Sunteți pe pagina 1din 11

z

Balanţa de verificare
Balanţa de verificare este un procedeu specific al metodei contabilităţii
prin care se verifică exactitatea înregistrării operaţiilor economice în conturi.
Prin balanţa de verificare se asigură centralizarea datelor contabilităţii
curente, se face legătura între conturile sintetice şi bilanţ,precum şi între
conturile sintetice şi conturile analitice.
z

Funcţiile balanţei de verificare

1.Funcția de verificare a exactității înregistrărilor efectuate în conturi;

2.Funcția de verificare a concordanței dintre conturile sintetice și conturile


analitice;
3.Funcția de instrument de legătură între conturile sintetice și bilanț;

4.Funcția de grupare și centralizare a datelor înregistrate în conturi;

5.Funcția de instrument de analiză și sinteză a activităților


economice.
z
Clasificarea balanţelor de verificare
a.După felul conturilor pe care le conţin, balanţele de verificare pot fi:
-balanţe pentru conturile sintetice: se întocmesc numai valoric, pe baza datelor preluate
din toate conturile sintetice folosite în contabilitatea curentă a unei unităţi într-o anumită perioadă de
gestiune.
-balanţe pentru conturile analitice: se întocmesc cu exprimare datelor atât cantitativ cât şi valoric

După soldul pe care îl prezintă la sfârşitul perioadei, conturile pentru care se întocmesc,
balanţele de verificare analitice sau auxiliare pot fi de două feluri:
-balanţe de verificare analitice pentru conturile monofuncţionale;
-balanţe de verificare analitice pentru conturile bifuncţionale.
b.După numărul egalităţilor pe care le cuprind sau al conţinutului lor,
balanţele de verificare pot fi:
-cu o egalitate;
-cu două egalităţi;
-cu trei egalităţi;
-cu patru egalităţi.

Balanţa de verificare cu o egalitate se poate prezenta în două variante:


-ca o balanţă de verificare a sumelor;
-ca o balanţă de verificare a soldurilor.
z
Balanţa de verificare a sumelor
Balanţa de verificare a sumelor cuprinde două coloane, una pentru total sume debitoare
şi alta pentru total sume creditoare ale conturilor din registrul cartea mare, la data întocmirii
ei. Intre cele două coloane trebuiesă existe egalitatea:
Totalul sumelor debitoare = Totalul sumelor creditoare

se compune din soldurile iniţiale se compune din soldurile iniţiale


debitoare de la începutul anului creditoare dela începutul anului
plus rulajele debitoare de la plus rulajele creditoare de la
începutul anului şi până la data începutul anului şi până ladata
întocmirii balanţei de verificare întocmirii balanţei de verificare
z
Balanţa de verificare a soldurilor
Balanţa de verificare a soldurilor  cuprinde două coloane, una pentru
soldurile finale debitoare şi cealaltă pentru soldurile finale creditoare.
Între cele două coloane trebuie să existe egalitatea:

Total solduri finale debitoare = Total solduri finale


creditoare
z
Erorile de înregistrare contabilă
Erorile de înregistrare contabilă, după posibilităţile de identificare, se împart în două
categorii:
A. Erori de înregistrare contabilă care pot fi identificate prin lipsa unor egalităţi valorice în
cadrul balanţei de verificare a conturilor sintetice;

B. Erori de înregistrare contabilă care pot fi identificate prin lipsa unor corelaţii valorice
erori de întocmire a balanţei de verificare

Erori de înregistrare
erori de înregistrare contabilă care se pot erori de stabilire a
în evidenţa identifica cu ajutorul sumelor în formulele
sistematică balanţei de verificare a contabile
conturilor sintetice:

erori de stabilire a elementelor valorice ale


conturilor
• omisiuni de
înregistrare contabilă

• erori de Erori de înregistrare


înregistrare în contabilă care nu se pot • erori de
evidenţa descoperi cu ajutorul imputaţie
cronologică
balanţelor de verificare a
conturilor

• erori de
compensaţie
z
Întocmirea balanţelor de verificare

Balanţele de verificare, sintetice şi analitice, se întocmesc, în


mod obligatoriu, la sfârşitul lunii şi ori de câte ori necesităţile
impun acest lucru, în scopul verificării exactităţii operaţiilor
economice în conturi. Pe baza datelor din balanţele de verificare
se întocmeşte bilanţul contabli.
Proiect realizat de elevul
clasei a XI-a E,
Ionuţ-Cristinel DUMA