Sunteți pe pagina 1din 8

ATMOSFERA

I. ATMOSFERA. CARACTERISTICI GENERALE


 este învelişul de aer al Pă mântului

 Forma asemă nă toare cu a Pă mâ ntului

1. Compoziția Atmosferei:
- gaze:
 azot (78%),
 oxigen (21%),
 alte gaze -1% (argon, CO2, metan, heliu,neon, xenon)
- vapori de apă, praf, polen, diverşi poluanţi, microorganisme;

2. Structura atmosferei
• TROPOSFERA
• STRATOSFERA
• MEZOSFERA
• IONOSFERA
• EXOSFERA
II. ELEMENTE ȘI FENOMENE METEOROLOGICE
1. Temperatura aerului
= starea de încă lzire sau de ră cire a atmosferei
 se măsoară cu termometrul;
 se exprimă în grade Celsius sau Fahrenheit.

Temperatura variază în funcție de:


• Latitudine
• Anotimpuri
• Altitudine – temperatura aerului scade cu 60C la fiecare 1000 de
metri înălțime
• Alternanța zi-noapte
• Repartiția continentelor și oceanelor
• Prezența norilor
II. ELEMENTE ȘI FENOMENE METEOROLOGICE

2. Presiunea atmosferică
= forța cu care atmosfera apasă aupra scoarșei terestre
 se mă soară cu barometru;
 se exprimă în mm coloană de mercur; valoarea normală 760 mm
coloană de mercur.
3. Mișcările aerului: VÂNTURILE
=mișcă ri orizontale ale aerului la suprafața Pă mâ ntului

Tipuri de vânturi:
I. Vâ nturile PERMANENTE
1. Alizeele
2. Vâ nturile de vest
3. Vâ nturile polare
II. Vâ nturile PERIODICE
1. Musonii
2. Brizele marine
3. Brizele montane
III. Vâ nturile LOCALE
1. Crivă țul
2. Ciclonii tropicali
4. Precipitațiile atmosferice
=aerul din atmosferă conține vapori de apă proveniți din
evaporarea apei
- Condensarea vaporilor de apă îi fac să treacă în stare
lichidă , transformâ ndu-se în pică turi de apă
- Condensarea vaporilor de apă la înă lțimi mari duce la
formarea norilor

- Precipitațiile pot fi sub formă


- Lichidă Forme:
- Solidă  Ploile
- Mixtă  Burnița
 Ninsoarea
 Lapovița
 Grindina
 Chiciura
III. VREMEA ȘI CLIMA
1. VREMEA
= redă situația elementelor meteorologice
dintr-un anumit loc la un moment dat
- studiată de meteorologi pe baza mă sură torilor
zilnice

2. CLIMA
= reprezintă starea medie a elementelor meteorologice pe o perioadă de timp îndelungată și pe un
spațiu întins

3. Fenomene extreme în orizontul • Bruma


• Poleiul
local • Viscolul
• Furtunile • Tornadele
• Canicula
• Seceta
IV. ZONELE CLIMATICE
1. Zona de climă CALDĂ
a. Climă ecuatorială
b. Climă subecuatorială
c. Climă tropical-umedă (musonică)
d. Climă tropical – uscată (deșertică)

2. Zona de climă TEMPERATĂ


a. Climă subtropicală (mediteraneană)
b. Climă temperat oceanică
c. Climă temperat continentală

3. Zona de climă RECE


a. Climă rece subpolară
b. Climă polară

S-ar putea să vă placă și