Sunteți pe pagina 1din 33

CREDITUL ȘI RATA

DOBÂNZII
TEMA 3
• 3.1. CREDITUL ȘI
CARACTERISTICILE RAPORTULUI
DE CREDITARE
• 3.2. FORMELE CREDITULUI
• 3.3. RATA DOBÂNZII
3.3.1.Dobândă simplă vs dobândă compusă
3.3.2.Dobândă nominală vs dobândă reală
3.3.3.Comportamentul ratei dobânzii pe piată
3.3.4.Cererea si oferta de monedă pe piață și
conditiile de echilibru
3.3.5.Structura ratelor de dobândă (la termen si în
functie de risc)
1. CONCEPT
Cap. 4 – Understanding interest rates (bibliografia
recomandata)

Una dintre cele mai


urmărite variabile ale pieței
financiare
◦ De ce?

3
Argumente:

ne afectează viața cotidiană


are consecințe importante asupra economiei în ansamblu – sănătatea
acesteia
◦ influențează decizii precum:
 partajarea veniturilor între consum – economisire
 achiziția unei locuințe
 achiziția de obligațiuni de pe piață
 realizarea oricărui alt plasament

4
VALOAREA PREZENTĂ A BANILOR (PRESENT VALUE)

1 leu obținut astăzi ≠ 1 leu primit


peste 1 an
Cum explicați acest lucru??

5
Multitudine de rate

• Generată de multitudinea de produse financiare existente pe piață


• Diversitatea instrumentelor financiare de creanță
⇒ diferite modalități de plată
⇒ scadențe diferite
Cum le putem compara aceste produse???

6
INSTRUMENTE ALE PIETEI CREDITULUI

• Imprumut simplu (simple loan)


• Imprumut cu plati constante (fixed payment loan)
• Obligatiunile cu cupon (coupon bond)
• Obligatiunile cu cupon zero (zero-coupon bond)
Pentru care dintre aceste instrumente puteti opta?
• Solutie: RANDAMENTUL LA MATURITATE

7
Dobânda simplă / dobânda compusă

Dacă aveți n unități monetare si le plasați (sub forma unui depozit pe


termen de 1 an) veti obtine la final:
n (principalul) + D (dobânda)= n (1+i)

Dobândă simplă
 Dacă plasamentul îl vom continua pe mai mulți ani ⇒ Dobândă compusă
n(1+i)t

8
Rata dobânzii/ rata randamentului

• În cazul obligațiunilor, spre exemplu, rata dobânzii (cuponul) nu este


neapărat = cu randamentul titlului respectiv.
• Randamentul este dat de:
• rata dobânzii
• diferența de preț pe perioada deținerii titlului
RET = (C+Pt+1 – Pt) / Pt
RET = iC + g
ic = rata dobânzii (rata cuponului)
g = rata câștigului de capital

9
Rata reală vs rată nominală

Rata nominală a dobânzii = ceea ce vedem afisat la giseele bancilor


(fie ca este vorba de depozit/credit)
Rata nominală = rata de schimb dintre o unitate monetară de astăzi
(spre exemplu 1 RON) si aceeasi unitate monetară din viitor.

 Investitorul este interesat, insa, de RATA REALA A DOBANZII


Ce poate fi determinată:
- ex ante
- ex post
10
3.3.
COMPORTAMENTUL RATEI DOBANZII PE PIATA

1. Factorii determinanti ai cererii de active


2. Abordarea bazata pe teoria cereii de active
3. Abordarea bazata de teoria preferintei pentru lichiditate
1. Factorii determinanti ai cererii de active
• Pentru a intelege factorii care influenteaza rata dobanzii →
factorii care influenteaza cerea de active pe piata
• ACTIVE: bani; obligatiuni, actiuni, opere de arta, terenuri, case, echipamente
etc.
• FACTORI DETERMINANTI AI CERERII DE ACTIVE:
• BOGATIA: totalul resurselor detinute de fiecare individ, inculsiv active;
• RANDAMENTUL ASTEPTAT: randamentul asteptat a fi obtinut peste o anumita perioada
pentru un activ comparativ cu un altul;
• RISCUL: gradul de incertitudine aferent randamentului unui activ, comparativ cu un alt activ;
• LICHIDITATEA: usurinta si rapiditatea cu care un activ poate fi transformat in bani comparativ
cu un alt activ.
a. Teoria alegerii portofoliului de active
(teoria cererii de active)
IN CONDITIILE IN CARE TOTI CEILATI FACTORI SUNT
CONSTANTI (CETERIS PARIBUS), cantitatea ceruta dintr-
un anumit activ este corelata:
1. pozitiv cu nivelul bogatiei
2. pozitiv cu nivelul randamentului anticipat pentru activul respectiv
3. negativ cu riscul aferent activului
4. pozitiv cu lichiditatea activului
Teoria cererii de active

• Pentru exemplificare:
• obligatiune zero cupon cu discount:
• valoare nominala (face value) – 1000 u.m (aceasta fiind valoarea
de rascumparare peste 1 an)
• In acest exemplu, randamentul activului = rata de dobanda .

14
Cererea si oferta pe piata obligatiunilor

• La un nivel scazut al pretului (rata dobanzii mare), ceteris


paribus, cantitatea de obligatiuni ceruta este ridicata:
RELATIE INVERS PROPORTIONALA
• La un nivel scazut al pretului (rata dobanzii mare), ceteris
paribus, cantitatea de obligatiuni oferita este scazuta:
RELATIE DIRECT PROPORTIONALA
Figura 1. CEREREA SI OFERTA PENTRU
OBLIGATIUNEA ANALIZATA

16
ECHILIBRUL PE PIATA:
• Se inregistreaza atunci cand cantitatea de obligatiuni cumparata
(CEREREA) egaleaza canitatea de obligatiuni vanduta
(OFERTA), la un nivel al pretului dat.
• Bd = Bs defineste pretul/ rata dobanzii de echilibru.
• Cand Bd > Bs → inregistram EXCES DE CERERE → pretul va creste
si rata de dobanda va scadea
• Cand Bd < Bs → inregistram EXCES DE OFERTA → pretul va scadea
si rata de dobanda va creste
Modificari in nivelul de echilibru al ratei dobanzii
• Deplasarea (la dreapta/la stanga) a curbei cererii de obligatiuni este data
de:
• bogatia: o crestere a bogatiei → deplasarea curbei BD spre dreapta
• randamentul asteptat: o rata asteptata a dobanzii ridicata, determina
scaderea randamentului asteptat pe termen lung pentru obligatiuni →
deplasare spre stanga a BD
• inflatia asteptata: o crestere a inflatiei asteptate conduce la scaderea
randamentului asteptat → deplasare spre stanga a BD
• riscul: o crestere a riscului obligatiunilor → deplasare spre stanga a BD
• lichiditatea: cresterea lichiditatii obligatiunii → deplasarea curbei BD
spre dreapta
Deplasarea curbei cererii de obligatiuni

19
FACTORII CARE DETERMINA DEPLASAREA BD

20
Factori care determina deplasarea curbei
ofertei de obligatiuni
• Profitabilitatea asteptata a oportunitatilor de investire ↑:
deplaseaza spre dreapta BS
• Inflatia asteptata ↑: deplaseaza spre dreapta BS
• Deficitul bugetar ↑: deplaseaza spre dreapta BS
Sinteza influentelor exercitate asupra BS

22
Deplasarea curbei BS

23
b) Factorii determinanti ai ratei de dobanda din perspectiva
TEORIEI PREFERINTEI PENTRU LICHIDITATE

 -Autorul abordarii: KEYNES


- Modelul:
- determinarea ratei dobanzii de echilibru pe baza
cererii si ofertei de bani din economie
- porneste de la ipoteza ca pe piata exista 2 categorii de
active folosite pentru gestionarea bogatiei: banii si
obligatiunile.

- Astfel ca, bogatia la nivelul economiei este:


, de unde:
CE SE INTAMPLA DACA PIATA MONETARA ESTE IN
ECHILIBRU, ADICA
Echilibrul pe piata monetara

De ce curba ofertei de
moneda este
VERTICALA?

25
CEREREA DE MONEDA in conditiile teoriei preferintei
pentru lichiditate

• Pe masura ce ratele dobanzii cresc:


• costul de oportunitate al atragerii de bani de
pe piata creste …
• … si, ca urmare, cantitatea de bani ceruta
scade.
Modificarea retai dobanzii de echilibru in conditiile
teoriei preferintei pentru lichiditate

• Deplasarea curbei cererii de bani:


• Income Effect: un nivel ridicat al veniturilor → cresterea cererii
de bani la fiecare nivel al ratei dobanzii → deplasarea curbei
cererii spre dreapta
• Price-Level Effect: o crestere a nivelului pretului → cresterea
cererii de bani la fiecare nivel al ratei dobanzii → deplasarea
curbei cererii spre dreapta
Deplasarea curbei ofertei de moneda

• Oferta de moneda este controlata (in mare masura) de


banca centrala.
• Astfel:
• O crestere a ofertei de moneda data de derularea
operatiunilor BC pe piata → deplasarea curbei ofertei de
moneda spre dreapta
Factorii care influenteaza deplasarea curbei ofertei si cererii de moneda

29
 Reactia curbei la o modificare a venitului/nivelului pretului

30
 Reactia curbei la o modificare a ofertei de moneda

31
Efectul de pret (Price level effect) si Efectul inflatiei
asteptate (Expected-Inflation Effect)

• Cresterea, o singura data a ofertei de moneda → cresterea permanenta a


preturilor pana la finele anului. → si rata dobanzii va creste.
• Price-level effect se va manifesta chiar si dupa ce preturile au incetat sa mai
creasca.
• O crestere a preturilor → o crestere a ratei dobanzii: deoarece populatia
anticipeaza ca inflatia va creste pe parcursului anului. Cand preturile nu
mai cresc, anticiparile privind evolutia inflatiei tind catre zero.
• Astfel, Efectul inflatiei anticipate persista atat timp cat preturile continua sa
creasca.
SUCCES!
33