Sunteți pe pagina 1din 5

GENUL EPIC

BALADA POPULARĂ – MIORIŢA

La sfârşitul orei veţi fi capabili:


- să recunoaşteţi trăsături ale literaturii populare;
- să identificaţi tema şi semnificaţia titlului;
- să identificaţi momentele subiectului;
- să redactaţi povestirea textului respectând momentele
subiectului
„Poeziile noastre populare compun o
avere naţională , demnă de a fi scoasă la
lumină ca un titlu de glorie pentru naţia
română ,,
Vasile Alecsandri
,,E vorba de acel minunat cântec
bătrânesc , publicat în veacul trecut
de Vasile Alecsandri, şi care se
cheamă Mioriţa. ”
Mihail Sadoveanu
Varianta cea mai cunoscută – a fost
descoperită în Munţii Vrancei de Alecu Russo.

V. Alecsandri a publicat-o în


1850 în ziarul „Bucovina”, apoi a
inclus-o în volumul „Balade
(Cântece bătrâneşti) adunate şi
îndreptate de Vasile Alexandri”,
publicat în anul 1852 şi în „ Poezii
poporale ale românilor”– 1866.
 Există peste 1400 de variante cu motivul comun –
testamentul ciobanului.
În ansamblul culturii noastre româneşti este
aşezată la loc de cinste între cele patru mituri
fundamentale ale literaturii populare româneşti:
a) mitul etnogenezei (naşterea poporului
român): „Traian şi Dochia”
b) mitul existenţei pastorale – „Mioriţa,,
c) mitul estetic: „Monastirea Argeşului”
d) mitul iubirii: „Zburătorul”