Sunteți pe pagina 1din 6

FOLOSIREA ÎN ZBORUL PE

TRAIECT A
RADIOGONIOMETRULUI
Radiogoniometrul + staţia de radiolegătură

SISTEM GONIOMETRIC DE RADIONAVIGAŢIE


RELEVMENTE
Radiogoniometrele pot fi întrebuințate pentru:
• controlul drumului prin determinarea liniei de
poziţie şi a locului aeronavei;
• zborului de îndepărtare și apropiere faţă de
radiogoniometru;
• procedura de apropiere, în condiţii de zbor
după instrumente (IFR).
Zborul de îndepărtare folosind
radiogoniometrul
RAA=RMR+(±Δm)±1800 ALU=RAApr – RAAobl

RAA =QTE
Revenirea la traiectul obligat se poate executa
prin următoarele procedee:

• revenirea la LDO prin cCC= 2ALU;


• revenirea la LDO prin cCC=300 + ALU;
• revenirea la LDO prin cCC=300 .
Zborul de apropiere folosind
radiogoniometrul

• Procedeul capului compas

• Procedeul activ
- Relevment creste => vânt de dreapta => Δ (-)
- Relevment scade => vânt de stânga => Δ (+)
Determinarea locului aeronavei cu
ajutorul radiogoniometrului:

- un radiogoniometru dispus lateral;


- două radiogoniometre:
- unul dispus în PIT și altul dispus lateral;
- două dispuse lateral (2 cazuri).

Determinarea vitezei la sol cu


ajutorul radiogoniometrului