Sunteți pe pagina 1din 15

Solul - resursă a vieţii

Solul:- reprezintă stratul subţire şi afânat de


la suprafaţa pământului în care plantele îşi
înfing rădăcinile şi îşi extrag hrana
Procesul de formare al solurilor poartă
denumirea de pedogeneză.
Factorii pedogenetici :roca
clima
vegetaţia
timpul
Componentele solului
• - materia solidă : organică, minerală
• - materia lichidă
• - materia gazoasă
Secţiunea prin stratul de sol pe toată grosimea
lui se numeşte profil de sol. La solurile
evoluate se pot diferenţia pe profil porţiuni cu
grosimi şi aspecte diferite numite orizonturi de
sol :
- oriz. A ( la suprafaţă, culori închise datorită
humusului )
- oriz. B ( de acumulare a argilei )
- oriz. C ( de acumulare a carbonaţilor )
- oriz. R ( roca-mamă)
Proprietatile solului

• Fertilitatea (solul conţine apă şi săruri


minerale favorabile creşterii şi dezvoltării
plantelor);
• Permeabilitatea (solul permite apei să treacă
prin el de sus în jos şi de jos în sus).
• Culoarea - este datorată compoziţiei şi
proceselor pedogenetice.
• Textura - este ponderea particulelor de
nisip, praf, argilă în compoziţia solului
• Structura
Proprietatile solului
Fertilitatea (solul conţine apă şi săruri minerale
favorabile creşterii şi dezvoltării plantelor);
Permeabilitatea (solul permite apei să treacă prin
el de sus în jos şi de jos în sus).
Culoarea - este datorată compoziţiei şi proceselor
pedogenetice.
Textura - este ponderea particulelor de nisip, praf,
argilă în compoziţia solului
Structura - este gruparea particulelor în agregate
structurale
pH-ul – este aciditatea soluţiei solului ( solurile
pot fi acide, neutre sau bazice).
–Solurile pe Glob sunt răspândite în funcţie de climă, relief (soluri
zonale ) sau alte condiţii locale ( soluri azonale ). Solurile zonale
sunt :
- în zona caldă ( ecuatorială şi de savană) – soluri laterite
- în zona tropicală aridă ( deşertică ) – calcisoluri, halosoluri ( cu
săruri)
- în zona temperat-oceanică , argiluvisoluri , podzoluri
- în zona temperat-continentală – cernoziomuri , soluri castanii
- în zona rece ( subpolară ) – soluri de tundră
- în zona munţilor înalţi – soluri etajate ( după altitudine )
Un centimetru de sol se formează în
300-400 de ani ...

Protejati solul !!!


Solul este cea mai de preţ
bogăţie a unei ţări.
De ce trebuie să evităm poluarea solului ?

Trebuie să evităm poluarea solului


deoarece plantele cresc în pământ, iar daca el
este poluat, prin urmare, nu vor mai exista
plante, aceasta având ca urmare DISPARIŢIA
FIINŢELOR.
Cine polueaza solul ?
Prin ce fapte ?
Noi, oamenii, poluăm solul, aruncând deşeurile
în locurile necorespunzătoare.
Cum putem evita poluarea solului ?
Putem evita poluarea solului aruncând
deşeurile în locuri special amenajate.