Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “NICOLAE

TESTEMIȚANU”

Noțiuni de chirurgie parodontală.


Metode chirurgicale de tratament a
afecțiunilor parodontale

Profesor: Iurie Marina


Elaborat: Ciutac Anastasia
Grupa: S1808
Cuprins
 Noțiune de chirurgie parodontală
 Metode și tehnici de chirurgie parodontală
 Chiuretajul gingival, indicații și contraindicații
 Tehnica chiuretajului gingival
 Chiuretajul subgingival, indicații și contraindicații
 Chiuretajul închis
 Chiuretajul deschis sau cu microlambouri papilare
 Tehnica chiuretajului deschis
 Gingivectomia, indicații și contraindicații
 Tehnica gingivectomiei
Noțiune de chirurgie parodontală

 Reprezintă partea de tratament corectiv cu cele mai


multe indicații și tehnici de tratament a consecințelor
distructive ale infecției microbiene asupra
parodonțiului marginal.
 Urmărește suprimarea pungilor parodontale sau să le

micșoreze adîncimea, să refacă arhitectura normală a


osului alveolar și a gingiei, obținerea unei zone
adecvate de gingie atașată.
Metode și tehnici de chirurgie parodontală

 chiuretajul gingival și subgingival


 gingivectomia
 gingivectomia gingivo-plastică
 operațiile cu lambou
 chirurgia osoasă alveolară; ostectomii, osteoplastii,

restaurarea osului alveolar prin grefe, implante


granulare de adiție, sau de alt tip și prin regenerare
tisulară ghidată;
 chirurgia muco-gingivală
.
Chiuretajul gingival, indicații și contraindicații

 Se efectuează în șanțul gingival și pungile parodontale false, fără a


depăși nivelul de inserție a epiteliului joncțional.
  
 Indicații:
 gingivite cronice cu microulcerații, pe peretele moale al șanțului
gingival și sângerări la cele mai ușoare atingeri;
 gingivite cronice, parodontite marginale cronice superficiale, cu
pungi false, care nu cedează la tratament antimicrobian.
  
 Contraindicații:
 gingivite alergice
 gingivite fibroase cu aspect clinic fibromatos
Tehnica chiuretajului gingival

 Chiuretajul gingival poate fi efectuat cu ultrasunete sau prin electrocauterizare


 lnstrumentarul principal este reprezentat prin chiurete fine de tip GRACEY. Acestea
se introduc cu blândeţe în şanţul gingival sau punga falsă şi se retrag pe peretele
moale, în timp ce cu mâna opusă se execută o presiune moderată pe marginea
gingivală liberă şi gingia fixa.Această compresie are rolul de a stabiliza gingia şi de a
permite chiuretei să se încarce cu ţesutul epitelial şi de granulaţie inflamat.
 Tracţiunile chiuretei se fac cu blândeţe, evitând posibilele dilacerări ale gingiei
inflamate.
 În urma chiuretajului se produce o sângerare care diminuează treptat odată cu
îndepărtarea ţesutului de granulaţie al microulceraţiilor gingivale.
 Şanţul gingival se spală cu ser fiziologic sau cu soluţie de gluconat de clorhexidină
0,12% cu ajutorul unei seringi.
 Chiuretajul gingival trebuie efectuat după detartraj şi se completează prin chiuretajul
radicular al eventualelor zone de ciment dezgolit, preferabil într-o şedinţă următoare.
.
Chiuretajul subgingival, indicații și contraindicații

 Chiuretajul subgingival se realizează în pungi


parodontale adevărate,dincolo de zona de inserţie a
epiteliului joncţional.
 Indicatii
 pungi parodontale mici, de 2-4 mm adâncime;
 pungi parodontale foarte adânci;
 pungi parodontale adînci, pe una sau două fețe ale

rădăcinii situate în zone accesibile sau prin crearea unui


microlambou papilar;
 pentru a reduce riscul de acutizare prin suprainfectare a pungilor
parodontale şi de apariţie a abcesului parodontal marginal;
 ca tratament definitiv al abcesului parodontal marginal la monoradiculari;
 fistule apico-gingivale;
 pentru temporizarea extracţiei la bolnavi cu afecţiuni generale, unde nu se
pot realiza interventii ample de chirurgie parodontală;
 recidive, după alte intervenţii chirurgicale.
 Contraindicatii
 la nivelul bi- şi trifurcatiilor radiculare, unde nu este eficient ca
intervenţie singulară;
 la dinţi cu mobilitate crescută şi pericol de avulsie prin manevrele de
chiuretaj.
 
Chiuretajul închis

 Se efectuează fără decolări gingivale, când papila


interdentară este lăsată în poziţie deasupra limbusului
alveolar şi este deplasată prin tracţionare pentru accesul
instrumentului la pungile parodontale.
 Este o metodă cu eficienţă redusă, fiind realizată în

condiţii de vizibilitate redusă şi nu poate fi aplicată


decât la pungi cu adâncimi diferite, dar aflate în zone
accesibile.
.
Chiuretajul deschis sau cu microlambouri papilare

 Constă din incizia intrasulculară cu bisturiul a papilelor


interdentare până la dinte și osul alveolar, urmată de
îndepărtarea țesutului epitelial și conjunctiv subiacent inflamat
și necrotizat. Se creează astfel microlambouri papilare care
favorizează accesul la pungile parodontale.
 În cazul papilelor hiperplazice, de stază, cu o culoare roșu-
mov, excluse funcțional, incizia se face aproape de baza
acestora, dinspre vestibular și oral, cu bisturiul sau cu forfecuța
de plastie. Se îndepărtează papila în întregime cu țesuturile
bolnave subiacente. Prin acest acces la pungile parodontale,
chiuretajul în câmp deschis se realizează în condiții de mai bună
vizibilitate.
Tehnica chiuretajului deschis
În pungile parodontale se efectuează:
 chiuretajul țesuturilor de granulație până la oprirea sângerării;
 chiuretajul rădăcinii până la senzația de alunecare ușoară;
 chiuretajul osului alveolar de consistență moale, rămolit prin
osteită, până la os sănătos;
După oprirea sângerării se controlează conținutul pungii, se
spală cu ser fiziologic sau cu gluconat de clorhexidină 0,12%.
 În interiorul pungilor se introduc implante granulare de
hidroxiapatită sau biovitroceramică.
 Protecția plăgii se face cu meșe interdentare iodoformate,
suturi sau ciment chirurgical.
Gingivectomia, indicații și contraindicații

Este intervenţia chirurgicală prin care se îndepărtează:


 peretele moale/extern al pungilor parodontale

(desfiinţarea posibilităţii de retenţie a plăcii microbiene)


 gingia hiperplaziată şi pungile false sau adevărate

subiacente.
Gingivectomia este deci o intervenţie radicală, prin care se
suprimă, într-osingură şedinţă, suportul morfologic al
bolii parodontale de tip distructivsau proliferativ si este
intervenţia cu cel mai înalt grad de eficienţăterapeutică.
Indicațiile gingivectomiei
 Pungi supraalveolare cu un perete gingival fibros, de consistenţă fermă,
care nu poate fi chiuretat corespunzător;
 Abcese gingivale situate în grosimea papilei interdentare;
 Abcese parodontale marginale recidivante, cu peretele extern al pungii
îngroşat, fibrozat după încercări nereuşite de tratament impropriu sau cu
punct de plecare zona de bi- şi trifurcaţie a molarilor;
 Pungi parodontale de adâncime medie, cu perete extern subţire, slab
vascularizat, dilacerabil, friabil şi franjurat prin chiuretaj subgingival;
 Pungi parodontale cu exsudat inflamator recidivant după alte intervenţii
chirurgicale;
 Hiperplazii gingivale de cauză microbiană, medicamentoasă şi, uneori,
hormonală;
 Alungire coronară.
Contraindicațiile gingivectomiei
 Gingiviţe alergice;
 Hipertrofii gingivale reversibile prin tratament antimicrobian.
 Gingivite hiperplazice din leucoze, agranulocitoză (în absenţa

tratamentului bolii sistemice);


 Unele gingivite hiperplazice de cauză hormonală; în sarcină se recomandă

temporizarea gingivectomiei până după naştere.


 Pungi parodontale osoase (se preferă lambouri);
 Pungi parodontale adânci care depăşesc linia (joncţiunea) mucogingivală;
 Contraindicaţii ale alungirii coroanelor clinice prin gingivectomie:

◦ igienă bucală defectuoasă;


◦ dinţi fără valoare strategică pentru restaurarea protetică;
◦ implicarea furcaţiilor la molari şi premolari.
 
Tehnica gingivectomiei
 Marcarea celor mai declive porțiuni ale pungilor parodontale se face cu o sondă parodontală gradată
sau cu pensa CRANE-KAPLAN (se face punct hemoragic);
 Incizia se face cu bisturiul cu lama nr. 15, bisturiu deschis extern la 45° față de planul orizontal.

Linia de incizie se face cu 1-2mm spre apical de punctele hemoragice;


 Excizia gingiei se realizează cu instrumentul KIRKLAND, cu pense anatomice și este ușurată prin

acțiunea instrumentului de detartraj în formă de „gheară” aplicat interdentar


 Detartrajul minuțios al rădăcinilor expuse.
 Chiuretajul rădăcinii.
 Îndepărtarea țesuturilor de granulație: epitelial și conjunctiv (mai voluminos), se face în toate

cazurile.
 Modelarea fină a conturului gingiei se face cu forfecuțe de plastie sau clești de țesut; utilizarea unor

pietre diamantate este posibilă, dar trebuie limitată la situațiile când conturul gingival are o
consistență fermă.
 Electrocauterizarea poate fi utilizată pentru corectarea conturului gingival de la început sau după

incizia inițială. Electrocauterul nu trebuie să atingă obturații metalice, osul, periostul sau
instrumentele de consultație.
 Toaleta plăgii se face cu ser fiziologic sau cu soluție de gluconat de clorhexidină 0,12%.
 Protecția plăgii se face cu cimenturi chirurgicale.
.
Mulțumesc pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și