Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Național de Comerț al ASEM

Studiu Individual

Unitatea de curs: Bazele funcționării pieței de capital

Elaborat de: Brihuneț Mihaela, gr. CON-162


Verificat de: Popovici Lia
Chișinău 2020
Cuprins:
 Prezentarea tipurilor de participanți profesioniști pe diferite piețe;
 Circuitul activelor financiare pe piața financiară și cea de capital,
conform celor 2 abordări: europeană și anglo-saxonă;
 Analiza pieței secundare a acțiunilor în Republica Moldova;
 Analiza participării Republicii Moldova la piața internațională a
obligațiunilor;
 Evoluția Burselor de valori din Republica Moldova.
Activitățile profesioniste pe piața valorilor mobiliare din RM,
sunt reglementate de Legea privind piața valorilor mobiliare și
sunt următoarele:

Activitate Activitate
bursieră de clearing
Activitate
Activitate de de ținere a Alte genuri
Activitate underwriting registrului de activități
de brokeraj

Activitate de Activitate de
Activitate de
administrare a depozitare
dealer
investițiilor
 Aceste activități pot fi efectuate de persoanele juridice
autorizate, numite participanți profesioniști pe piața
valorilor mobiliare

În practica
internațională, se Societăți de
Societăți de
regăsesc, mai frecvent, valori
administrare
următorii participanți mobiliare
a investițiilor
profesioniști:

Societăți de
subscriere la plasarea
valorilor mobiliare
Participanții profesioniști pe piața financiară
nebancară

Companii care
Depozitarul prestează servicii de
Naţional de Valori estimare a valorilor
Societăţi de investiţii
 Mobiliare al mobiliare, precum şi
Moldovei servicii de consultanţă,
analiză şi cercetări
Participanții
la piața
monetară
sunt:

Banca Centrală (BNM): Băncile:


reglementează piața monetară administrează portofoliul
internă împrumuturilor în diverse valute
monitorizează și menține furnizează cele mai bune servicii
valoarea monedei naționale maximizează profiturile prin poziția
pe piețele valutare pe care o dețin și din arbitraj valutar
menține rezervele valutare
controlează ratele dobânzii
monedei naționale Societăți, Instituții, firme etc. locale:
maximizează utilizarea în diverse
valute a numerarului
minimizează riscurile și costurile
valutare
Circuitul activelor financiare pe piața financiară și cea de capital,
conform celor 2 abordări: europeană și anglo-saxonă
conform
concepţi
ei anglo- Concepţia
saxone  continental
-europeană

Piața financiară
Piața de
capital

investi benefic
Piața
Piațamonetară
de capital
tori iari

Piața
Piațafinanciară
Piața ipotecară
monetară
investit benefici
ori ari
Analiza pieței secundare a acțiunilor în Republica
Piața secundară de Moldova
capital oferă suportul Obiectivele:
 Transparența,
pentru buna funcționare a
pieței primare, prin reglementarea și
intermediul burselor de supravegherea pieței
 Asigurarea unei lichidități
valori sau ale pieței
extrabursiere. cât mai ridicateb pentru
valorile mobiliare care fac
obiectul tranzacțiilor
În ianuarie-februarie 2019 pe piața secundară au fost efectuate 246
tranzacții cu valori mobiliare corporative în volum de 885,89 mil. lei
raportate la 4,37 mil. valori mobiliare, volumul acestora înregistrând o
creștere cu 81,93 mil. lei sau cu 10,19% comparativ cu aceeași perioadă a
anului precedent.

Indicatorii privind volumele tranzacţiilor cu valori mobiliare corporative


înregistrate în ianuarie- februarie 2018-2019
ianua Piața Sistemul Tranzacții în afara Total piaţa secundară
rie- reglementată multilateral de pieței reglementate
febru tranzacționare sau MTF
arie (MTF)

Numărul Volumul Numărul Volumul Numărul Volumul Numărul Volumul


tranzacți tranzacți tranzacți tranzacți tranzacțiil tranzacțiilor total al total al
ilor ilor ilor ilor or (mil.lei ) tranzacțiilor tranzacțiilor
(unități) (mil.lei ) (unități) (mil.lei ) (unități) (unități) (mil.lei )

2018 46 770,45 10 1,06 2804 32,45 2860 803,96

2019 16 760,9 31 1,16 199 123,83 246 885,89


Ponderea tranzacţiilor înregistrate pe piața secundară în februarie
2019, după volumul tranzacţiilor și după numărul tranzacțiilor
Analiza participării Republicii Moldova la piața
internațională a obligațiunilor
Pe piata financiara internationala, cele mai tranzactionate
tipuri de obligatiuni sunt obligatiunile cu rata (cupon) fix,
obligatiunile cu rata variabila, obligatiunile cu rata variabila
('floating rate notes' - FRN), obligatiunile convertibile,
obligatiunile cu bon de subscriere (warant), obligatiunile cu
cupon zero, obligatiuni emise pe o perioada determinata.

Diferente Obligatiuni straine Euroobligatiuni


Emitenti din orice tara din orice tara
Investitori din orice tara din orice tara
Denominare moneda pietei pe care se moneda diferita de cea a pietei pe care
realizeaza emisiunea se realizeaza emisiunea

Volum mai mare mai mic


Scadenta mai mari mai mici
Risc mai mare mai mic

Cost mai mare mai mic


Evoluția Burselor de valori din Republica Moldova
Fondare și evoluție
 Decembrie 1994 –fondarea
Bursei de Valori a RM, în baza
Legii cu privire la circulația
valorilor mobiliare și bursele de
valori Departamentul
 34 de fondatori – participanți Departamentul
Listing
profesioniști la piața valorilor Clearing și
Marketing și
mobiliare Decontări
Cotare
 26 iunie 1995 – ziua de naștere
a Bursei de Valori a Moldovei

Departamentul
Departamentul
pentru
Sistemul
Supravegherea
Electronic
Pieței
Paralela evolutiva a BVM

Capitalul social al Bursei:


 La momentul fondării - 238
000 lei
  în prezent constituie 500
000 lei. 
Bibliografie:
https://
www.cnpf.md/ro/analiza-activitatii-participantilor-prof
esionisti-la-piata-financiara-nebancara-6345.html
http://www.bvm.md/ro/history
https://
lib.ase.md/wp-content/uploads/publicatii/Publicatii%2
0Asem_2005/CD_2005/1/Bazele%20functionarii%20
pietelor%20de%20capital.pdf