Sunteți pe pagina 1din 11

PENTAGONUL

MACROSTABILIZARII SI
CAREUL KALDOR
CAREUL KALDOR
 Obiectivul este reprezentarea grafica a:
1. situatiei unei tari,
2. analiza evolutiei situatiei in cursul unei perioade,
3. compararea situatiei unei tari cu alte tari in functie de cele 4
elemente ale careului.
Elemente:
• Politici pe termen scurt sau conjuncturale:
Stabilitatea preturilor (vizeaza echilibrul intern)
Echilibrul balantei externe ,
Cresterea economica, CAREUL KALDOR
Rata somajului.
• Politici pe termen lung sau structurale:
Reglementari,
Actiuni asupra pietei creditelor, a fortei de munca, etc
Investitii publice
Rata crestere PIB

Legea OKUN

Rata somaj 0
sold balanta comerciala /PIB

curba lui Phillips


Atentie!
Corelatii intre elementele careului Kaldor:
-Legea lui OKUN
-Legea lui PHILLIPS
Pentagonul macrostabilizarii
• un instrument prin intermediul căruia se poate observa starea de
echilibru a unei economii,
• Stabilizarea macroeconomică trebuie să se reflecte în următorii 5
indicatori:
- Creșterea economică,
- Rata șomajului,
- Rata inflatiei,
• Axele pentagonului
 Cu cât un punct este mai depărtat de centru, cu atât se
evidențiază o situație mai favorabilă a indicatorului analizat.
 Există axe în care valorile sunt crescătoare (pornindu-se de
la valorile negative) : axele aferente balanței de plăți, soldul
bugetar sau creșterea economică.
Există axe în care valorile sunt descrescătore (pornindu-se
de la valori pozitive mari și ajungându-se la valori ce tind spre
zero): axele aferente șomajului și inflației.
Pentagonul macrostabilizarii
R atade crestere PIB (r)

e
sod balanta plati/PIB (CA) a rata somajului (U)

d b

Deficit public/PIB (G) rata inflatiei (CPI)


• Triunghiurile pentagonului
Triunghiul a- triunghiul economiei reale, delimitat de cresterea
economică reală și rata somajului
Triunghiul b – triunghiul aferent lipsei/crizei inflatiei, delimitat
de rata somajului si rata inflatiei
Triunghiul c- triunghiul aferent bugetului inflatiei, delimitat de
dinamica inflatiei si soldul bugetar
Triunghiul d – triunghiul aferent echilibrului pe piata financiară,
delimitat de soldul bugetar si balanta de plăti
Triunghiul e- triunghiul sectorului extern, care depinde de
fluctuatia balantei de plăti (a contului curent) si cresterea
economică
MSP=a+b+c+d+e=1
Modificarea dimensiunii triunghiurilor implică
a>b>c>d>e ceea ce nu e similar cu a<b<c<d<e
• O schimbare a unui parametru pe o anumită axă,
determină modificarea ariei triunghiurilor adiacente.

a+b +c = aria factorilor interni


d +e = aria ce depinde de factorii externi
•  ARIA MSP = (r*U)+(U*CPI)+ (CPI*G)+ (G*CA)+(CA*r)*k
Unde k= sin 72⁰
Pentru pentagonul stabilizării macroeconomice standard, convenția
este ca suma ariilor triunghiurilor componente este 1 (aria
pentagonului = 1)
Valori Axe:
r = -25% si 10%
U = 20% si 0%
CPI = 500% si 1%
G =-12% si 4%
CA = -15% si 4%