Sunteți pe pagina 1din 5

Textul narativ nonliterar

Particularități
PROF. SEUCEA RAMONA ANCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN BRÂNCOVEANU SATU MARE
Textul narativ nonliterar

 Textul narativ nonliterar prezintă, la fel ca textul narativ literar, o succesiune de


întâmplări petrecute în ordine logică şi temporală.
 Spre deosebire de întâmplările din textele narative literare, care sunt produsul imaginaţiei
unui autor, cele din textele narative nonliterare s-au petrecut în realitate, într-un anumit
timp şi spaţiu.
 Acţiunea din acest tip de text este realizată de o persoană concretă, care există în
realitate. Persoanele care iau parte la acţiune se numesc participanţi şi nu trebuie
confundate cu personajele literare.
Tipuri de texte nonliterare

 Din categoria textelor nonliterare fac parte diverse tipuri de texte: jurnale,
 scrisori
 reportaje
 anunţuri publicitare
 interviuri
 prezentări
 texte științifice
 articole de ziar și de revistă
 anecdote etc.
Particularități

 prezintă, în general obiectiv, un aspect din realitate;


 transmite informaţii;
 are drept scop informarea cititorului, dar şi transmiterea unor convingeri, încercarea de a-l
determina să facă sau să creadă un anumit lucru;
 limbajul este, în general, neutru, dar în anumite texte (reclamele) se pot utiliza jocuri de cuvinte,
figuri de stil;
 este folosit aspectul corect, îngrijit al limbii;
 informaţia este prezentată obiectiv, clar, accesibil;
 în anumite texte nonliterare apar unele clişee verbale ( formule de adresare/de încheiere);
 se referă la persoane şi situaţii reale.
Exercițiu de creativitate

 Redactează o pagină de jurnal de aproximativ 150 de cuvinte, în care să prezinţi o


întâmplare pe care ai trăit-o în timpul unei călătorii/excursii.
 Ai în vedere că atunci când scrii un jurnal este important să notezi data, să utilizezi
persoana I şi să dai dovad[ de sinceritate. De asemenea, pentru că jurnalul este un text
nonliterar, întâmplările,evenimente şi participanţii trebuie să fie reali.

S-ar putea să vă placă și