Sunteți pe pagina 1din 5

Materiale hibride pe

bază de nanoparticule
de magnetită
Autor: Neagu Diana Petronela

Cadrul didactic coordonator:


Ș.l.dr.chim.Herbei Elena Emanuela

Secțiunea
http://scss.ugal.ro
Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Anghel Saligny”
Ediția a XII-a
 

Scop/Obiective
 Separarea particulelor în suspensie: Practic, nanoparticulele cu magnetită acționează ca agenți de însămânțare
magnetici, formând în cele din urmă flocuri magnetice active cu alte particule suspendate (solide suspendate,
bacterii, plancton).
 Nanoparticulele de magnetită prezente în aceste flocuri pot fi recuperate, separate și reutilizate eficient. O
astfel de angajare durabilă are multe avantaje față de reziduurile tipice de tratare a apei: scăderea producției de
nămol, reducerea costurilor de transport și eliminare a nămolului și diminuarea cererilor de coagulant virgin
 Cerințele de apă potabilă necesită eliminarea particulelor coloidale (inclusiv bacterii, solide etc.). Aceste
particule sunt de obicei eliminate prin introducerea sărurilor de fier sau de aluminiu , care atrag particule
suspendate încărcate negativ care generează floculare, în coloana de apă. Masa particulelor depășește în cele
din urmă regimul coloidal, permițând decontarea indusă de gravitație.
 Aceste reziduuri de tratare a apei (adică nămolul) sunt colectate și supuse unui sistem HGMS, permițând
recuperarea nanoparticulelor cu magnetită și reutilizarea ulterioară.
 Studiile de cercetare demonstrează recuperarea practică și reutilizarea particulelor de magnetită în operațiile
de coagulare: 100% din particulele de magnetită prezente în reziduurile de tratare a apei, 95% din particulele
magnetice recuperate ulterior din nămol.
Galaţi, 27 - 28 Mai 2020
Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Anghel Saligny”
Ediția a XII-a
 

Metodologia de Cercetare
I. Cuvinte cheie
II. Magnetita
III. Metode de obtinere
IV. Aplicații:
• în utilizarea nanomagnetitei în depoluarea apelor;
• în utilizarea nanomagnetitei pentru proprietăți antibacteriene

Galaţi, 27 - 28 Mai 2020


Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Anghel Saligny”
Ediția a XII-a
 

Concluzii

Galaţi, 27 - 28 Mai 2020


Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Anghel Saligny”
Ediția a XII-a
 

Bibliografie

Galaţi, 27 - 28 Mai 2020