Sunteți pe pagina 1din 26

Leziuni interradiculare.

Clasificare.

ELABORAT: CEBAN GABRIELA, S1808


Noţiune de “leziuni interradiculare”

 Leziuni interradiculare - reprezintă gradul de afectare a dinților pluriradiculari, ca o urmare


a proceselor osoase resorbtive, retracții gingivale consecutive.
Grade de afectare în plan vertical

În plan vertical există trei grade de afectare, în raport cu dimensiunea verticală a defectului, a
distanţei de la nivelul furcatiei până în porţiunea ceamai declivă a resorbţiei osoase:

 Subdiviziunea A cu o dimensiune verticală de 3-4 mm;


 Subdiviziunea B cu o dimensiune verticală de 5-7 mm;
 Subdiviziunea C cu o dimensiune verticală egală sau mai mare 8 mm.
Clasificarea leziunilor interradiculare.
Clasa Descriere
Clasa I Gradul I: leziuni incipiente care
afectează în principal gingia, care se
retrage și pune în evidență zona de
furcație fără ca sonda să pătrundă
interradicular.
Clasa II Gradul II: sonda exploratoare pătrunde
interradicular pe o distanță de 1-3 mm;
Examenul radiologic nu decelează o
resorbție semnificativă a septului
interradicular, dar demineralizarea este
prezentă.
Clasificarea leziunilor interradiculare.
Clasa Descriere
Clasa III Gradul III: sonda exploratoare pătrunde
adânc interradicular, dar nu trece pe
versantul opus; Examenul radiologic pune
în evidență resorbția limbusului
septului interradicular.
Clasa IV Gradul IV: sonda exploratoare
traversează în întregime spațiul
interradicular de la nivelul furcației până
pe versantul opus. Radiologic, se constată
grade diferite de resorbție osoasă a
septurilor interradiculare.
Clasificarea leziunilor interradiculare.
Clasificarea Leziunilor interradiculare –
Hamp, 1975
Instrumente utilizate în aprecierea gradului de
lezarea spaţiului interradicular
Special Probes for the Diagnoses of Furcations, Depressions and
Grooves:
 EX 3 CH (HuFriedy): Fine and pointed, paired left-right,
bent/curved, for cheking surfaces, narrow grooves.
 PC-NT 15 (HuFriedey): Right-angle probe; millimeter
markings, with colorcoding each 5 mm (5,10,15).
 PQ 2N (Nabers, HuFriedy): Color-coded furcation probe
(Markings at 3,6,9 and 12 mm).
Analiza radiologică în diagnosticarea
leziunilor interradiculare.
Examenul radiologic arată o resorbţie verticală a osului alveolar cu caracter inegal ca
profunzime și dispoziţie în diferitele zone ale arcadelor dentare.
 Crater sau defect septal interproximal este rezultatul unei resorbţii verticale care
afectează corticala internă sau lamina dura, marginea crestei osoase septale și osul
spongios subiacent;
 defectul osos rezultat are deschidere crateriformă mai largă spre coronar şi orientată
spre cementul radicular sub joncţiuneasmalt-cement;
 limita spre spongioasa subiacentă se face printr-o zonă de demineralizare cu caracter de
radiotransparenţă parţială, difuză;
Analiza radiologică în diagnosticarea leziunilor
interradiculare.
 Crater sau defect septal aproximal este rezultatul
unei resorbții verticale care afectează corticala
internă sau lamina dura pe ambele fețe mezial și
distal ale septului interdentar şi osul spongios
subiacent sub forma unei piramide cu baza spre
coronar şi vârful orientat vertical de a lungul
septului spre apical, la diferite adâncimi.
Analiza radiologică în diagnosticarea leziunilor
interradiculare.
 Resorbție crenelată sau zimțată inegală de la un dinte la altul al marginilor
osului alveolar
Tratamentul leziunilor interradiculare de clasa
I
 Detartaj
 Surfasaj radicular cu sau fără plastia zonei de furcaţie
 Gingivectomie
Tratamentul leziunilor interradiculare de
clasa II
 Chiuretaj subgingival
 Tunelizare
 Hemisecţia,
 Amputaţie radiculară
 Combinarea tehnicilor de regenerare tisulară ghidată și de adiţie
 Operaţii cu lambou și terapie de adiţie
Tratamentul leziunilor interradiculare de clasa
III
 Chiuretaj subgingival paleativ
 Tunelizare
 Premolarizarea
 Amputaţie radiculară
 Extracţie dentară
 Operații cu lambou
 Regenerarea tisulară ghidată
Operații cu lambou
Prin lambou se înțelege un fragment de mucoasă sau/și periost decolat de osul
alveolar subiacent printr-una sau mai multe incizii

 Fragmentul decolat poate fi parțial sau total reflectat, ceea ce permite un acces
direct și o bună vizibilitate asupra zoneiope rate si repoziționat fără a fi desprins
de restul mucoperiostului, în scopul protecției plăgii osoase subiacente și obținerii
unui efect cât mại fizionomic. raport
Lamboul poate fi

LAMBOU

După straturile Reflectat în


Reflectat parțial
din care e format întregime

mucozal mucoperiostal
Lamboul poate fi

LAMBOU

După poziţia în care este


plasat lamboul la finalul După gradul de
intervenţiei, el poate fi extindere
repoziţionat:

Extins.
Limitat
apical lateral coronar Pe un grup de
Pe 1-3 dinți
dinti, o arcadă
Operații cu lambou
Avantaje Dezavantaje
Un acces bun la nivelul rădăcinilor, pungilor Risc de rupturi întinsemucoperiostale sau de
interdentare și necroze prin
interradiculare. incizii necorespunzătoare cu afectarea irigaţiei
lamboului

Eliminarea conţinutului pungilor situate Retracţie gingivală prin vindecare fibroasă


aproape sau
dincolo dẹ joncţiuneamucogingivală.

Asigură accesul la nivelul osului alveolar


pentru corectarea
defectelor resorbtive ale acestuia.

Crearea unei zone fără ţesuturi patologice în


scopul unei
bune reacolări gingivale
Terapia de adiție

 Terapia de adiție - completarea defectelor osului alveolar printr-un material care să


favorizeze prin neomineralizare regenerarea osoasă.
 Asocierea procedurilor de regenerare tisulară ghidată + terapia de adiție reprezintă o
modalitate modernă și eficientă de tratament a defectelor osoase parodontale. Rezultate
deosebite se obțin în special în tratamentul furcațiilor, dar metoda poate fi folosită și
pentru regenerarea osoasă a pungilor parodontale din spațiile interdentare.
Grefe osoase

reducerea adâncimii pungilor parodontale


Indicații
realizarea unei joncţiuni gingivo-dentare înalte

micşorarea gradului de resorbţie osoasă

înălţarea nivelului de os alveolar restant


Regenerarea tisulară ghidata

 REGENERAREA TISULARĂ GHIDATĂ


constă în blocarea proliferării ţesutului epitelial
în interiorul defectelor osoase parodontale și de
stimulare a restructurării conjunctive
desmodontale.
 Regenerarea tisulară ghidata este o modalitate
terapeutică realizată prin tehnici chirurgicale
care folosesc in principal bariere mecanice cu
valoare biologică: matrice de biovitroceramică în
colagen și care conduc la regenerarea gingivo-
parodontala
Premolarizarea
 Premolarizarea este indicată în cazul unor pungi parodontale cu exsudat
purulent, persistent și cu leziuni interradiculare de grad IV
 Se realizează la nivelul molarilor inferiori după devitalizarea și obturarea corectă
a rădăcinil sănătoase, coroana dentara este secționată în sens vestibulo-oral, iar
rădăcina cu punga parodontală și cu leziuni interradiculare de grad IV este
extrasă.
Amputarea radiculară
 Amputarea radiculară se realizează după devitalizarea și
obturarea rădăcinilor sănătoase și constă în - secționarea
rădăcinii cu punga parodontală rebelă la tratament, la
nivelul jonctiuni corono-radiculare, urmata de extracția
acestei rădăcini; de asemenea, se realizează în afectarea
gingivoosoasă de gradul IV a bi- sau trifurcațiilor.
 Amputarea radiculară este indicata mai frecvent la
rădacina palatinală a molarilor superiori, atât în cazul
unei pungi parodontale care nu cedează la tratament, cât si
în cazul unei retracții excesive, uneori până la apex, a
fibromucoasei care acopera rădăcina palatinală.