Sunteți pe pagina 1din 11

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”

CARACTERIZAREA
PERSONAJULUI
REALIST
Limba și Literatura Română
Plan
 Particularităţile realismului:
 Particularitățile realismului
 Specificul personajului realist
 Actualizarea particularităţilor compunerii sinteză:
Personaje romantice Personaje realiste
1.Caractere 1. Preluate din
excepționale, pasionate realitatea imediata.
de mister .
2. Resping tipologia 2. Reprezintă o
umană și adoptă tipologie umana si se
individualitatea supun valorilor etice si

APORTUL creatoare, afirmarea


originalității și a
morale ale colectivitatii
din care face parte.
PERSONAJULUI sensibilității.
3. Personajele aparțin 3. Alese din patura de
REALIST LA tuturor categoriilor jos a societății

ROMANTISM sociale
4. exprima victoria 4. Descrise atent, cu
pasiunii asupra ratiunii lux de detalii, de la
aspectul fizic, pana la
creionarea acestora
prin actiuni, replici,
ganduri, de la
descrierea hainelor,
pana la dezvaluirea
TEXTE LITERARE PRIN CARE AM DESCOPERIT LUMEA

L. Rebreanu
Ion
Pădurea
spânzuraţilor
Ioan Slavici Ion Creangă
Austin Kleon: O carte este
Mara Amintiri din
copilărie
o lentilă prin care poţi privi Opere
lumea.
realiste
I. Druţă Mihail
Sadoveanu
Povara M. Preda
bunătăţii Fraţii Jderi
noastre Cel mai iubit
dintre
pământeni
Moromeţii
Personajul realist
Această imagine se raportă mai mult la
personajul romatic , acela fiind în căutare
continuă de raspunsuri , în căutare de sine
și având tendința de a se autoafirma.
Personajul realist nu mai este
excepţional în situaţii excepţionale (ca la
romantici), ci are o condiţie socială
mediocră, astfel încât operele realiste sunt
mărturia faptului că omul simplu are o
existenţă la fel de dramatică şi de
complexă.
Crearea unor personaje tipice în situaţii
tipice, personajele realiste fiind complexe şi
având dinamică interioară, interesat de
aspecele realităţii imediate, scriitorul realist
alege ceea ce este reprezentativ pentru
epoca aleasă. Exemple: parvenitul, arivistul,
seducătorul, avarul femeia aduterină.
”FAMILIA FĂRĂ SURÂSUL COPIILOR ESTE CA BISERICA FĂRĂ
CLOPOTE ŞI SFINŢI.” – VALERIA MAHOK

M
u
n
c
Curajul
a
Familia
Fericirea
Demnitatea
Dragostea
Adevărul
Spiritualitatea
Personaje memorabile

Onache Prototipul
Prototipul
muncitorului de
  Devine omul
  Devine
individual şi, omul
mai

Cărăbuș Victor Petr


individual
ales i, mai
ş
muncitorului
la țară, adică de ales
situaţia intelectual
la țță
tipul arranului
ă, adică situaînţia intelectual
ului contextul
tipul țăranului
perseverent ului în contextul
social comunist.
perseverent social comunist.

Tipologia
intelectualului și
tipologia țăranului –
două personaje
care deși pare că
nu au nimic în
comun se regăsesc
în marele curent
literar

Bazat pe Se
Bazat pe
principiul Se
autoanalizeaz ă
principiul
adev ărului, autoanalizeaz
cu luciditate şi îşiă
Onache răărului,
adev mâne cu luciditate şăi îşi
problematizeaz
Onacheplin
optimist, rămâne
de problematizează
existenţa.
optimist,
viață. plin de existenţa.
COnache Cărăbuș CVictor Petrini

Ca personaj
Ca tip uman
literar

Onache Cărăbuș reprezintă Basarabeanul care Victor Petrini reprezintă tipologia intelectualului, care se
trece prin primul și cel de-al doilea Război află într-o contiunuă căutare de răspunsuri.
Nu admir asemenea individualități , deoarece consider
Mondial. Împofida greutăților acesta promovează
că acestea caută lucruri pe care nu sunt capabile să le
valori precum dragostea , familia și patria- valori înțeleagă. Ei tind să se manifeste pentru a capta atenție
care formau țăranul tipic din acea perioadă. și uită să se bucure de feeria momentului.
Trăsăturile personajelor
Naratorul poate fi atât sunt dictate de societate
oniscient cât și omniprezent.
Lumea cărţilor în viziunea
lui Jonathan Wolstenholme

 Operele sunt Personajele interacționeă


încărcate cu strâns atât între ele , cât și cu
mediul.
detalii
Tema pentru acasă

Ideile de bază pe care ai vrea să le promovezi într-un roman propriu


Ideile de bază pe care ai vrea să le promovezi într-un roman propriu
Pornind de la afirmația , ”Dacă există o carte pe care vrei s-o citeşti dar nu s-a scris încă, atunci trebuie s-o
Pornind de la afirmația
scrii tu.”(Toni , ”Dacă
Morrison” există ocăcarte
pot afirma pe care
nu multe ar vrei s-o citeşti
fi ideile pe care dar nu s-a
le-aș scrisînîncă,
aborda atuncimeu
romanul trebuie
. s-o
scriisătu.”(Toni
Aș dori reflectez Morrison” pot afirma
în primul rând despre că nu multe
fericire ar fi ideile
și sensul pe care
ei în viața le-aș Aș
omului. aborda în romanul
mai vorbi despre meu .
rutina
Aș dori
umană să de
și cât reflectez în primulasta
mult afectează rândînțelesul
despre fericire și sensul
de fericire. Aș doriei în
să viața
critic omului. Aș mai și
opinia publică vorbi
toatedespre rutina
standartele
umană
impuse de și cât de
către mult afectează
societate asta înțelesul
.Despre stereotipusi și de fericire. Aș
prejudecăță doriaș
chiar săavea
criticmulte
opinia publică
spus. și toate
Aș utiliza castandartele
personaje
impuse de către societate .Despre stereotipusi și prejudecăță chiar aș avea multe spus.
principale tipologia îndrăgostitului care pe parcurs s-ar modifica datorită dragostei Aș utiliza ca personaje
principale tipologiaȘiîndrăgostitului
totuși da, romanulcare nu
pe ar
parcurs
fi unuls-ar modifica datorită dragostei
realist...
Și totuși da, romanul nu ar fi unul realist...
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !
Chiriac Mihaela
cmihaela502@gmail.com

+373-689-28-169

S-ar putea să vă placă și