Sunteți pe pagina 1din 5

FOLOSIREA ÎN ZBORUL PE

TRAIECT A
RADIOCOMPASULUI
Zborul de apropiere cu ajutorul
radiocompasului
Zborul de apropiere se utilizează în următoarele cazuri:
- apropierea către aerodromul de aterizare;
- ieșirea la reperul de control marcat printr-un radiofar;
- restabilirea orientării.

METODE:
• pasivă;
• cap compas;
• activă.
METODA PASIVĂ
GR 00
METODA CAPULUI COMPAS
METODA ACTIVĂ
Δ = GRconst - 00