Sunteți pe pagina 1din 9

TULBURARI ALE FUNCȚIEI

SOCIALE

Tulburarea reactivă de atașament


Teoria atașamentului a fost dezvoltată de John Bowly (1960-
1970) și subliniază faptul că dezvoltarea copilului depinde
exclusiv de calitatea interacțiunilor și a îngrijirilor de care acesta
beneficiază, din partea adultului care se ocupă de el.

Atașamentul își are originile în perioada prenatală. Acesta


se formează prin anumite căi de comunicare dintre mamă și făt,
după cum urmează:

 Prin receptori biochimici


 Prin receptori senzoriali
În perioada postnatală, atât mama cât și copilul sunt
parteneri activi în formarea atașamentului, astfel apare și se
dezvoltă relația afectivă copil-mamă și mamă-copil.

În această relație afectivă dintre cei doi parteneri se


urmărește satisfacerea următoarelor nevoi ale copilului:

 Nevoi psihologice
 Nevoi fizice
Factorii de mediu asupra formării sistemului
de atașament sunt după cum urmează:

 Stimuli pozitivi : mirosul mamei, gustul laptelui


matern, vocea, figura umană, temperatura corpului.

 Stimuli negativi: miros de necunoscut, gustul


schimbat al laptelui praf, vocea nemodulată la
frecvențe pre înalte, alcoolemia mamei (prin alpte).
 Aspectele copilului
 Criterii de diagnostic

 Diagn dif – intarziere mintala, afect senz

 În TRA, evoluţia depinde de mai mulţi factori:

 severitatea condiţiilor psihosociale în care trăieşte


copilul;
 durata de timp în care este obligat să trăiască astfel;

 natura condiţiilor psihotraumatizante (abuz fizic, psihic,


sechele datorate altor boli);
J. Bowly (1988) explică:

„Când spui unui copil că este atașat de cineva, asta


înseamnă că acel copil are o intensă predispoziție de a
căuta în anumite situații proximitatea și contactul cu
respectiva figură, mai ales când este bolnav, speriat sau
obosit.”
R:
- relația de atașament este o relație preferențială, selectivă,
de bază pentru existența copilului.

- Copilul nu se naște cu atașament față de o anumită


persoană, ci își structurează comportamentul față de
persoanele cu care interacționează, bazat pe afectivitate
și sensibilitate. El se naște cu nevoia de a se atașa.
Copilul nu va dezvolta în mod obligatoriu atașament față
de persoana de care-i oferă îngrijire de bază (hrană,
igienă etc.), ci va selecta acea persoană cu care
comunică, interacționează mai mult și plăcut, îl
protejează și care va deveni figură de atașament.
T.R.A. apare ca urmare a îngrijirii neadecvate a
copilului sau lipsa totală de îngrijire (neglijare, abuz fizic
etc).

Cauze:
1. Ce țin de îngrijitor
 Îngrijitotrul poate avea el însuși tulburări psihice

 Vârsta ingrijitorului

 Situația socio-economică

 Schimbarea și înlocuirea frecventă a persoanei de


îngrijire în instituții
 Pierderea timpurie a părinților (orfan sau abandonat),
violența în familie sau catastrofe care se produc în mod
neașteptat
2. Ce țin de copil

 Întărzierea mintală severă sau profundă


 Trăsături de temperament al copilului

 Bolile psihice ale copilului : Autism infantil,


Schizofrenie infantilă