Sunteți pe pagina 1din 16

LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU”

BÂRLAD
Clasa a XII-a T

LUCRARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI


DE COMPETENŢE PROFESIONALE
NIVEL DE CALIFICARE:4
SPECIALIZAREA:TEHNICIAN ÎN TURISM

Coordonator, Candidat,
Prof: Mocanu Olguța Elev: Stan Cristian Teodor
 
 
 
- 2019 -
REA ŞI SELECŢIARECRUTAREA ŞI SELECŢIA
RESURSELOR UMANE RESURSELOR U
CUPRINS
Argument
Capitolul 1 : Resursele umane şi rolul lor în cadrul unei agenţii de turism
1.2 Resursele umane-principală resursa a agenţiei de turism
1.2 Principalele categorii de personal
Capitolul 2 : Recrutarea şi selecţia resurselor umane în cadrul unei agenţii
de turism
2.1 Analiză postului de muncă
2.2 Etape premergătoare angajării
2.3 Strategia recrutării-selecţiei-angajării personalului
Capitolul 3 : Recrutarea şi selecţia resurselor umane la S.C. MONDO
CĂLĂTOR Bârlad S.R.L
3.1 Prezentarea generală a firmei
3.2 Recrutarea şi selecţia resurselor umane la SC.MONDO CĂLĂTOR Bârlad S.R.L
Argument
Resursele umane reprezintă cea mai importantă categorie de resurse în toate întreprinderile.
Succesul sau insuccesul unei întreprinderi, depinde în mod esenţial de calitatea forţei de muncă din
firmă, de gradul de motivare al acesteia.
Fiecare angajat are un impact deosebit asupra performanţei firmei, creşterea şi dezvoltarea
acestora fiind inevitabil legate de abilitatea managerilor de a se înconjura cu oameni potriviţi.
Monitorizarea corespunzătoare a activităţilor de personal, începând cu stabilirea necesarului de
personal, recrutarea, selecţia, evaluarea, recompensarea personalului, este vitală.

Am ales această temă datorită importanţei strategice a personalului în cadrul întreprinderii


deoarece aceasta are o dimensiune umană ce nu poate fi neglijată.
Resursele umane sunt singurele capabile să producă şi să reproducă toate celelalte resurse
aflate la dispoziţia unei organizaţii. Oamenii sunt resursele active ale organizaţiei, deoarece
potenţialul lor contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale.
Capitolul 1 : RESURSELE UMANE ŞI ROLUL LOR ÎN
CADRUL UNEI AGENŢII DE TURISM

1.1 Resursele umane - principala resursă a agenţiei de turism

Rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi se regăseşte, evident şi la nivelul
firmei, fapt recunoscut şi argumentat de numeroşi oameni de ştiinţă din diferite ţări.

Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din cadrul
organizaţiilor, influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi internaţionale.
A descrie oamenii ca fiind „resurse" le subliniază importanţa şi arată faptul că managementul lor cere
niveluri înalte de preocupare sinceră faţă de oameni, atenţie şi profesionalism.
1.2 Principalele categorii de personal

Principalele categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei agenţii de
turism:

 Personal cu funcții de conducere;


În cadrul acestei categorii este inclus ansamblul titularilor funcţiilor de conducere, care pot fi:
- de nivel superior - director general, director, director adjunct, inginer şef, contabil şef;
- de nivel mediu - şefi de serviciu şi şefii de secţie de producţie;
- de nivel inferior - şefii de birouri, şefii de ateliere, şefii de laboratoare, şefii de echipă.
 Personal cu funcţii de execuţie cu studii superioare;
În cadrul acestei categorii este inclusă totalitatea titularilor funcţiilor de execuţie având studii
superioare - economişti, jurişti, informaticieni etc.
 Tehnicieni şi alt personal de specialitate cu studii medii.
Capitolul 2 : RECRUTAREA ȘI SELECȚIA RESURSELOR
UMANE ÎN CADRUL UNEI AGENȚII DE TURISM

2.1 Analiza postului de muncă

Analiza postului de lucru - se poate realiza prin diverse metode, ca de exemplu:

• Observarea directă a muncii prestate;

• Intervievarea responsabilului postului de lucru;


• Completarea unor chestionare de către toate persoanele implicate în procesul muncii.
2.2 Etape premergătoare angajării

I. Căutarea unui loc de muncă

II. Contactarea firmei/instituției

III. Scrisoarea de prezentare

IV. Curriculum Vitae

V. Interviul de angajare

VI. Scrisoare de mulţumire


2.3 Strategia recrutării-selecției-angajării personalului

Recrutarea personalului are rolul de a căuta şi găsi candidaţi pentru posturile de lucru ale
întreprinderii, dintre care vor fi selectate cele mai potrivite persoane care să răspundă cerinţelor
acestora.

Recrutarea personalului, de care depinde calitatea resurselor umane ale unei întreprinderi, cuprinde
următoarele etape:
• Stabilirea necesarului de personal;
• Definirea profilului postului;
• Stabilirea surselor de recrutare;
• Selecţia;
• Întocmirea formalităţilor de angajare;
• Integrarea şi controlul modului în care s-a realizat integrarea noului angajat;
Capitolul III : RECRUTAREA ȘI SELECȚIA RESURSELOR
UMANE LA S.C MONDO CĂLĂTOR S.R.L

3.1 Prezentarea generală a firmei

Denumirea agenției de turism este MONDO CĂLĂTOR . Din punct de vedere al formei
juridice este o societate cu răspundere limitată. MONDO CĂLĂTOR Bârlad S.R.L., a fost fondată
în 1996 în Bârlad, județul Vaslui. Sediul agenției este pe Str. Republicii nr.200, bl.D1-8, cod
731035. Persoana de contact este directorul agenției, Constantin Huțanu.
Având 5 angajați, firma efectuează: excursii în țară și în străinătate, bilete avion, de
autocar, cazare, sejururi interne și externe.
3.2 Recrutarea și selecția resurselor umane la SC MONDO CĂLĂTOR SRL

Directorul agenţiei de turism a analizat cererea de recrutare şi a aprofundat elementele ce


caracterizau postul vacant: nivelul de cunoştinţe solicitate, experienţă, calităţile psihologice ale
persoanei care va ocupa postul respectiv. Cuprinsul postului se reflectă în Fişa postului (anexa 1).
În urma anunţurilor făcute s-au primit mai multe CV-uri şi scrisori de prezentare (anexa 2).
După trierea scrisorilor de motivaţie (de prezentare) şi a curriculum vitae trimise de candidaţi, au fost
trimise răspunsuri acestora.
A urmat interviul la care a participat directorul general al agenţiei de turism. Unii candidaţi au trimis în
urma interviului scrisori de mulţumire (anexa 4).
Decizia finală a fost luată de către directorul agenției de turism în urma unei discuții-interviu ce a avut
loc după testare doar cu candidații reținuți după această etapă.
Concluzii și propuneri
Pentru îmbunătățirea activității firmei propun aplicarea următoarelor măsuri:
• Existenţa unui fişier actualizat la zi al personalului care să cuprindă toate informaţiile necesare în
vederea fundamentării politicii de personal;
• Existenţa unor preocupări vizând procedurile de licenţiere a personalului;
• Măsura în care funcţionează un sistem adecvat de prospectare a pieţei muncii, de selecţionare pe
baza unor criterii riguroase şi de integrare a noilor angajaţi în activitatea întreprinderii;
• Existenţa unor modalităţi adecvate de organizare a programului de lucru, a concediilor de odihnă;
• asigurarea adecvată a condiţiilor de muncă, igienă, securitate,
• Existenţa unor politici pe termen mediu şi lung privind formarea, perfecţionarea pregătirii şi
promovării personalului de conducere şi de execuţie, corespunzătoare strategiilor adoptate de
întreprindere;
• Existenţa unui sistem adecvat de evaluare periodică a activităţii fiecărui salariat şi de transmitere
către aceştia a aprecierilor rezultate.
Bibliografie
 

• Cornescu Viorel, Marinescu Paul – Managementul: de la teorie la practică –Editura Universității,


București,2014
• Nolescu Aurel, Lefter Viorel și Deaconu Alexandrina – Managementul resurselor umane –
Editura Economică, București,2007
• Androniceanu A. – Management public – Editura Economică, București,1999
• Virgil Petrovici – Managmentul Resurselor Umane – Editura Muntenia 2007
• Valentina Munteanu – Managemetul resurselor umane – Note de curs
• Hofstede, G. – Managementul structurilor multiculturale – Editura Economică, Bucureşti,1996.
• Vlăsceanu, M. - Psihosociologia organizării şi conducerii – Editura Paideia, Bucureşti,1993.
• Bernard Gazier – Strategiile Resurselor Umane – Editura Institutului European,București,2003
• Ioana Manaila – Managementul resurselor umane – Editura Rentrop & Straton,București,2009
• Michael Armstrong – Managementul resurselor umane – Editura CODECS,2010
Anexe