Sunteți pe pagina 1din 26

Metode de analiză statistică şi

spaţială în organizarea şi
amenajarea teritoriului
Master 1

Curs 1: Interesul analizelor statistice pentru


studiul structurilor spaţiale
1. Obiectul spaţial, contextul său
geografic şi metode de analiză
a) Analiza SWOT
Analiza SWOT a fost dezvoltată în SUA, între anii 1960-1970, ca o metodă de planificare strategică a
activităţii firmelor.
Orice analiză SWOT impune alegerea unui obiectiv care trebuie atins. În cazul nostru, acest obiectiv
este legat de obicei de dezvoltarea regională şi de amenajarea teritoriului.

Poziţia ori
oricărui spaţial trebuie să fie descrisă de sit (adică de
cărui obiect spaţial
caracteristicile interne, proprii) şi de situare (adică de raporturile
stabilite cu celelalte obiecte spaţiale deoarece

S W fiecare obiect spaţial este localizat într-un context geografic.

Elementele interne (ale


(ale sitului) nu servesc decât la descrierea şi la
sitului)
individualizarea obiectului spaţial respectiv
S W Analiza geografică nu capătă sens decât prin compararea elementelor
proprii obiectului spaţial (adică ale sitului) cu acelea ale contextului
geografic.
O T Doar în aceste condiţii se poate aplica analiza de tip SWOT.

O T
S (Strenghts, respectiv avantajelele), W (Weaknesses, respectiv
dezavantajele), O (Opportunities, respectiv oportunităţile) şi T
(Threats,
Threats, respectiv ameninţările) nu au sens decât dacă sunt analizate
în funcţie de repere exterioare (avantaje/dezavantaje faţă de ce?
ce? faţă
de cine?; oportunităţi, ocazii pentru ce? pentru cine? în raport cu ce?
ameninţări pentru ce? pentru cine? dinspre ce?)
The Real History of the SWOT Analysis:

The origins of SWOT is believed to have started with the term SOFT analysis and not SWOT analysis!.
SOFT (Satisfactory (good in the present), Opportunity (good in the future), Fault (bad in the present), Threat (bad in the future)).
This was the outcome from the research work on corporate planning conducted at Stanford Research Institute (SFI) from 1960-
1970.
It is understood that the SOFT analysis was presented in a seminar at Zurich in 1964 and Urick and Orr changed the F to a W
and called it the SWOT (Humphrey, 2005) analysis.  Here it was presented as a standalone tool rather than being part of a
process. The beginning of undermining the strength of a real SWOT analysis!
Weihrich (1982) subsequently modified SWOT in the format of a matrix, matching the internal factors (i.e. the strengths and
weaknesses) of an organization with its external factors (i.e. opportunities and threats) to systematically generate strategies that
ought to be undertaken by the organization.  It is Weihrich who is credited with the four box matrix we now use.

Evidence Showing the History of the SWOT Analysis


Evidence of this is best found in the SRI newsletter of December 2005 in which Albert Humphry himself states the origins of the
model.
Tools like SWOT get into the consciousness due to a range of factors – Easy, practical, obvious….
They were the result of sound research but at the time not documented so as they were being used as a real tool, this is
probably why it is so difficult to find much documented evidence of the origins.
Certainly from the 1980s onwards the term SWOT Analysis is prolific in journals and publications and yet no-one listed where
they heard about the model.

One thing for sure, if used in isolation, it does not work. When used in context as Humphry and the team describe,
then it is a powerful tool….
sursa: https://rapidbi.com/history-of-the-swot-analysis/
Analiza geografică de tip SWOT impune abordarea simultană a
cercetării obiectului spaţial, a contextului său geografic şi a
relaţiilor stabilite între obiect şi context

Notă: Pentru identificarea S, W, O şi T se utilizează alte tipuri de analiză: PRIMO-F,


PEST, PESTLE etc., pe care ar trebui să le căutați dumneavoastră...
... însă, doar de această dată, vă scutesc de acest efort.

http://www.rapidbi.com/created/ http://www.marketingteacher.com/
PRIMOF_business_growth_model.html Lessons/lesson_PEST.htm

PESTLE is an acronym for


Political, Economic, Social, Technological, Legal and Environmental factors,
which are used to assess the market for a business or organizational unit strategic plan

http://www.rapidbi.com/created/the-PESTLE-analysis-tool.html
S W O T

P P P P
E E E E
S S S S
T T T T
L L L L
E E E E
Analiza geografică de tip SWOT
impune lecturi multiple ale relaţiilor obiect-context

a) Analiza comparativă directă permite încadrarea obiectului spaţial în contextul său


local, permite sesizarea posibilităţilor de cooperare locală şi permite compararea
ulterioară cu nivelele superioare de organizare a spaţiului (regional, naţional,
continental, etc.)
b) Analiza comparativă încrucişată permite sesizarea relaţiilor de concurenţă care pot
exista între obiectul spaţial şi contextul său geografic
Răapunsurile rezultate în urma aplicării analizei SWOT trebuie să fie
structurate în aşa fel încât să răspundă interogaţiilor/ipotezelor
iniţiale şi să cristalizeze o strategie care trebuie urmărită în
vederea atingerii obiectivului propus
b) Analiza multiscalară

Deoarece un obiect spaţial se manifestă simultan la mai multe scări spaţiale,


apare evidentă:
1. necesitatea studierii contextului şi
2. analiza multiscalară a manifestării respectivului obiect
Organizarea teritorială a țărilor A, B și C Nivelul de dezvoltare a regiunilor din țările
(regiunile fiecăreia și arealul transfrontalier) A, B și C (max = 100)

Creşterea coeziunii teritoriale = minimizarea insatisfacţiei sociale


Vecinătate de tip 1 Vecinătate de tip 2
(„vecinătatea reginei” = 8 vecini) („vecinătatea turnului/turei” = 4 vecini)

Echitate=egalitate?
HyperAtlas Romania şi HyperAtlas Europe

http://www.mdlpl.ro/_documente/atlas/index.htm