Sunteți pe pagina 1din 18

MONEDA ȘI MASA

MONETARĂ
TEMA 1
ASIMETRIA INFORMATIONALA

• Aceasta lipsa de informatii genereaza probleme la


nivelul sistemului financiar pe doua planuri:
• INAINTEA INCHEIERII TRANZACTIEI (SELECTIA
ADVERSA)
• DUPA INCHEIEREA TRANZACTIEI (HAZARDUL MORAL)

2
ASIMETRIA INFORMATIONALA
SELECTIA ADVERSA HAZARDUL MORAL
• Pe piata financiara exista • Este o problema generata de
debitori buni platnici & rau asimetria informationala dupa
platnici. incheierea tranzactiei.
• Daca institutiile financiare ar • Reprezintă situaţia în care
dispune de toate informatiile debitorul, ca urmare a
necesare (lipsa asimetriei activitătilor derulate (uneori
informationale) ar putea activitati neagreate de institutia
evita acordarea unor credite financiara) ajunge în
debitorilor rău-platnici. imposibilitatea rambursarii
creditului obtinut.

3
Bibliografie suplimentară recomandată:
1.2. ABORDĂRI PRIVIND
MONEDA

5
– originea cuvântului

MONEDA derivă din latinescul


MONETA
6
CE ÎNSEAMNĂ MONEDĂ (SAU ÎN ACCEPȚINE
MAI LARGĂ –BANI)?

• BANI (limbaj uzual) ≠ BANI (abordarea


economiștilor)
• Definiția acceptată de economiști:
BANII (eng. money , money supply) = orice activ
care este acceptat ca mijloc de plată pentru
bunurile si serviciile din economie, respectiv pentru
plata datoriilor (Mishkin 2016)

7
BANI (2)
Uzual BANI = bancnotele și monedele
metalice.
• Dar dacă ești
posesorul unui
card de debit?

8
BANI (3)

Dar dacă emiți un cec pentru a-ți achita datoriile?

9
BANI (4) - VIITOARELE MONEDE VIRTUALE EMISE DE STATE

10
BANI (5)

• Uzual, despre cineva foarte bogat, se spune că: are o


gramadă de bani
•În aceasta abordare, ce înțelegem prin
bani?
BANI = mult numerar si disponibilități în conturi, acțiuni,
obligațiuni, case, mașini etc;
BANI ≠ BOGĂȚIE
11
BANI (5)

Uzual se afirmă că BANI = VENIT


Din perspectivă economică:
 BANII = stoc (o anumită cantitate de active la un anumit
moment);
VENIT = flux (căștigul pe unitate de timp)

Analiza funcțiilor banilor

12
1.1.FUNCȚIILE BANILOR
(la nivel microeconomic)
• Indiferent de forma de existență a banilor, pentru a include
un activ în această categorie = 4 FUNCȚII:
 MIJLOC DE SCHIMB (en. medium of exchange);
 UNITATE DE CONT sau ETALON AL VALORII (en. unit of
account / standar of value);
 MIJLOC DE TEZAURIZARE(en. store of value);
 ETALON AL PLĂȚILOR AMÂNATE (en. standard of deferred
payment)

13
1. MIJLOC DE SCHIMB

• Condiţii minime pentru ca un activ să fie inclus în


categoria de bani :
 standardizare (posibilitatea de recunoaştere)
 uşurinţă în utilizare
 durabilitate
 divizibilitate
 acceptat pe scara larga.

14
2. UNITATE DE CONT

= utilizat pentru a evalua bunurile și serviciile dintr-o economie

= asigură reducerea costurilor de tranzactionare dintr-o economie

15
3. MIJLOC DE TEZAURIZARE

= evidențierea puterii de cumpărare în timp.


= permite menținerea puterii de cumpărare a activului
între momentul dobândirii până la momentul utilizării.
= caracteristică importantă: LICHIDITATEA

16
4. ETALON AL PLĂȚILOR AMÂNATE

= permite stabilirea unor prețuri în prezent,


prețuri ce vor fi utilizate pentru tranzacții
viitoare

17
SUCCES!
18