Sunteți pe pagina 1din 9

Drepturile cetateanului european

Programul ‘’Europa pentru cetateni’’


2014- 2020

GRUPA: 41706
ALBU Ioan
BORICEANU Iulia
Ce este programul Europa
pentru Cetățeni ?

Programul Europa pentru Cetățeni este programul


comunitar derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne
din cadrul Comisiei Europene care își propune să promoveze
cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în
construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și
rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului
intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea,
democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.
Obiectivul general al Programului este acela de a acorda
tuturor cetățenilor europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a
interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea
consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar.
Tratatul de la Lisabona de la sfârșitul anului 2009 a determinat o serie de
schimbări care aduc Uniunea mai aproape de cetățenii săi si promovează o
dezbatere transfrontalieră mai largă cu privire la aspecte legate de politicile
Uniunii. Noul articol 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană introduce o
dimensiune cu totul nouă, a democrației participative.

În acest context, Programul Europa pentru Cetățeni, instituit la 14 aprilie


2014 prin Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului de instituire a
Programului Europa pentru Cetățeni pentru perioada 2014-2020, reprezintă
un instrument important destinat să sporească rolul celor 500 de milioane de
locuitori ai UE în dezvoltarea Uniunii. Prin scheme și activități de finanțare
care permit implicarea cetățenilor, programul promovează istoria și valorile
comune ale Europei si, în acelasi timp, încurajează responsabilizarea
cetățenilor pentru modul în care evoluează Uniunea.

Pentru perioada 2014-2020, Programului Europa pentru Cetățeni i se va


aloca un buget de 185,468 milioane de euro.
Obiective generale:
• contributie la intelegerea de catre cetateni a Uniunii, a istoriei si diversitatii acesteia;
• promovarea cetateniei europene si imbunatatirea conditiilor de participare civica si democratica la
nivelul Uniunii.

Obiectivele specifice realizate prin actiuni transnationale sau cu


dimensiune europeana:

• sensibilizarea publicului cu privire la memoria, la istoria si


valorile comune ale Uniunii si la scopul Uniunii, si anume
promovarea pacii, a valorilor Uniunii si a bunastarii popoarelor
sale prin stimularea dezbaterii, a reflectiei si a dezvoltarii de
retele;

• incurajarea participarii democratice si civice a cetatenilor la


nivelul Uniunii, printr-o mai buna intelegere de catre cetateni a
procesului Uniunii de elaborare a politicilor si prin promovarea
oportunitatilor de implicare societala si interculturala si de
voluntariat la nivelul Uniunii.
Pot participa la program toate
partile interesate care promoveaza
integrarea si cetatenia europeana,
in special autoritatile si
organizatiile locale si regionale,
comitetele de infratire, organizatiile
de cercetare in domeniul politicilor
publice europene (think-tank),
organizatiile societatii civile
(inclusiv asociatiile de
supravietuitori), precum si
organizatiile culturale, de tineret,
de invatamant si cercetare.
Programul are 2 componente:

1. “Memorie istorica europeana”


Obiective generale:
• contributie la intelegerea de catre cetateni a Uniunii, a istoriei si diversitatii acesteia;
• de a creste gradul de constientizare a memoriei istorice, a istoriei si a valorilor comune, precum si a scopului
Uniunii Europene

Tipuri de actiuni:
Componenta «Memorie istorica europeana» sprijina activitatile care incurajeaza reflectia asupra
diversitatii culturale europene si a valorilor comune in sensul cel mai larg al termenului, tinand seama de
egalitatea de gen. Fondurile pot fi puse la dispozitie pentru initiativele de reflectie asupra cauzelor regimurilor
totalitare in istoria moderna a Europei si cele de comemorare a victimelor acestora.

Bugetul maxim pentru un proiect: 100.000 euro.


2. “Angajament democratic si participare civica”
Obiective generale:
• contributie la intelegerea de catre cetateni a Uniunii, a istoriei si diversitatii acesteia;
• promovarea cetateniei europene si imbunatatirea conditiilor de participare civica si democratica la nivelul
Uniunii.

Componenta « Angajament democratic si participare civica » sustine activitati care vizeaza participarea


civica in sensul cel mai larg, cu un accent special pe activitatile legate direct de politicile Uniunii, in vederea
participarii concrete la procesul de elaborare a politicilor la nivelul Uniunii in domenii legate de obiectivele
programului.

Un proiect al societatii civile trebuie sa includa cel putin doua dintre urmatoarele trei tipuri de activitati:
1. promovarea angajamentului societal si a solidaritatii,
2. colectarea opiniilor,
3. voluntariatul.

Bugetul maxim pentru un proiect: 25.000 euro pentru masura infratiri ale oraselor, 150.000 euro pentru


masurile retele de orase si proiecte ale societatii civile.
In concluzie putem spune ca Programul
“Europa pentru cetățeni” instituie cadrul juridic
necesar sprijinirii unei game largi de activităţi şi
organizaţii care promovează „cetăţenia europeană
activă” şi, implicit, participarea cetăţenilor şi a
organizaţiilor societăţii civile (ONG-uri) la
procesul integrării europene.

Agenția Executivă a adoptat lista finală a proiectelor selectate în cadrul Programului Europa pentru
Cetățeni (Europe for Citizens Programme) 2014 – 2020, Componenta 2, Măsura 2.1. „Town Twinning” care
a avut termenul limită de depunerea a proiectelor pe data de 1 februarie 2019.
Numarul proiectelor selectate este de 134, valoarea acestora fiind de 2.253.805 €, Romania avand 9
proiecte selectate in valoare de 181.140 €.

http://www.fonduri-structurale.ro/descarca-document/24985
Va multumim !