor in tari in curs de dezvoltare

Diversificare activitatilor in tari in curs de dezvoltare,

incluzând în portofoliul acestora sectorul primar alături


de producție, asamblare, servicii, etc.
Tendințe în MIA – externalitati
externalitatile pozitive(dpv al țărilor gazda):
 furnizarea de produse și servicii la prețuri competitive,
utilizarea eficientă a capitalului, resurselor naturale și
umane, facilitarea transferului de tehnologie, formarea
angajatiilor, etc.

 externalitatile negative ( dpv al țarilor gazda):


 concurența facuta afacerilor domestice, practici și
modele de management straine de cultura locala,
preferințe impuse de consum diferite, etc.
Tendințe în MIA – caracteristici

 Dematerializarea activităţii economice

 Internaţionalizarea mediului de afaceri

 Intensificarea caracterului concurenţial al mediului


de afaceri concretizată în aparitia polilor de
concentrare a puterii economice (Uniunea
Europeană, SUA, Japonia şi zona Pacificului).