Sunteți pe pagina 1din 13

VIZIUNEA COMISIEI EUROPENE ASUPRA SPORTULUI

CURSUL 6
ABORDAREA SPORTULUI LA NIVELUL COMISIEI EUROPENE

 Comisia este compusă din Colegiul Comisarilor din 27 de țări


UE.
 Împreună, cei 27 de membri ai Colegiului reprezintă
conducerea politică a Comisiei pe durata unui mandat de 5 ani.
 Președintele le revine responsabilitatea pentru anumite domenii
de politică.
 URSULA VON DER LEYEN – PREȘEDINTE (2019-2024),
alături de 26 de comisari.
SPORTUL

Reprezintă o parte integrantă din viața a milioane de europeni. Sprijinul pentru

sport creează coeziunea comunității, crește incluziunea socială și duce la un

simț sporit al identității europene.


 Sportul este, o față-cheie a statelor membre și a economiilor europene mai mari.

 Sectorul angajează milioane de cetățeni europeni și adaugă miliarde de venituri.

 Sportul, este o parte vitală a ceea ce înseamnă să fii european;

 Factorii de decizie, profesioniștii din educație, experți regionali și naționali sunt

implicați direct și în mod regulat pentru a asigura sportului, POSIBILITATEA,

să facă față provocărilor din acest domeniu.


SPORTUL LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE

PREZINTĂ 3 ASPTECTE
1.VIZIUNEA DESPRE SPORT ÎN UE
2.DIALOG CU STATELE MEMBRE ȘI
ORGANIZAȚIILE SPORTIVE
3.INIȚIATIVE ÎN SPORT
POLITICA SPORTIVĂ LA NIVEL EUROPEAN

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU TINERET, SPORT, EDUCAȚIE ȘI


CULTURĂ (DG EAC), este filiala Comisiei Europene, însărcinată cu dezvoltarea
și punerea în aplicare a politicii europene în domeniul sportului.

1. SPORT ȘI SOCIETATE

2. SPORT ȘI ECONOMIE
3. SPORT ȘI INTEGRITATE
UNIUNEA EUROPEANĂ CONSIDERĂ CĂ
SPORTUL JOACĂ UN ROL ESENȚIAL, NU NUMAI ÎN SĂNĂTATEA ȘI FITNESSUL
INDIVIDUAL, CI ȘI ÎN MODELAREA SOCIETĂ

PRIORITĂȚILE
 Pentru a încuraja forma fizică și mentală și pentru a lupta cu obezitatea prin

participarea la activități fizice regulate.


 Să favorizeze un sentiment de incluziune și integrare socială prin sport, în special

pentru grupurile marginalizate.


 Pentru a elimina rasismul și xenofobia și pentru a crea egalitatea de gen prin sport.

 Să promoveze o participare mai mare la sport prin programe de educație fizică în școli.

 Combaterea dopajului prin programe de educație și prevenire

 Pentru a se asigura că tinerii sportivi, primesc o educație academică și profesională de

calitate, alături de pregătirea lor sportivă, reducând abandonul.


CUM SE FACE ASTA?

UE se confruntă cu activități sportive în programul Erasmus +, care


promovează dialogul, sprijinul și participarea la toate domeniile politicii
sportive.
Comisia Europeană va consolida parteneriatele și cooperarea noastră cu
statele membre și organismele internaționale, cum ar fi:
 Organizația Mondială a Sănătății
 Consiliul Europei
 Agenția Mondială Antidoping (WADA)
 Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
(UNESCO) .
SPORT ȘI ECONOMIE

Dimensiunea economică a sportului rămâne o considerație importantă a


instituțiilor UE și a statelor membre și este susținută atât prin politici, cât și prin
dialog.
OBIECTIVE IMPORTANTE
 Îmbunătățirea monitorizării și prognozei datelor sportive pentru a influența
politica socială și economică.
 Să identifice potențialul economic al sportului și să împărtășească cele mai
bune practici privind măsurile de finanțare.
 Să sprijine legislația în domeniile antitrust, controlul fuziunilor și ajutorul de
stat în conformitate cu dreptul european al concurenței.
 Pentru a determina cele mai bune opțiuni de finanțare publică și privată a
sportului la nivel local.
 Crearea de conștientizare a implicațiilor sociale și economice media legate
de sport și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.
PRIORITĂȚI sunt împărțite în patru
domenii de acțiune:
 Statistici sportive
 Durabilitate
 Dezvoltare regională (inițiativă de partajare)
 Media și drepturile de proprietate
SPORT ȘI INTEGRITATE
 

• Politicile Comisiei au ca scop asigurarea unei


guvernanțe adecvate pentru a menține
transparența și corectitudinea tuturor sportivilor
și organizațiilor sportive.
OBIECTIVELE

 Ridicarea standardelor de guvernanță în sectorul sportiv,


pentru a promova democrația, transparența,
responsabilitatea.
 Să combată aranjarea meciurilor și să promoveze reglarea
corectă a sportului la toate nivelurile.
 Să promoveze legislația care combate dopajul în sport, să
ofere un teren de joc egal pentru toți sportivii.
 Pentru a asigura libera circulație a sportivilor amatori și
profesioniști, în conformitate cu principiile pieței interne.
 Să elaboreze reguli privind transferul jucătorilor care
păstrează integritatea și împiedică exploatarea.
PRIORITĂȚI

 Bună guvernare
 Aranjarea meciurilor
 Libera circulație a sportivilor
 Combaterea violenței
 Discriminarea și corupția
 Protejarea minorilor
ACTIVITĂȚILE COMISIEI PENTRU PROMOVAREA INTEGRIT ĂȚII

 Programul Erasmus + se concentrează puternic pe principiile fair -

play-lui.
 Abordează amenințările la adresa integrității sportului european și

global, cât și promovează buna guvernare. Este importantă

cooperarea dintre UE și organele internaționale cheie, cum ar fi:


 Comitetul Olimpic Internațional (COI)

 Consiliul Europei, pentru a aborda problemele transfrontaliere

precum jocurile de noroc, corupția și remedierea meciurilor.