Sunteți pe pagina 1din 202

Plante dăunătoare vegetaţiei pajiştilor

(plante ierboase)
Arnica montana (arnică)
Carlina acaulis (turtă)
Ajuga reptans (vinariţă)
Glechoma hederacea (silnic)
Lysimachia nummularia (gălbăjoară)
Carduus acanthoides (scai)
Carduus nutans (ciulin)
Tanacetum vulgare (vetrice)
Bunias orientalis (brăbin)
Limonium gmelini (sică)
Verbascum phlomoides (lumânărică)
Plante dăunătoare vegetaţiei pajiştilor
(plante ierboase semiparazite şi parazite)
Melampyrum arvense (grâul prepeliţei)
Rhinanthus minor (clocotici)
Cuscuta campestris (torţel)
Orobanche gracilis (lupoaie)
Plante dăunătoare vegetaţiei pajiştilor
(arbuşti şi arbori)
Juniperus communis (ienupăr)
Vaccinium myrtillus (afin)
Vaccinium vitis-idaea (merişor)
Plante care depreciază
produsele animaliere
Arctium lappa (brusture)
Artemisia absinthium (pelin alb)
Matricaria chamomilla (muşeţel)
Xanthium spinosum (holeră)
Xanthium strumarium (scaietele popii)
Eryngium campestre (scaiul dracului)
Eryngium planum (scai vânăt)
Lepidium ruderale (păducherniţă)
Thlaspi arvense (punguliţă)
Rumex acetosella (măcriş)
Chelidonium majus (rostopască)
Plante vătămătoare sănătăţii animalelor
Tribulus terrestris (colţii babei)
Trapa natans (cornaci)
Avena sterilis (obsigă)
Cynosurus echinatus (pieptănariţă)
Hordeum murinum (orzul şoarecilor)
Setaria glauca (mohor)
Stipa sp. (năgară, colilie)
Plante toxice
Conium maculatum (cucută)
Arum maculatum (rodul pământului)
Cynanchum vincetoxicum (iarba fiarelor)
Equisetum arvense (coada calului)
Euphorbia cyparissias (alior)
Colchicum autumnale (brînduşa de toamnă)
Veratrum album (steregoaie)
Aconitum tauricum (iarbă rea)
Adonis vernalis (ruscuţă primăvăratică)
Caltha palustris (calcea calului)
Pulsatilla montana (dediţei)
Ranunculus acris (floare broştească)
Ranunculus repens
(piciorul cocoşului târâtor)
Ranunculus sceleratus (boglari)
Trollius europaeus (bulbuci)
Thalictrum minus (ruţişor)
Digitalis lanata (degeţel de câmp)
Datura stramonium (ciumăfaie)
Hyoscyamus niger (măsălariţă)
Specii cu valoare estetică, ocrotite
Leontopodium a.
Nigritella rubra
Trollius e.
Rhododendron k.
Paeonia peregrina
Dianthus sp.
Fritillaria meleagris
Gentiana lutea
Cypripedium calceolus
Polygala sibirica