Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC “SAVA BRANCOVICI” INEU CLASA : a X a

PROFESOR : NICA CRISTIAN OVIDIU DATA : S 11


DISCIPLINA : DESEN TEHNIC DE SPECIALITATE TIPUL
UNITATEA DE INVĂŢARE : SCHIȚA ȘI DESENUL LA SCARĂ PENTRU MOBILA CORP(U 4) LECŢIEI :
TITLUL LECŢIEI : REPEZENTAREA SCHIȚEI MOBILIERULUI DE BUCĂTĂRIE MIXTĂ

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Scopul lecției : - dobândirea abilităţilor cheie : comunicare, igiena şi securitatea muncii, lucrul în echipă ;
- dobândirea competenţei : recunoaşte tipuri de reprezentări

Obiective :
- să definească desenul schița ;
- să precizeze cum se realizează desenul schiță ;
să enumere etapele de realizare a desenului schița;
să prezinte ce a fost reprezentat în fiecare vedere.

T Scopul predării Strategia de predare STRATEGIA DE INVĂŢARE Stil de studiu Resurse


(Resurse procedurale) ( Scenariu didactic ) V A P material
e
Generare entuziasm şi Expunerea Moment organizatoric : prezenţa, verificarea stării fizice şi Psihopedagogice
1’ interes Conversaţia psihice a elevilor, pregătirea caietelor X X Catalog evaluare
Problematizare Caiete notiţe
a

15’ Realizarea legăturii cu Test de evaluare Reactualizarea cunoştințelor însuşite anterior : Psihopedagogice
lecţia precedentă Rezolvarea de Profesorul adresează întrebări elevilor / elevii răspund: X X X Portofoliu elev
Probleme P: Ce este schiţa? Test de evaluare
E: Schiţa este un desen executat cu mâna liberă, la Catalog evaluare
dimensiuni aproximative, respectând proporţia dintre
dimensiuni şi regulile de reprezentare ale desenului
tehnic.
P: Care sunt fazele premergătoare executării schiţei?
E: a. Identificarea formei,
b. Analiza formei,
c. Analiza tehnologică,
d. Stabilirea poziţiei de reprezentare,
e. Stabilirea numărului minim de proiecţii.
P: Care sunt etapele de executare a schiţei?
E: a. Stabilirea şi trasarea dreptunghiurilor minime de
încadrare,
f. Trasarea axelor de simetrie
g. Trasarea contururilor exterioare ale proiecţiilor
încadrare,
h. Trasarea contururilor interioare ale proiecţiilor,
i. Îngroşarea liniilor de contur exterior şi interior,
j. Haşurarea suprafeţelor rezultate din secţionare,
k.Trasarea liniilor de cotă, măsurarea dimensiunilor şi
înscrierea cotelor,
l. Înscrierea rugozităţii, abaterilor şi prescripţiilor
speciale,
i. Notarea denumirii piesei, a materialului şi verificarea
schiţei
Pregătirea elevilor pt. Expunerea Conversaţie introductivă : familiarizare cu noua temă ; Psihopedagogice
receptarea de noi Descoperirea Schița mobilierului de bucătărie Tabla cu obiective
2’ cunoştinţe Conversaţie euristică Precizarea titlului şi a obiectivelor(se scriu pe tablă) ; X Mostre de material
X Planşe
Stabilirea ideilor :
- mobila de bucătărie - elemente componente; Retroproiector
- condiții pe care trebuie să le îndeplinească realizarea X PP
schiței

Oferirea de informaţii Explicația Schema lecției : Psihopedagogice


20’ Conducerea învăţării - se definește desenul schiță ; X Tabla şi creta
Demonstrația - se precizează avantajele şi dezavantajele realizării X Planşe
Problematizarea desenului schiță ; X Mostre de material
Descoperire dirijata - se prezintă alcătuirea dulapului de bucătărie; X Retroproiector
- se prezintă condiții pe care trebuie să le îndeplinească X PP
X
desenele schiță;
- se prezintă reperele ce intra în structura dulapului de
X
bucătărie: X
X
X

Analiza şi evaluarea Întrebări şi răspunsuri verbale, cu identificarea Psihopedagogice


2’ formativă a Conversație euristică eventualelor lacune şi dezbaterea lor : Caietul de
performanţelor și examinatorie - se apreciază colaborarea elevilor la predarea de noi X X X notiţe
cunoştinţe ,urmând ca elevii să primească notele la testul dat

(Notarea Evaluare practica cu Catalog de evaluare


performanţelor sarcina de lucru Mostre de material
) individuala

9’ Întărirea retenţiei şi Conversația Repetarea principalelor idei şi fixarea noţiunilor de bază Tabla cu obiective şi
asigurarea transferului Descoperirea referitoare la realizarea desenului schița ;TEST X X X desene
( Feed-back ) Caiete de notiţe
Tema pentru acasă : Mostre de material
1 - realizarea unui schiței unui corp din bucătăria de acasă Manual

Ce a decurs bine ? - Prezentarea a făcut accesibil conţinutul pentru elevi cu stiluri de învățare diferite ;
- Învăţarea a fost centrată pe elev.
- activitatea a mobilizat marea majoritate a elevilor.
Ce trebuie modificat în viitor ? - Utilizarea de programe aplicative şi de surse on –line, AEL.

Bibliografie : FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN– Maria Pentilescu, Elvira Georgescu – Ed. Economica Preuniversitaria- 2002
DESEN TEHNIC SI ORNAMENTAL IN INDUSTRIA LEMNULUI,- Stelian Vrînceanu- Ed.Didactica si pedagogica –BUCURESTI -1993

Întocmit,
NICA CRISTIAN OVIDIU