Sunteți pe pagina 1din 6

Pericolul depozitarii deseurilor radioactive

Deșeurile radioactive sunt materiale rezultate din activități nucleare sau


nenucleare pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuințare și care conțin
sau sunt contaminate cu radionuclizi.Deșeurile rezultate din activități
nucleare (pe scurt, deșeuri nucleare) sunt deșeuri radioactive. În schimb,
nu toate deșeurile radioactive sunt însă deșeuri nucleare, putând proveni
din activități nenucleare.
Depozitarea deseurilor nucleare este o problema mondiala. Acestea isi
pastreaza proprietatile radioactive mii de ani.
În funcție de proveniență
Deșeurile radioactive brute cuprind reziduurile care provin din laboratoarele în care se lucrează
cu substanțe marcate în toate stările de agregare. Tot deșeuri radioactive brute sunt considerate
materialele solide și lichide (inclusiv apele de spălare) care sunt contaminate radioactiv în timpul
lucrului cu izotopi radioactivi. Marea majoritate a deșeurilor radioactive brute provin din instalațiile
corespunzătoare etapelor tehnologice ale ciclului combustibilului nuclear: obținerea combustibilului
nuclear pur, producerea elementelor de ardere, precum și reprocesarea acestora după un anumit
timp de iradiere în reactor, dezafectarea facilităților nucleare. În reactorul nuclear, în paralel cu
reacția de fisiune în lanț, rezultă și produși de activare, ca urmare a unor reacții nucleare ce se
produc asupra nucleelor atomilor materialelor de întecuire, susținere, răcire, etc. (care constituie, la
rândul lor, deșeuri radioactive brute).
Reziduurile rezultate la tratarea deșeurilor radioactive brute - care se depozitează în deplină
siguranță pentru biosferă - constituie deșeurile radioactive finite.
În funcție de activitatea specifică
Deșeuri radioactive de activitate scăzută (sub 0,1 Ci/m3): sunt deșeuri industriale sau din cercetare
contaminate radioactiv (hârtii, cârpe, saci de plastic, mănuși etc.). De asemeni, orice tip de deșeu radioactiv ce nu
poate fi încadrat în una din următoarele clase: combustibil nuclear epuizat (ca deșeu radioactiv de activitate mare),
deșeuri ce conțin elemente transuraniene sau deșeuri rezultate în urma prelucrării minereului uranifer.
Deșeuri radioactive de activitate medie (0,1–104 Ci/m3): clasă întermediară, pot avea orice proveniență
Deșeuri radioactive de activitate mare (peste 104 Ci/m3): sunt materiale foarte radioactive, rezultate mai ales în
urma reprocesării combustibilului nuclear epuizat. Termenul se referă la deșeurile lichide produse direct în
reprocesare și la orice material solid derivat din aceste deșeuri lichide (de exemplu, în urma evaporării acestora),
având o concentrație suficient de mare de produși de fisiune. Această clasă de deșeuri radioactive este supusă
controlului strict, conform normelor naționale și internaționale în vigoare.
Deseurile radioactive rezulta in urma activitatilor zilnice de intretinere sau de reparatii sau in momentul opririlor
programate sau neprogramate ale unei centrale nucleare si trebuie depozitate separat de deseurile obisnuite.
Filtrele de purificare sau cele de la sistemele de ventilatie, uleiurile, solventii sau amestecurile inflamabile reprezinta
cateva dintre tipurile de deseuri radioactive, iar colectarea si sortarea lor se face dupa reguli si dupa criterii fixe.
Depozitarea se face in containere speciale de inox care trebuie sa garanteze faptul ca, cel putin 300 de ani, acestea
nu vor avea impact asupra mediului inconjurator.
Stocarea acestor recipiente trebuie facuta in depozite geologice sapate in straturi de roca la adancimi foarte mari sau
in adancul marilor si oceanelor. Sunt insa solutii de moment, deoarece, in urma incalzirii puternice determinate de
dezintegrarea radioactiva a deseurilor din interior, materialul din care sunt confectionate containerele se deterioreaza
cu timpul, iar solul este contaminat.
Carbunele contine o cantitate mica de nuclizi radioactivi, cum ar fi uraniu si toriu,
dar la o concentratie mult mai mica decât cea a respectivelor radio-elemente aflate
în crusta terestra. Aceste deseuri radioactive devin mai concentrate în cenusa
deoarece ele "nu ard bine" (nu oxideaza). Totusi radioactivitatea cenusii ramâne
foarte mica. Ea este de aceeasi valoare ca a sisturilor negre si mai mica decât a
rocilor fosfatice, dar prezinta interes deoarece cenusa ajunsa în atmosfera poate fi
inhalata.
Petrol si gaze naturale
Reziduurile industriale de petrol si gaze naturale contin uneori radiu si compusi ai
acestuia. Familia sulfatilor din petrol poate fi foarte bogata în radiu, si, în general, apa,
petrolul si gazele naturale pot contine radon. Radonul se dezintegreaza pentru a
forma radioizotopi solizi care intra în compozitia depunerilor din interiorul
conductelor. Într-un combinat de procesare a petrolului (combinat petrochimic) zona
unde este procesat propanul este cea mai contaminata deoarece radonul are acelasi
punct de fierbere ca si propanul.

Deseurile radioactive medicale tind sa contina emitatori de raze beta si gamma.

Deseurile radioactive contin elemente chimice radioactive care nu mai au utilizare


practica. Deseul radioactiv este uneori produsul unui proces nuclear, cum ar fi fisiunea
nucleara. Cele mai multe deseuri radioactive sunt "de nivel scazut", ceea ce înseamna
ca ele au nivele scazute ale radioactivitatii, raportate fie la masa fie la volum.
Realizator:Buga Mariana
Gimnaziul,,Mihai Eminescu,,eleva a clasei 9 ,,A,
Profesor: Zatic Elena