Sunteți pe pagina 1din 16

Tipologizarea

profesorilor
după criteriul
abilităţilor comunicative
Creați povestea!
• Formați 2 grupuri:
• Era odată, ca niciodată, un învățătoraș
extraordinar de...
• Grupul 1 - model pozitiv
• Grupul 2 - model negativ
Metoda
,,PREDICŢIILOR’’
este o metodă care stimulează imaginaţia,
asocierile de idei şi originalitatea. Prin
intermediul acesteia, se exersează
capacitatea de a găsi o soluţie originală
unei situaţii posibile. Prin exersarea creării
de povestiri se realizează trecerea de la o
etapă de repetare stereotipă la crearea mai
multor variante inedite pe aceeaşi temă.
Creați povestea!
• Formați 2 grupuri:
• Era odată, ca niciodată, un învățătoraș
extraordinar de...
• Grupul 1 – comunicativ. Acesta...
• Grupul 2 – necomunicativ. Acesta...
Comportamente ale
profesorilor în funcţie de
abilităţile comunicative
Comportamente ale profesorilor în
funcţie de abilităţile comunicative:
PASIONATUL SPECIALISTUL

SIMPATICUL INTRUSUL
PASIONATUL
este tipul profesorului profund
implicat în tot ceea ce întreprinde.
Este entuziast şi persuasiv în orice
situaţie: când predă o lecţie sau
când discută cu elevii, de exemplu,
despre realizarea timpului liber.
Pare că nu are probleme personale
şi are o mare putere de dăruire. Are
o foarte bună capacitate empatică şi
ştie să acorde sprijin: bun
ascultător, suportiv, încurajator,
stimulativ, prietenos...
SPECIALISTUL
este tipul profesorului precis,
riguros, exigent în formularea
sarcinilor şi în verificarea
performanţelor. Este doct în domeniul
său, dar este – în acelaşi timp -
distant, critic, sancţionator. Limitează
discursul său la conţinuturile
şcolare, iar dacă face unele aprecieri
cu caracter interpersonal ele au — şi
atunci! – un conţinut critic, ameliorator.
Intră întotdeauna direct în probleme,
nu pierde vremea cu „nimicuri".
Gestionează cu maximum de eficienţă
timpul pe care îl are la dispoziţie.
SIMPATICUL
este profesorul mereu dispus să
facă un comentariu cu caracter
persona! şi/sau interpersonal. Se
arată interesat de problemele
elevilor şi dornic să ofere sfaturi sau
soluţii. Tratează conţinuturile
şcolare cu o anumită detaşare ceea
ce-i permite să divagheze adesea
de la obiectul predării pentru a se
lansa în discuţii colaterale,
amuzante pentru elevi.
Personalizează dialogul şcolar pe
care-l încarcă cu trăiri afectiv-
atitudinale foarte evidente.
INTRUSUL
este, de obicei, tipul mercenarului. Inabil în
predare se pierde în detalii şi ambiguităţi
logico-argumentative. Prezintă noile
conţinuturi detaşat, distanţat, stereotip.
„Stângaci" în relaţiile cu elevii creează, mai
degrabă, disconfort în colectivul şcolar fără
a înţelege cine e răspunzător de această
situaţie. Se plânge de lipsa de disciplină din
clasele de elevi şi caută mereu vinovaţi
pentru această stare de lucruri. Este tipul
educatorului care şi-a greşit vocaţia sau
care a nimerit în câmpul educaţional din
întâmplare, prin forţa împrejurărilor. El poate
fi întâlnit însă (şi din păcate!) prin unele
şcoli.
COMPETENŢA
de comunicare didactică
ansamblul de comportamente
comunicative ale profesorului,
exprimate în context
educaţional, prin realizarea
schimburilor informaţional şi
interpersonal.
Comportamente ale profesorilor în
funcţie de abilităţile comunicative:
COMPETENTA DE A OPERA
CU MESAJE CU CARACTER
INFORMAŢIONAL
FACILITATOR INHIBITOR
AL ÎN
COMUNICĂRII COMUNICAREA
DE TIP DE TIP
INFORMATIV INFORMATIV
COMPETEN FACILITATOR
PASIONA SIMPA
TA DE A
OPERA CU
AL RELAŢIILOR CU TUL TICUL
CARACTER
MESAJE CU INTERPERSONAL

CARACTER INHIBITOR
SPECIA INTRUSUL
INTERPERS AL RELAŢIILOR

ONAL
CU CARACTER LISTUL
INTERPERSONAL
Ziua studenţilor!
• Ce am facut în această zi? (activităţi)
• Ce am simţit în această zi? (sentimente şi
emoţii)
• Ce mi-a plăcut în această zi?
• Ce-mi propun pentru alt an în această zi?
• Ce ştiu despre această zi?
17 noiembrie a fost declarată, oficial,
Ziua Internaţională a Studenţilor
• Din cauza presiunilor exercitate de mişcările
naziste, un numeros grup de studentţi a
protestat în faţa Universităţii din Praga, dupa ce,
în data de 11 noiembrie 1941 Jan Opletal - un
student al Universităţii de medicină - a fost
omorât în timpul unei demonstraţii anti-naziste.
• Atunci 9 studenţi şi-au pierdut viaţa, iar alţi peste
1200 au fost trimişi în lagăre de concentrare.
• În 1989, la 16 noiembrie, slovacii au cerut
ieşirea din comunism prin demonstraţii
studenţesti, urmând ca în ziua următoare să
facă acelaşi lucru şi cehii. La manifestaţia
desfăşurată la Praga au luat parte peste 15.000
de studenti, fiind înregistraţi circa 600 de răniţi.

• Dragă studentule din Republica


Moldova,
• tu, CE şi CUM
• sărbătoreşti la 17 noiembrie?
Teme de seminar:
• Învăţarea notelor de curs:
• De analizat tipologizarea profesorilor după
criteriul abilităţilor comunicative (L: Ezechil, p.
141, 142) şi de simulat o situaţie pentru unul din
comportamentele indicate;