Sunteți pe pagina 1din 12

Mihai Eminescu

A elaborat:
Veste Aliona
MIHAI
EMINESCU
EPOCA
MARILOR
CLASICI
cel mai mare
povestitor
român

“omul deplin al
culturii
româneşti”

TITU MAIORESCU
PRIMUL NOSTRU ESTETICIAN ŞI
CRITIC LITERAR
“Rege el
însuşi al
cugetării
omeneşti,
care alt Rege
ar fi putut să-l
distingă ?”
Titu Maiorescu
Lacul
Lacul codrilor albastru
Nuferi galbeni îl încarcă,
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

Lacul "Mihai Eminescu”


M. Eminescu s-a
născut la Ipoteşti,
judeţul Botoşani la 15
ianuarie 1850, ca
al 7-lea copil din cei
11 ai căminarului Gh.
Eminovici şi ai
Ralucăi Juraşcu.
Promoţia 1864 a gimnaziului din Cernăuţi.
În medalion ar putea fi Eminescu
Mihai Eminescu
în prima jumătate
a anilor 1870
“Era o frumuseţe !
O figură clasică încadrată de nişte
plete mari negre; o frunte înaltă şi
senină; nişte ochi mari – la aceste
ferestre ale sufletului se vedea că
cineva este înăuntru; un zâmbet
blând şi adânc melancolic.
Avea aerul unui sfânt tânăr
coborât dintr-o veche icoană, un
copil predestinat durerii, pe chipul
căruia se vedea scrisul unor
chinuri viitoare” .
( I.L.Caragiale, In Nirvana )
Ipoteşti
Casa memorială Mihai Eminescu
SARA PE DEAL

Sara pe deal buciumul sună cu jale,


Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe
mine.

Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,


Streşine vechi casele-n lună ridică,
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.
”Niciodată nu s-ar fi gândit măcar să o publice
( poezia ): publicarea îi era indiferentă, unul sau altul
din noi trebuia să-i ia manuscrisul din mână şi să-l
dea la Convorbiri Literare !” ( Titu Maiorescu )

S-ar putea să vă placă și