Sunteți pe pagina 1din 16

IVENTARIEREA ŞI CARTAREA PAJIŞTILOR

• Tipul de pajişte (asociaţia vegetală)


• Fitocenoză – grupări de plante caracterizate prin
omogenitatea compoziţiei floristice şi a condiţiilor în care
trăiesc;
• Relevee floristice – ridicări fitocenologice care redau
compoziţia floristică a unei pajişti şi se intocmesc separat
pentru fiecare fitocenoză;
• Relevee floristice
• Metoda geobotanică
• Metoda dublului metru (metoda liniară)
Metoda geobotanică

• Abundenţa – numărul de indivizi ce aparţin unei anumite specii


dintr-o fitocenoză
• Dominanţa – gradul de acoperire a solului de către masa
aeriană a plantelor
• Stabilirea dominanţei prin apreciere vizuală
• Metoda planimetrică
• Metoda gravimetrică
• Frecvenţa – modul de repartizare a indivizilor unei spoecii într-o
fitocenoză
Formula de calcul a valorii pastorale

A% xI S
Vp 
100

• A% - acoperirea speciilor in procente


• Is – indicele specific de calitate
Metoda dublului metru

• Frecventa specifica
• Contributia specifica

FS
Cs (%)  x100
 FS
Calculul valorii pastorale

C S xI S
Vp 
5
Calculul capacitatii de pasunat

Cp=Vpxc
•C (coeficient) = 0,4-0,6 (pentru Vp calculata dupa acoperire)
= 0,02-0,03 (pentru Vp calculata dupa contributia specifica)
CARTAREA PAJISTILOR

• HARTI DE VEGETATIE
• Harti la scara mare, detaliate (1:5000 – 1:25000)
• Harti la scara mare generalizate (1:50000 – 1:200000)
• Harti la scara mijlocie (1:300000 – 1:1000000)
• Harti la scara mica (1:1500000 – 1:4000000)
METODE DE CARTARE

• Cartarea vizuala pe itinerar


• Cartarea vizuala pe itinerarii paralele
• Cartarea vizuala prin pichetaj
• Cartarea cu ajutorul profilelor
• Cartarea aerofotogrametrica