Sunteți pe pagina 1din 8

Structura alcanilor

Geometria moleculei de metan →


tetraedrică regulată = cele 4 valenţe
sunt orientate în spaţiu după vârfurile
unui tetraedru regulat

Unghiul dintre valenţe = 109o28'

Lungimea legăturii C-C = 1,54Å

Este posibilă rotaţia în jurul legăturii σ C-C;


catenele au o structură în formă de zig - zag
etan propan

butan izobutan
Proprietăţi fizice
Starea de agregare
primii 4 termeni ai seriei şi neopentanul sunt gaze
de la C5 – C17 sunt lichide
peste C17 sunt solizi
Punctele de fierbere şi de topire
în serie omoloagă: Pf cresc odată cu creşterea masei moleculare
pentru izomeri: cu cât catena este mai ramificată, Pf este mai scăzut
o ramificaţie provoacă o scădere a Pf mai mică decât două
dacă ramificaţia este mai aproape de marginea catenei scăderea Pf este
mai mare decât dacă s-ar afla în mijlocul catenei
două ramificaţii la acelaşi atom de C determină o scădere a Pf mai
mare decât dacă s-ar afla la atomi de C vecini
Solubilitate
insolubili în apă, datorită legăturilor nepolare dintre atomi; solubili în
solvenţi organici = benzină, tetraclorură de carbon
Exerciţiu:

Notează formulele de structură ale izomerilor hexanului şi ordoneaza-i


în sensul crescător al punctelor de fierbere.

(1) CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3
CH3

(2) CH3-CH-CH2-CH2-CH3 (5) CH3- C- CH2- CH3
│ │
CH3 CH3
(3) CH3-CH2-CH-CH2-CH3

CH3
(5) < (4) < (3) < (2) < (1)
(4) CH3-CH-CH-CH3
│ │
CH3 CH3
Precizează ce factor a influenţat Pf al acestor alcani?
ramificarea catenei

Compară punctul de fierbere al cu cel al 2, 2, 3-trimetilpentanului.

Pf al 2, 2, 3-trimetilpentanului este mai mare decât cel al


2, 2-dimetilbutanului .

Precizează ce factor a influenţat în acest caz Pf al celor 2 alcani?

masa moleculară
Proprietati chimice:

Alcanii se mai numesc si parafine deoarece au reactivitate scazuta.

Conţin numai legături σ → reactivitate scăzută = stabili până la 500 °C

PROPRIETĂŢI CHIMICE

REACŢII CU SCINDAREA LEGĂTURILOR C-C

CRACARE IZOMERIZARE ARDERE

REACTII CU SCINDAREA LEGATURILOR C-H

SUBSTITUŢIE DEHIDROGENARE OXIDARE


Reacţia de substituţie:
Procesul chimic de înlocuire a unui atom de H cu un alt atom sau o grupare
de atomi.
Reacţia de halogenare: Clorurarea metanului
500oC
CH4 + Cl-Cl CH3Cl + HCl
clorometan/clorură de metil (agent frigorific)
500oC
CH3Cl + Cl-Cl CH2Cl2 + HCl
diclorometan/clorură de metilen (solvent )
500oC
CH2Cl2 + Cl-Cl CHCl3 + HCl
triclorometan/cloroform (anestezic)

500oC
CHCl3 + Cl-Cl CCl4 + HCl
tetraclorometan/tetraclorură de carbon (solvent, stingerea
incendiilor )
Prof. PETRILA BEATRICE

GR. SC. “VASILE PAVELCU” Iasi

S-ar putea să vă placă și