Sunteți pe pagina 1din 8

CLASIFICAREA

REACTIILOR CHIMICE
BRINZON ION-ROBERT
Dupa modul de realizare

 Din punct de vedere al modului de realizare, reactiile chimice se impart in 4


grupe generale:

 Reactii de combinare
 Reactii de descompunere
 Reactii de inlocuire
 Reactii de schimb (sau de dubla inlocuire)
Reactia de combinare
 Reactia de combinare este reactia chimica in care doi sau mai multi reactanti
se unesc formand un singur produs de reactie.

A+B -> C
 Cele mai intalnite reactii de combinare sunt:

A) Arderea metalelor in aer


2Mg + O2 → 2MgO
4Al + O2 → 2Al2O3
4Na + O2 → 2Na2O
B) Reactia oxizilor nemetalici cu apa E) Arderea nemetalelor în aer 
 CO2 + H2O → H2CO3   S + O2 → SO2                         
 SO3 + H2O → H2SO4  2C + O2 → 2CO                      
 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4   C + O2 → CO2                        

C) Reactia oxizilor metalici cu apa


F) Reactia metalelor cu halogeni
 MgO + H2O → Mg(OH)2      
 Mg + Cl2 → MgCl2
 Na2O + H2O → 2NaOH
 Cu + Cl2 → CuCl2
 CaO + H2O → Ca(OH)2 
 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3    

D) Reactia hidrogenului cu halogeni


G) Sinteza apei
 H2 + I2 → 2HI
 2H2 + O2 → 2H2O 
 H2 + Br2 → 2HBr
 H2 + S → H2S
Reactia de descompunere
 Reactia de descompunere este reactia chimica in care un reactant se
transforma in 2 sau mai multi produsi de reactie.

C -> A+B
 Exemple de reactii de descompunere:

A)Descompunerea hidroxizilor
Ca(OH)2 → CaO + H2O
Fe(OH)2 → FeO + H2O
Cu(OH)2 → CuO + H2O
B) Descompunerea acizilor C) Descompunerea sarurilor
 H2CO3 → H2O + CO2    2NaNO3 → 2NaNO2 + O2
 H2SO4 → H2O + SO3   2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2
 H3PO4 → H2O + P2O5  (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O 

Reactia de inlocuire
 Reactia de inlocuire este reactia chimica in care o substanta simpla ia locul unui
element dintr-o substanta compusa.

A+BC=AC+B
A) Reactia metalelor cu apa B) Reactia metalelor cu acizii
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

C) Reactia metalelor reactive cu solutia unei saruri de metal mai putin reactiv

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓


Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓
Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb↓
Reactia de schimb
Reactia de schimb este reactia chimica in care doua substante compuse isi schimba
intre ele unele elemente.

AB+CD=AD+CB
A)Reactia acizilor cu sarurile C)Reactia acizilor cu bazele (neutralizare)
H2SO4 + 2NaCl → Na2SO4 + 2HCl NaOH + HCl → NaCl + H2O
HNO3 + KCl → KNO3 + HCl HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O

B) Reactia bazelor cu sarurile D)Reactia oxizilor nemetalici cu bazele


2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2↓ Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
2KOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2↓
3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

S-ar putea să vă placă și