Sunteți pe pagina 1din 113

Graminee cu inflorescenţa panicul

Dactylis glomerata L. (golomăţ)


- plantă perenă, cu tufă rară;
- tulpini erecte sau geniculat ascendente la bază, înalte de 30-90
cm;
- frunze plane, cu margina fin zimtată, late de 3-10 mm, de
culoare verde-albăstrui;
- ligula lungă până la 4 mm, acută;
- paniculul lung pănă la 18 cm, cu câte o singură ramură la noduri;
- spiculeţe numeroase, dense, glomerate;
- paleea inferioară carenată, cu vârful curbat şi cu o aristă mai
scurtă (1-2 mm);
- răspândită pe trenuri fertile de la câmpie până la munte;
- este una din cele mai valoroase specii din punct de vedere
furajer (5);
- cultivată.
Graminee cu inflorescenţa panicul
Poa pratensis L. (firuţă)
- plantă perenă, cu tufă mixtă;
- tulpini erecte, cilindrice, netede, înalte de 30-100 cm;
- frunze plane, late de 1-5 mm, glabre, glugate la vârf;
- ligula lungă de 2 mm;
- teaca închisă, netedă, glabră, cilindrică;
- panicul erect, lax, de 20 cm lungime, cu ramuri subţiri, flexuase,
aspre;
- spiculeţe de 5-6 mm lungime, ovate sau lanceolate, multiflore,
verzi cu nuanţe violacei;
- glume de 3-4 mm, aproape egale, acute;
- paleea inferioară alungită, cu 5 nervuri evidente pe dos;
- răspândită în pajiştile din regiunea de câmpie până la munte;
- valoare furajeră foarte bună (5);
- cultivată.
Graminee cu inflorescenţa panicul
Poa bulbosa L. (firicea, firuţă cu bulbi)
- planta perenă, cu tufă rară, înaltă de 10-30 cm;
- frunze plane, verzi-cenuşii, netede, acuminate, aspre pe margini;
- limbul, scurt, lat de 1-2 mm;
- ligula oblongă, acută, de 3 mm lungime;
- lăstari bulbiformi îngroşaţi la bază, erecţi;
- tecii netede, care acopera baza îngroşată a tulpini;
- panicul ovoidal sau alungit, de 2-8 cm lungime cu ramuri scurte
netede;
- spiculeţe ovat-oblongi, multiflore(4-12)verzi sau violacee
- glume lanceolate, aspre pe carenă;
- paleea inferioară lanceolată, acută , albă membranos marginată;
- răspândită în pajişti uscate de la câmpie până la munte;
- valoare furajeră mijlocie (3).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Poa annua L. (hiruşor)
- plantă anuală sau bienală, cu tufă rară;
- tulpini erecte sau ascendente, tufos ramificate la bază, înalte de
30 cm;
- frunze plane, late de 2-3 mm, moi, netede, cu vârf brusc
acuminat;
- ligula scurtă (1-2 mm), trunchiată sau oblongă;
- teci netede puţin comprimate;
- panicul piramidal, lax, cu axa dreaptă lungă de 8 cm;
- ramuri orizontale sau reflecte, netede;
- spiculeţe alungit-ovate multiflore (2-11) verzi sau violete;
- glume mici, inegale, netede cu marginea membranoasă;
- paleea inferioară lanceolată, obtuză, verde, de la bază cu peri
moi;
- răspândită in pajisti ruderalizate, târlite de la câmpie până la
etajul alpin;
- valoare furajeră mijlocie (3).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Poa alpina L. (firişca şopârlelor)
- plantă perenă cu tufă rară;
- tulpini erecte sau geniculat-ascendente, cilindrice, de 5-70 cm;
- frunze plane;
- limbul de 1-5 mm lăţime neted sau uşor aspru pe margine, verde
sau cenuşiu-verzui;
- ligula frunzelor inferioare scurtă (1mm) trunchiată, cea a
frunzelor superioare alungită, lanceolată;
- tecile închise, cilindrice, glabre;
- panicul piramidal sau ovoidal, de 2-9 mm lungime, cu ramuri
subţiri;
- spiculeţe lat-ovate de 4-7 mm lungime, axa lânos păroasă,
multiflore (3-4), verzi sau violaceu cu nuanţe brunii;
- glume trinerviate, ovat-lanceolate;
- paleea inferioară ovat-lanceolată, acută, păroasă pană la vârf
- răspândită în pajişti montane şi subalpine;
- valoare furajeră mijlocie (3).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Briza media L. (tremurătoare)
- plantă perenă, cu tufă rară;
- tulpini erecte, înalte de 20-50 (100) cm, glabre;
- frunze deschis-verzui, liniare, plane de 2-4 mm lăţime, glabre,
aspre pe margini;
- ligula scurtă (1 mm), lat rotunjită;
- teci glabre;
- panicul lax, lung de 15 cm cu ramuri subţiri, flexuase, netede;
- spiculeţe mici, ovate turtite lateral pendule, multiflore (5-10);
- glume egale, obovate, obtuze, convexe, verzui-albicioase sau
violacei;
- palei în formă de luntrişoară, obtuze, ovate, străvezii;
- răspândită în pajişti montane şi alpine;
- valore furajeră bună (3).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Briza maxima L. (tremurătoare)
- plantă anuală, cu tufă rară;
- tulpini erecte, de 30-50 cm;
- frunze plane, cu limbul scurt;
- panicul cu spiculeţe mari de 1-2 cm, ovale, multiflore, pendule,
cu pedunculi lungi şi subţiri, sinuoşi;
- glume egale, lucioase, brunii-gălbui;
- răspândită în zona forestieră;
- valoare furajeră mică (2).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Glyceria fluitans (L.) R. Br. (rourică)
- plantă perenă, stoloniferă;
- tulpini erecte sau ascendente, netede, înalte de 30-100 cm;
- frunze plane, moi, de 5-10 mm lăţime, scabre, treptat ascuţite
spre vârf;
- ligula de 5-10 mm lungime, dinţată la vârf;
- teci netede;
- panicul unilateral, lung până la 50 cm, strâns, cu ramuri erecte,
scurte, câte 1-2 la nodurile inferioare, terminate cu un singur
spiculeţ;
- spiculeţe liniare de 10-30 mm lungime cu 7-11 flori;
- glume inegale;
- palee egale, cea inferioară scurt dinţată, verde, cu multe nervuri
evidente parelele, paleea superioară bidinţată;
- răspândită in pajişti cu exces de umiditate din câmpie pană la
munte;
- planta toxică (-2)
Graminee cu inflorescenţa panicul
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (mană de apă)
- plantă perenă, stoloniferă;
- tulpini erecte, viguroase înalte de 80-200 cm;
- frunze plane de 4-15 mm lăţime, acute cu nervura mediană
evidentă, aspră;
- ligula obtuză de 2-4 mm lungime;
- teci scabre, slab comprimate;
- panicul bogat, foarte ramificat, lung de 10-40 cm, cu ramuri
rigide erecte, câte 4-10 la nodurile inferioare;
- spiculeţe oblongi, de 4-10 mm lungime, multiflore (4-11), verzi cu
nuanţe violaceu-brunii;
- glume inegale;
- paleea inferioară obtuză, cu multe nervuri evidente paralele
- răspândită în pajişti cu exces de umiditate de la câmpie până la
munte;
- planta toxică (-2).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Festuca pratensis Huds. (păiuş de livezi)
- plantă perenă, cu tufă rară;
- tulpini arcuit ascendente, cilindrice de 40-100 (120) cm înălţime;
- frunze plane, liniar-lanceolate cu limbul verde deschis, moale,
treptat îngust spre vârf, lat de 2-5 mm, glabru, lucios pe partea
inferioară;
- ligula foarte scurtă, adesea lipseşte;
- tecile bazale subţiri, brune, se destramă în fibre neregluate;
- panicul erect, strâns înainte şi după înflorire, uneori unilateral,
nutant (aplecat) la vârf, de 8-20 cm lungime, la nodurile inferioare
câte 2 ramuri;
- spiculeţe lanceolate sau sau liniar oblongi, scurt pedicelate, de 9-15
mm lungime, multiflore (7-8), palide verzi cu nuanţe violete
- glume aproximativ egale emarginate;
- paleea inferioară îngust lanceolată, acută, nearistată, de 6-8 mm
lungime;
- răspândită în pajişti fertile şi revene de la câmpie până la munte;
- valoare furajeră foarte bună (5), cultivată.
Graminee cu inflorescenţa panicul
Festuca arundinacea Schreb. (păiuş înalt)
- plantă perenă, cu tufă rară;
- tulpini vigoroase, de 60-200 cm înălţime, lăstari extravaginali,
curbat-ascendenţi, cu puţine frunze;
- frunze plane verzi sau glauce, auriculate, late de 2-10 mm, rigide,
scrabe pe margini şi pe faţă, nervuri evidente;
- ligula scurtă, membranoasă, denticulată;
- tecile bazale uscate, întregi sau desfăcute în fibre, alburii;
- panicul alingit ovoidal, lax, de 15-25 cm lungime, axa şi ramurile
scrabe, răsfirat înainte şi după înflorire, ramurile de la baza
paniculului grupate câte 2 sau 3;
- spiculeţe oblongi-lanceolate, de 8-12 mm lungime, cu 4-5 (8) flori,
violaceu nuanţate;
- glume lanceolate aproximativ egale;
- paleea inferioară acuminată, cu arista de 3 mm;
- răspândită în pajişti umede, aluvionare de la câmpie până la munte;
- valoare furajeră mijlocie (3), cultivată.
Graminee cu inflorescenţa panicul
Festuca rubra L. (păiuş roşu)
- plantă perenă, cu tufă mixtă, de 30-90 cm înălţime;
- tulpini geniculat-ascendente, netede mai puţin rigide;
- frunzele bazale obtuze, late de 3 mm, glabre, pe muchii scabre,
cu 5-7 nervuri, frunzele tulpinale plane, mai late decât cele
bazale;
- ligula foarte scurtă;
- tecile bazale brun-roscate, la uscare destrămate în fibre;
- panicul lax, bogat, de 6-15 cm lungime, cu ramuri scurte dispuse
căte una la noduri;
- spiculeţe lanceolate, multiflore (4-6), verzi violacei;
- glume inegale;
- paleea inferioară liniar-lanceolată cu margini membranoase,
aristată, păroasă pe toată suprafaţa;
- răspândită în pajişti din etajul molidişurilor;
- valore furajeră bună (4).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Festuca valesiaca L. (păiuş stepic)
- plantă perenă, cu tufă deasă;
- tulpini subţiri, de 20-50 cm înălţime;
- frunzele înguste, filiforme, răsucite, scabre, cu 5 nervuri;
- ligula foarte scurtă, glabră;
- teci închise numai la bază, în rest despicate, nu se destramă;
- panicul erect, alungit ovoidal, de 8 (14) cm lungime, dens, cu axa
şi ramurile scabre;
- spiculeţe, multiflore, palid verzui cu nuanţe violacei;
- glume inegale;
- paleea inferioară lanceolată, netedă sau aspră, cu o aristă de 3,5
mm;
- răspândită în pajişti stepice din zona de câmpie până în cea
submontană;
- valore furajeră mijlocie (3).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Bromus inermis Leyss. (obsigă nearistată)
- plantă perenă, stoloniferă;
- tulpini erecte, de 30-150 cm înălţime, bogat foliate;
- frunze plane, glabre sau ciliat-păroase (6-15 mm lăţime),
păroasă pe dos, cu nervuri proeminente;
- ligula scurtă (2 mm), retezată, fin dinţată;
- teci deschise in formă de V, glabre;
- panicul erect, de 20-25 cm, strâns după înflorire, cu ramuri
erecte (lungi de 9-10 cm), aspre, dispuse câte 2-5 (7) la nodurile
inferioare;
- spiculeţe, multiflore, alungit eliptice (lungi de 10-27 mm);
- glume membranoase ascuţite la vârf, inegale;
- paleea inferioară nearistată, cu vârful obtuz sau rotunjit;
- răspândită în pajişti uscate, erodate, din zona de stepă şi
silvostepă;
- valore furajeră bună (4), plantă cultivată.
Graminee cu inflorescenţa panicul
Bromus erectus Huds. (obsigă aristată)
- plantă perenă, cu tufă rară;
- tulpini verzi sau auriu verzui, înalte de 80-100 cm;
- frunze inguste, (3-6 mm lăţime), evident ciliate pe margini, cu
peri rari pe faţă;
- ligula scurtă (2 mm), retezată;
- teci deschise in formă de V, cele uscate întregi sau desfăcute în
fibre paralele;
- panicul erect, lung de 10-20 cm, cu 2-5 la nodurile inferioare;
- spiculeţe, multiflore, alungit eliptice (lungi de 10-12 mm);
- glume aproximativ egale;
- paleea inferioară egală cu spiculeţul, lanceolată, ascuţită,
bidinţată cu o aristă de 4-5 mm lungime;
- răspândită în fâneţe stepice, coaste însorite, soluri calcaroase,
sărace din zona dealurilor până în zona submontană;
- valore furajeră mijlocie (3).
Graminee cu inflorescenţa panicul
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. (bălănică)
- plantă perenă, cu tufă rară;
- tulpini geniculat-ascendente (15-80 cm), uşor comprimate;
- frunze inguste, (1-3 mm lăţime), liniare, obtze;
- ligula obtuză (1-2 mm);
- teci netede, închise numai la bază;
- panicul piramidal, lung de 5-15 cm, verde sau verde deschis cu
nuanţe violacei, cu ramuri grupate câte 4-6 la nodurile inferioare;
- spiculeţe de 5 mm lungime, multiflore (3-6 flori);
- glume inegale, ovate, pieloase;
- paleea inferioară ovată sau eliptică, pieloasă, cu vârful rotunjit,
membranos;
- răspândită în pajişti inundabile, sărăturoase;
- valore furajeră bună (4).
Fructele gramineelor furajere
Alopecurus pratensis L (mm)
4,5-5,5
l (mm)
1,5-2,8
MMB (g)
0,7-1,0
Alopecurus ventricosus L (mm)
3,0-4,5
l (mm)
1,5-2,8
MMB (g)
0,6-0,9
Phleum pratense L (mm)
1,9-2,1
l (mm)
0,5
MMB (g)
0,3-0,5
Agrostis stolonifera L (mm)
1,5-1,8
l (mm)
0,3
MMB (g)
1,0
Arrhenatherum elatius L (mm)
6,0-8,0
l (mm)
1,5-2,0
MMB (g)
2,8-3,6
Lolium perenne L (mm)
5,6-6,8
l (mm)
1,0-1,8
MMB (g)
2,0-2,6
Lolium multiflorum L (mm)
4,5-6,5
l (mm)
1,0-1,7
MMB (g)
2,0-2,6
Festuca pratensis L (mm)
4,8-8,0
l (mm)
0,9-1,7
MMB (g)
1,6-2,4
Festuca arundinacea L (mm)
6,0-9,0
l (mm)
0,8-1,0
MMB (g)
1,8-2,6
Festuca rubra L (mm)
4,0-7,0
l (mm)
0,8-1,0
MMB (g)
1,2
Agropyron pectiniforme L (mm)
5,0-6,0
l (mm)
0,9-1,0
MMB (g)
1,4-1,8
Agropyron repens L (mm)
6,0-7,0
l (mm)
1,1-1,3
MMB (g)
3,5-4,2
Bromus inermis L (mm)
8,5-11,4
l (mm)
0,7-1,2
MMB (g)
3,5-4,4
Bromus erectus L (mm)
8,0-11,0
l (mm)
1,5-2,0
MMB (g)
4
Dactylis glomerata L (mm)
4,5-6,3
l (mm)
0,8-1,5
MMB (g)
0,9-1,5
Poa pratensis L (mm)
2,3-3,2
l (mm)
0,4-0,8
MMB (g)
0,3-0,4