Sunteți pe pagina 1din 112m 

c
SEMIOLOGIE

O
˜ OAŞTEREA

j


  

 
  
 
 
  
 


Atenţia
Percepţia
Memoria
Gândirea
r
`


  
 
  

|  |


  

 
È
ATEIA
(PROSEXIA)

å
ATEIA

 
  

 


  
 
 
  
 
    

 
    

A
ATEIA (psihologic)
STABILITATE MOBILITATE
Atenţie eficientă

Ĺ MOBILITATE
Ļ STABILITATE
Atenţie spontană mărită (hiperprosexie spontană)

Ĺ STABILITATE
Ļ MOBILITATE
Atenţie spontană scăzută (hipoprosexie spontană)
(± atenţie voluntară mărită) 
MĂS RAREA ATEIEI
  

 
U Proba clinică (Kraepelin) 

!"

U Proba repetării numerelor !A


 #c
"
U Proba psihologică (testul Bourdon)
 $
U Tahistoscopul
U Baterii de teste neurocognitive 
ÖISPROSEXII
1. Öisprosexii cantitative
A) Hiperprosexii selective 

  !  "
 !  "
 !  "
 

 ! 

 "


 !  
 
"
Hiperprosexie neselectivă !
" 
c
ÖISPROSEXII

B) Hipoprosexii ! = ="  %

 !
   "

 !  


  "

 ! "
cc
PER˜EPIA

cO
PER˜EPIA
Senzaţie, percepţie, reprezentare

Senzaţia:

 
   

 
  
 $
 
    


cj
PER˜EPIA
Senzaţie, percepţie, reprezentare
Percepţia

   


 
  #  #
 

 
 

    
 

 
    
  

cr
PER˜EPIA
Senzaţie, percepţie, reprezentare
Reprezentarea
  

  
 
 
 
  

  
 cÈ
PSIHOPATOLOGIA PER˜EPIEI

1. Tulburări cantitative ale percepţiei


Hiperestezia &


  
 
  !
  "
Hipoestezia &


  ! 

  
 

  "
2. Tulburări calitative ale percepţiei
Iluzii
Halucinaţii cå
IL IILE

cA
IL IILE
Iluziile fiziologice !  "

 
 

 


   

 

 $  

  
 c
IL IILE

Iluziile patologice
  
  
 
  
 !  

 
 "
 


c
IL IILE PATOLOGI˜E
˜lasificare:
  
w 
w 
w 
w 


   !


 "
  
O
IL IILE PATOLOGI˜E
5. ITERO˜EPTIVE (VIS˜ERO˜EPTIVE)
ŞI PROPRIO˜EPTIVE
 
Öismorfofobia &'#(

 
  


 Oc
IL IILE PATOLOGI˜E
˜enestopatia & 

 
 
)
 !


"

 
) 
 


 
) 

 
) 
 
 
 

 

#
$
OO
HAL ˜IAIILE
w Halucinaţiile &
 
! cår*+ c"
w Halucinaţiile funcţionale (concomitente): 

# #

 
w Halucinaţii fiziologice: hipnagogice ! 
 
 
 " hipnapompice ! 
"*  

w Halucinoze:
  


 ! 
, $+

 "
Oj
HAL ˜IAIILE propriu-zise
(psihosenzoriale, adevărate)

 

 # 
 
 

  
 !

  "
     
    


     
   # 
 #   % 
Or
˜aracteristicile halucinaţiilor
c 
 !  "
O   !
   
 "*
j 
 
 *
r   
  *
È   *
å  *
A -  *
  
 *
  ! "*
c   

1.a. Halucinaţiile vizuale
-
 
  *

 %

*
 !
 
+   
"*
  ! 
 
 
"$ 
 *
 !
 
"

Alte tipuri de halucinaţii
exteroceptive
1.c. Gustative !  
 ,
 
  
 

"
1.d. Olfactive
1.e. Tactile (haptice) !
  "
1.f. Autoscopice !
 


"
1.g. Transpuse !
" !
  " OA
HAL ˜IAIILE
2. Halucinaţiile interoceptive (viscerale)
  
  

 
  
3. Halucinaţiile proprioceptive (motorii,
kinestezice)
 
 
 

 
  
 O
PSE ÖOHAL ˜IAIILE
(halucinaţiile psihice)

 
 $

ß m 
  
  
 
ß m 
ß  


O
PSE ÖOHAL ˜IAIILE
Pseudohalucinaţiile auditive
  
  '(
'
 #( '
 (
'  (
     

 # !
"
Pseudohalucinaţiile vizuale
  '

 (
'  (
j
PSE ÖOHAL ˜IAIILE
Pseudohalucinaţiile tactile

  ! "


 
Pseudohalucinaţiile interoceptive

# !
 
 
   


"
Pseudohalucinaţiile motorii
 

jc
. 
/
 0
 0
- 0

 
 0
 $0
  0
+  0
 
 0
 
 
 
 0

jO

 !"

!  "


 

 

- 
- 
 ! 

"

jj

 !"


! "
-
 !
"

 

-

jr
MEMORIA


  
 
U ãnregistrarea
 
U conservarea  
U evocarea
  

 ! 

   
"

MEMORIA

˜lasificare psihologică
  !
 " 

  !" 

  !" 

MEMORIA


MemorareaReactualizarea


jA
MEMORIA

',
,( 
U ,
  !- "
 
   

 
U ,
 ! "

# #
    
U   

 # 

Vactori care modulează
activitatea mnezică
c  
O 
j

r 
 
È  ! 
  " 

å #
 $ O
 
A  ! "
 
 
# 
j
Evocarea şi uitarea
$ 
# 
 

 

1!
" ) 


 

 


 
r
ÖISMEIILE ˜ATITATIVE
1. HIPERMEII & 
 
 
 #
  

  ' (
 
   

 

 !  

 ") /
!
# ") 
 
 
 
rc
ÖISMEIILE ˜ATITATIVE

2. HIPOMEII
  

 
#  


  
 


rO
ÖISMEIILE ˜ATITATIVE

3. AMEII
Amnezia de fixare !" = 
 
Amnezia de evocare !" &
  

 
 
  
  
Amnezia antero-retrogradă ! "
rj
ÖISMEIILE ˜ATITATIVE

Amnezia lacunară 


 ! "
Amnezii funcţionale şi selective
)  
 ! "

   


 

 
 
  
)  
 ) 

 
   
rr
ÖISMEIILE ˜ALITATIVE
(paramnezii)
2. Tulburările rememorării trecutului
˜onfabulaţii (halucinaţii de memorie)
Pseudoreminiscenţele ) 
 

 !2
3"
Ecmnezia ) 
 ! "
Anecforia ) '(  ! 
 
 
 "

GÂÖIREA


GÂÖIREA
U Activitate psihică conştientă
U Se exprimă prin limbaj şi se elaborează
sprijinindu-se pe cuvinte

 
 gândire 
  
 4
 
rA
OPERAIILE GÂÖIRII

U AALIA
U SITEA
U ˜OMPARATIA
U ABSTRA˜TIA
U ˜O˜RETIAREA
U GEERALIAREA


OPERAIILE GÂÖIRII

ABSTRA˜IA ˜O˜RETIAREA

   
 
#$   
 
m, 
 

 


GEERALIAREA
  
  
 
r
GÂÖIREA
˜uvânt    
 
oţiune 
 
   
 
    * 
asociaţii
  
Judecată
   

Raţionament   %

Înţelegere 

 

 È
PSIHOPATOLOGIA GÂÖIRII

U Tulburări de ritm şi coerenţă (cantitative)

U Tulburări de conţinut (calitative)

U Tulburări ale comunicării verbale


(expresiei verbale şi grafice a gândirii)

Èc
T LB RĂRI ÖE RITM ŞI
˜OEREĂ A GÂÖIRII+ÈO
T LB RĂRI ÖE RITM
ŞI ˜OEREĂ A GÂÖIRII
1. Tahipsihia &  

  

 
 


 %
 
U Mentismul &
 
  
 
 #


#

 
 


 
 
Èj
T LB RĂRI ÖE RITM
ŞI ˜OEREĂ A GÂÖIRII
U Incoerenţa gândirii & 
 

 

 

 M 
 
 
  *
% &  
 & % $ 

 
 
 
 Èr
T LB RĂRI ÖE RITM
ŞI ˜OEREĂ A GÂÖIRII
2. Bradipsihia

 3

 


  
U Lentoare ideativă (bradilalia)
/#

&
  
 &
 

U Baraj ideativ & 
 

ÈÈ
T LB RĂRI ÖE RITM
ŞI ˜OEREĂ A GÂÖIRII

U Manierismul &
 
 
 # 

 
U Sărăcirea ideativă =

 
 

 

Èå
T LB RĂRI ÖE ˜OI T
ALE GÂÖIRII

 
 


 
 

ÈA
IÖEEA OBSEÖATĂ / OBSESIVĂ

U 
 

 

U 


  
U +  
 !"  

U 
 

ȝ
IÖEEA OBSEÖATĂ / OBSESIVĂ

+   
ß 
+ 

 

ß 
 

È
IÖEEA OBSEÖATĂ / OBSESIVĂ

 

 
 

 

 
 

$ 

 

$  !"

å
IÖEEA OBSEÖATĂ / OBSESIVĂ


   
!"
. 


 


 !

 "
 
!

 
"
 
!

#
 

"


!  "
åc
IÖEEA PREVALETĂ
U 
 
 
U 

  

!$

 "
U 

U   

 %
U  
åO
IÖEEA PREVALETĂ

#  

 


 

åj
IÖEILE ÖELIRATE

U 
U  
U 
  


 ! 
 
"
U  

år
˜ARA˜TERISTI˜ILE
IÖEILOR ÖELIRATE
s 


c = 
=  =
 
 = = 
=
 = =
 = = 
 
= 
 = =   = 

 
 = = 

  =

=

åÈ
˜ARA˜TERISTI˜ILE
IÖEILOR ÖELIRATE
c 
#  
 
O
   
 
j 
  
  
    
 
r
  
åå
˜LASIVI˜AREA
IÖEILOR ÖELIRATE
w de persecuţie
w de relaţie
w expansive 
!" 
 

w depresive 
%

 ! 5
 5"
åA
˜LASIVI˜AREA
IÖEILOR ÖELIRATE
w mixte ! 
 "
idei de interpretare 

! 
 "

 
 ) 
 ! 
 "
idei de influenţă
idei metafizice
å
IÖEILE ÖELIRATE

Autismul & 


# 
 
 
 

 
 # 
# 

Alogia &  
#!
"

å
T LB RĂRILE
˜OM I˜ĂRII VERBALE


 #

ÖISLOGII
ÖISVAII
ÖISLALII

A
ÖISLOGII ÖE VORMĂ
U Hiperactivitatea verbală
´  M   % 
 !  


 
"
Y M     
 
á  M     
# 

 

  
  ! 

  
  

 " Ac
ÖISLOGII ÖE VORMĂ
U Hipoactivitatea verbală
´ !
  


 " 


  
  ! 


 "
m  !
 "
´     

      

 
   !

"
AO
ÖISLOGII ÖE VORMĂ
Y  & 

 
 
 !

  
"
    
    

 

 !


 "
    & 

 !
"
Aj
ÖISLOGII ÖE VORMĂ

  &  


!
 "
 &'(! "
) ‘=

=
= &#
) 
= & 
 
 

 


 ! 
"

Ar
ÖISLOGII ÖE ˜OI T
(ale funcţiei semantice)

 

 
 
 

 
  
 
 
 

ÖISLOGII ÖE ˜OI T
U La nivelul cuvintelor
  &  

 
 # !
"
m  = = M 

  
  
 
#  
 
 
R  = 
  
 
 % # 

  
 
s   &  #   

ÖISVAII
 !#"
  ! #  
"
  (senzorială) Wernicke &
   
!

 "/ 

  (motorie) Broca = 


  

 AA
ÖISVAII

  & 
 &  


  
 
 &  % 


 & ! 
"


T LB RĂRILE
EXPRESIEI GRAVI˜E
R   ! 

"
  

 
R 
  
m 
  
 !
  "
A
AVE˜TIVITATEA    
! "   

  

  
U Stări afective elementare/starea de afect
! 
  

   
 # 
"
U Emoţii !
 

 "

AVE˜TIVITATEA
U Öispoziţii !
   

 #
   
 
 $
  "
U Sentimente !  

 #   
 
"
U Pasiuni ( 
   

   

      "
c
T LB RĂRI ˜ATITATIVE
ALE AVE˜TIVITĂII

HIPERTIMII
HIPOTIMII
LABILITATE AVE˜TIVĂ

O
HIPERTIMII
U egative
c 
 &    


O 
 
 
 &
 
 

j &   !
   "
 
   
 
  
 %  

j
HIPERTIMII
U Pozitive
c 

&
   

O &

 
 

 
 %
  

j ! " & 
 

 
  

 r
AXIETATEA
  

 
 
 


 
  
 

 
 

  
  ! " 
 ! "


È
VOBIA
 
 ! 
 "
 
   

  
 
  
 
 ! "
 !

 "
å
HIPOTIMII
Öetaşarea = 
 
 

  !

 
 
 
 
  "
Anhedonia &


Alexitimia & 


 
 
Indiferentism afectiv &


 
Atimia (apatia) & 
 
 

 A
LABILITATEA AVE˜TIVĂ
Labilitatea afectivă & 
 ! 

 "
Poikilotimia &  

 %!
 
 "
Incontinenţa afectivă &  

  
! "
Öisforia &


 

  !
%
  
 "

T LB RĂRI ˜ALITATIVE ALE
AVE˜TIVITĂII

PARATIMII
IVERSI EA AVE˜TIVĂ
AMBIVALEA AVE˜TIVĂ


T LB RĂRI ˜ALITATIVE
ALE AVE˜TIVITĂII
Paratimia = 


 
!

"
Inversiunea afectivă =
 
 
 


 
 

Ambivalenţa afectivă =  

VOIA
 
 
 

 
  
 
 

$  
$  
$   
    

   

    

 

    
c
T LB RĂRILE
˜ATITATIVE ALE VOIEI
!    "
Hiperbulia &   !
 
   6
( 
   
  
 
   7( 7"
Hipobulia =  

   !

  

 " O
T LB RĂRILE
˜ATITATIVE ALE VOIEI

egativismul, opoziţionismul =

 !
"
Abulia =
  

   !
 
 "
Sugestibilitatea =
  
 
 
 
 

  

j
T LB RĂRILE
˜ALITATIVE ALE VOIEI
!   
 
"
Parabulia !
  
" &
   

  
 

   
Impulsivitatea =   
 
   
Raptusul =
 
 
   
 ! 


   

    
" r
T LB RĂRILE
A˜TIVITĂII MOTORII


I TA
Öezordinea vestimentară
$ 

  

  

 

Rafinament vestimentar exagerat
  
Bizarerii / excentricităţi vestimentare
Travestitism  
 

˜isvestitism   

#
 å
MIMI˜A
 & 
    
  
 
  

U Modificări cantitative
  $ 
$ 
 
 
m 
A
MIMI˜A

U Modificări calitative (paramimiile)


   
 
  
 
% 


ÖIMI AREA
A˜TIVITATĂII MOTORII
U Hipokinezia & 
 


  
 
U Akinezia
U Baraj motor
U Vading motor
U Stupor
U ˜atalepsie =     


U egativism motor = 
 
 
EXAGERAREA
A˜TIVITĂII MOTORII

U Hiperexpresivitatea mimico-gestuală
( 
  "
U eliniştea psihomotorie
U Excitaţia psihomotorie
U Agitaţia psihomotorie

c
T LB RĂRI MOTORII SPE˜IVI˜E
U Impulsurile &
  

 
 * 
 
 ! 
"
 
 
 
 

U Raptusul & 
  
   
 

 
 
 

! 
 " 

 cc
T LB RĂRI MOTORII SPE˜IVI˜E
U Stereotipii = 
 

 

 
U Bizareria = 
 
  
U Manierisme = 
 
 
  
 
U Ticurile =  
 
  
cO
SIÖROM
SIÖROMOLOGIE
OLOGIE

cj
SIÖROM L ÖEMEIAL
ë 

$ $

ë 
ë 
ë 
ë #
ë 
ë    
 
 
 
cr
SIÖROM L ÖEMEIAL

ë -
 
  

  
   

ë .  


 

#
r 
 
 
  

cÈ
SIÖROM L ÖEMEIAL

 
  %
 

ë 
ë 
ë % 
ë 
 
ë 
ë #

cå
SIÖROM L ÖEMEIAL
.
 
ë 
 
ë 


ë  
  
   


 
  
.
 


 

cA
SIÖROM L ÖEMEIAL
Afectarea memoriei (amnezia)
ë 
ë 
 
ë  
ë
  
Apraxia & 
 
 
Agnozia &
 
c
SIÖROM L ÖEMEIAL

Afectarea orientării
ë  
  
ë
 

 

Afectarea limbajului
ë !
"
ë  
 ! % 
 


 "

c
SIÖROM L ÖEMEIAL

Afectarea personalităţii
ë 
 
 

 
  
ë 
 

 
ë 

 

ë $  

 
 

cc
SIÖROM L ÖEMEIAL
Tulburări de percepţie
ë O$ j 
ë  
 
ë  


 # ! "
Reacţia catastrofică
 
 

 
  
  

 
 
   ccc
SIÖROM L ÖEMEIAL
Sindromul apusului de soare:
 

  

  ! "
Simptome depresive, anxioase !r $ È "
˜rize convulsive !c $O "
Reflexe primitive
Simptome neurologice de focar ! 

 "

ccO