Sunteți pe pagina 1din 10

ALCĂTUIREA AMESTECURILOR DE GRAMINEE ŞI

LEGUMINOASE PERENE PENTRU ÎNFIINŢAREA


PAJIŞTILOR TEMPORARE

• Stabilirea duratei de folosire a pajiştilor.


• Stabilirea proporţiei dintre graminee şi leguminoase.
• Stabilirea numărului de specii în cadrul amestecurilor.
• Alegerea speciilor şi stabilirea procentului de participare în
amestec.
• Determinarea cantităţii de sămânţă la hectar.
Stabilirea duratei de folosire a pajiştilor
temporare

• Pajişti cu durată scurtă de folosire (2-3 ani)


• Pajişti cu durată medie de folosire (4-6 ani)
• Pajişti cu durata lungă de folosire (>6 ani)
Stabilirea numărului de specii în cadrul
amestecurilor

• 2-3 specii pentru pajişti cu durată scurtă de folosire.


• 3-4 specii pentru pajişti cu durată medie de folosire.
• 4-6 (>6 specii) pentru pajişti cu durată lungă de folosire.
Înfinţarea unei pajişti temporare (suprafaţa de 6 ha),
în zona de stepă, mod de folosinţă cosit, 4-5 ani

Se vor folosi 4 specii în cadrul amestecului:


- 2 specii de graminee şi 2 de leguminoase
- proporţiile de participare vor fi de 40% garminee şi 60% leguminoase

-graminee:
Bromus inermis 20%
Dactylis glomerata 20%

-leguminoase:
Medicago sativa 30%;
Onobrychis viciifolia 30%
Calculul cantităţii de sămânţă la ha
când se foloseşte sămânţa de calitatea a II-a
SU = P*G/100 Q = N*p/SU

Nr. Ic Qt
Specia N p% P G SU Q Q’
crt. (6ha)
Bromus
1 34 20 90 80 72,00 9,44 2 11,81 70,83
inermis
Dactylis
2 23 20 85 75 63,75 7,22 1 7,22 43,32
glomerata
Medicago
3 15 30 96 80 76,80 5,86 1 5,86 35,16
sativa
Onobrychis
4 47 30 96 70 67,20 20,98 3 31,47 188,82
viciifolia

Q’= 49,47 Kg/ha


Qt= 296,82 Kg