Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea de Stat din Tiraspol
Facultatea de Geografie
Catedra Geografie Umană, Regională și Turism
 
 
 
 
 
 
 

Referat
Tema: Procesul strategic și planificarea strategică
 
 
 
 
 

 
Chișinău 2020
Cuprins:
 Noțiuni generale despre Procesul strategic și planificarea strategică
 Termenii-cheie ai procedurii de planificare
 Trepte în procesul de planificare strategică
 Cadrul temporal în planificare
 Etapele principale ale procesului managementului strategic
 Etapele planificării strategice
 Nivelele strategiei
 Concluzii
 Bibliografie
1. Noțiuni generale despre Procesul strategic și planificarea strategică
 PLANIFICAREA STRATREGICĂ este o activitate orientată spre viitor şi reprezintă procesul de
stabilire a obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung, precum şi a ceea ce trebuie făcut pentru a
atinge aceste obiective. Managerii decid ce trebuie făcut, când trebuie făcut, cum trebuie făcut şi
cine trebuie să o facă.
 Planificarea strategică este un proces complex, care necesită un angajament ferm atât la nivel de
conducere a unei instituţii sau a unei localităţi, cât şi la nivel personal, pentru a putea dezvolta şi
implementa un plan strategic de dezvoltare de succes.
 Planul de acţiuni – o serie de paşi specifici, care descriu ce este necesar de făcut, cum, unde şi de
către cine pentru a îndeplini unul sau mai multe obiective. Planul de acţiuni în formă scrisă poate fi
folosit la nivel organizaţional, de proiect sau de activitate.
 Orizont – durata de timp pe care o organizaţie o rezervă pentru a privi în viitor în momentul în
care elaborează planul strategic. În mod tipic, intervalul de timp variază de la doi la cinci ani, însă
orizontul potrivit depinde de industria din care face parte organizaţia.
 Viziune – o afirmaţie inspiraţională privitor la ceea ce organizaţia tinde să atingă. OSC-
urile se concentrează de cele mai multe ori pe o problemă pe care speră să o soluţioneze
prin prisma unui tablou al viziunii pe care o au pentru viitor după ce problema a fost
rezolvată ori situaţia s-a schimbat simţitor.
 Misiune – duce viziunea cu un pas mai înainte prin rezumarea acţiunilor pe care
organizaţia le va realiza pentru a face viziunea să fie una reală. Este o afirmaţie care
clarifică scopul organizaţiei şi activitatea de zi cu zi.
 O instituţie/organizaţie se poate dezvolta cu succes daca angajaţii acesteia sunt capabili
să se dezvolte în cadrul instituţiei date, să avanseze, să înveţe lucruri noi, să contribuie
la schimbări şi îmbunătăţiri, şi să simtă dorinţa şi mândria de a face parte din instituţia
dată. În clipa în care această motivaţie dispare, angajatul nu va mai contribui la
dezvoltarea instituţiei date, ci, din contra, va putea chiar şi bloca procesele de
dezvoltare ale acesteia.
2. Termenii-cheie ai procedurii de planificare sunt:

Strategia (orientată Planificare (Cu Tactici (Instrumente


spre scop CE?) cine? Cu ce? Până și tehnici de implim.
când?) a strategiei)

Strategia este o procedură planificată, în mod deliberat, orientată spre scop (are un rezultat identificabil),
realizat cu o secvență de pași supuse ulterior monitorizării, evaluării şi ajustării.
Planificarea strategică reprezintă un plan, un model, un set de direcții și abordări pe care managerii le aplică
pentru conducerea organizaţiei. Ea reprezintă o modalitate de a construi un consens, bazat pe o viziune comună
a întregii comunități, în vederea asigurării prosperității generațiilor viitoare.
Tacticile sunt tehnici specifice sau acțiuni concrete aplicate/utilizate pentru a realiza o strategie planificată.
Tacticile sunt modul în care strategiile sunt implementate.
3. Trepte în procesul de planificare strategică sunt:
1. Pregătirea procesului de planificare strategică
2. Viziunea comunităţii şi viziunea organizaţiei
3. Definirea misiunii
4. Alegerea valorilor
5. Analiza mediului intern al organizaţiei
6. Analiza mediului extern al organizaţiei
7. Determinarea obiectivelor strategice
8. Stabilirea planului de acțiune.
 Există mai multe metode pentru efectuarea planificării strategice, însă cel mai simplu mod este să se
răspundă în colectiv la patru întrebări de bază:
• Unde ne poziţionăm acum
• Încotro ne îndreptăm
• Cum vom ajunge acolo
• Cum vom recunoaşte dacă am ajuns sau nu la ţintă
Un proces de planificare strategică şi rezultatele acestuia sunt bune doar dacă
aceste rezultate sunt oneste şi utile – oneste însemnând a te uita în mod obiectiv la
factorii interni şi externi, iar utile însemnând a exprima în cuvinte scopurile specifice
şi paşii de acţiune pentru a ajuta la ghidarea organizaţiei spre avansare.
Ceea ce înseamnă că atât instituţia, cât şi angajatul sunt într-un proces de stagnare, iar
pentru a ieşi din acest impas, ambii au nevoie de scopuri noi de dezvoltare. În cazul în
care aceste scopuri nu se completează reciproc, angajatul va părăsi instituţia dată, iar
aceasta din urma va căuta o nouă candidatură pentru poziţia vacantă.
4. Cadrul temporal în planificare
 Viitorul organizaţiei poate fi gândit în trei faze: orizontul de acţiune, orizontul
strategic şi viziunea pe termen lung. Fiecare organizaţie se va afla în diferite
etape ale acestui continuum şi fiecare se va afla în diferite puncte în momente
diferite din viaţa organizaţiei. Fără a ţine cont unde se află organizaţia Dvs.
astăzi, planificarea strategică este un proces critic care vă ajută să vă mişcaţi
înainte.
 Orizontul de acţiune sau orizontul pe termen scurt reprezintă acorduri,
aranjamente de personal şi planuri de lucru curente. Orizontul Dvs. de acţiune
poate fi un an sau poate fi extins până la sfârşitul perioadei Dvs. de finanţare.
 5. Etapele planificării strategice
"Planificarea strategică este un proces prin care putem prevedea viitorul şi dezvolta proceduri şi acţiuni
necesare pentru a influenţa şi atinge acel viitor."
 Conveniţi asupra procesului de planificare strategică. Pentru a îmbunătăţi şansele ca planul să
nu stea pe un raft, antrenaţi persoane care vor fi responsabile pentru implementarea acestuia.
Dezvoltaţi un plan de lucru şi un orar şi alocaţi însărcinări specifice pentru fiecare în parte.
 Definiţi sau revizuiţi viziunea şi misiunea organizaţiei. Asiguraţi-vă că există un consens între
de ce organizaţia există, ce încearcă să realizeze şi pe cine serveşte. Acestea formează o analiză de
bază pentru elaborarea sau revizuirea viziunii Dvs.
 Efectuaţi o scanare a mediului. Analizaţi punctele forte, punctele slabe, oportunităţile şi
ameninţările (analiza SWOT). Punctele forte şi cele slabe se referă la mediul de lucru intern al
organizaţiei; acestea sunt înrudite cu activele curente şi datoriile organizaţiei.
 Identificaţi şi selectaţi aspectele cheie. Discutaţi şi specificaţi priorităţile organizaţiei din punct de
vedere al timpului şi importanţei.
 Dezvoltaţi scopuri strategice. Faceţi legătura între scopurile Dvs. şi viziune. În esenţă trebuie să
aveţi tabloul organizaţiei în cazul în care îşi implementează cu succes planul strategic.
 Dezvoltaţi obiective strategice. Dezvoltaţi obiective care descriu cum intenţionaţi să îndepliniţi
scopurile Dvs.
 Creaţi un plan de acţiune. Descrieţi paşii specifici – ce este nevoie de făcut şi de către cine –
pentru a îndeplini fiecare dintre obiectivele strategice.
 Identificaţi resursele necesare pentru a duce la bun sfârşit planul Dvs. de acţiuni. Răspundeţi la
întrebările de bază: ce surse de finanţare avem? Unde putem găsi finanţare în altă parte? De ce
resurse umane avem nevoie?
 Creaţi un buget şi un plan de implementare. Odată ce aţi dezvoltat un plan de acţiuni şi aţi
identificat resursele necesare, estimaţi cât va costa executarea planului de acţiuni pe parcursul
următorilor trei ani.
 Monitorizaţi şi evaluaţi progresul. Ajustaţi planul după cum este necesar. Consiliul de
Administrare trebuie să se întrunească în mod continuu pentru a analiza progresul intern şi
realităţile externe şi apoi să modifice planul aşa cum este necesar pentru a reflecta în acesta noile
circumstanţe şi realităţi.
 NIVELELE STRATEGIEI
 Strategia corporativă
 Strategia corporativă este formulată în cadrul unei companii cu un business diversificat: cu cel puțin 2 tipuri
de activitate, care concurează pe cel puțin 2 piețe, împotriva a cel puțin 2 seturi diferite de concurenți.
Dezvoltarea strategiei la nivel corporativ are ca scop principal gestiunea mai multor afaceri, unite ”sub
umbrela” unei companii (portofoliu de ”business unități” * ).
 Principalele întrebări la care răspunde strategia corporativă sunt următoarele:
 Câte afaceri va gestiona organizația?
 Cum ne vom diversifica?
 Cum se vor aloca resursele între afaceri (business unități)?
 Cum se va crea legături și sinergie între ”unitățile de business”?
 Strategia unității de business (strategia concurențială)
 Strategia concurențială este formulată la nivelul unei unități de business, care activează pe o
singură piață, practică un gen de activitate și concurează cu un singur set de
concurenți. Esența strategiei concurențiale constă în crearea, utilizarea și menținerea unor
avantaje concurențiale pe o perioadă lungă de timp. Este strategia cea mai des descrisă în
literatura de specialitate.
 Strategia concurențială răspunde la următoarele întrebări:
 Unde concurăm (în care ramuri, pe ce piețe geografice în care segmente)?
 Cine sunt clienții (consumatorii) țintă și care sunt nevoile, așteptările, cerințele specifice și
modul lor de-a face cumpărături?
 Care este valoarea ** unică pe care o oferim clienților.
 Cum se va poziționa compania și/sau produsele ei?
 Va fi în stare compania să mențină un timp îndelungat valoarea unică oferită clienților? Vor
putea concurenții imita (copia) produsele companiei?
 Strategia funcțională
 Strategia funcțională presupune formularea strategiei pe domeniile funcționale
ale firmei: strategia de marketing, strategia HR, strategia de vânzări, strategia
financiară, etc.
 Formatul acestei postări nu permite să descriu specificul alcătuirii strategiilor pe
domenii funcționale. Este important însă de menționat că strategiile funcționale
se suprapun cu strategiile la nivelul corporativ și a unității de business. Astfel,
strategia concurențială va include neapărat aspecte care sunt caracteristice
strategiei funcționale de marketing. O strategie bine formulată la nivel corporativ
și/sau concurențial va include obligatoriu principalele aspecte ale strategiei pe
diferite domenii funcționale.
 Concluzii:
Astfel, succesul unei afaceri depinde de abilitățile echipei manageriale de a obține
performanțe ținând cont de oportunitățile și de riscurile care sunt identificate în
mediul extern al companiei de punctele tari și punctele slabe cunoscute din mediul
intern al companiei. Managementul strategic reprezintă un proces continuu, raportat
la un mediu în schimbare.
Pentru dezvoltarea afacerii, orice membru al echipei manageriale este implicat în
planificarea, organizarea, coordonarea, controlul și evaluarea realizării obiectivelor
stabilite la nivel de firmă. Strategiile nu se autoimplementează iar responsabilitatea
pentru punerea lor în aplicare revine managerului.
Rolul managementului strategic este să integreze viziunea strategică la toate
nivelele organizației și să utilizeze toate resursele existente pentru atingerea
obiectivelor definite în condiții de eficienta, economie a resurselor și de calitate.
 Bibliografie:
• Setul de materiale de Planificare Strategică CIVICUS 
• https://www.civic.md/util/26801-procesul-de-planificare-strategica.html
• http://www.preferatele.com/docs/management/noi/mannagementul-strate102012231421.ph
p
• https://consultex.md/en/blog/ce-trebuie-sa-tii-in-primul-rand-despre-strategie-in-afaceri.ht
ml