Sunteți pe pagina 1din 24

Violenţa în şcoală.

Agresivitate în rândul elevilor


Definiţie
Violenţa – este considerată
violarea generală a
drepturilor fiinţei umane:
dreptul la viaţă, la
demnitate, la securitate şi la
integritate fizică şi mentală.
• Noţiunea de violenţă este discutată în
relaţie cu cea de agresivitate. Majoritatea
analizelor privilegiază ideea că
agresivitatea ţine mai mult de instinct, în
timp ce violenţa ţine mai mult de cultură,
educaţie, context.  Rădăcina latină a
termenului violenţă este „vis”, care
înseamnă “forţă” şi trimite la ideea de
putere, dominaţie, de utilizare a
superiorităţii fizice asupra altuia.
Agresivitatea trebuie înţeleasă într-un
context de interacţiune socială care presupune
în mod obligatoriu vătămare. Ea este, deci, o
acţiune vătămătoare, orientată împotriva unui
organism, iar a vătăma înseamnă a traumatiza,
a leza, a distruge, componente care afectează,
enervează şi jignesc.
Între elevii care frecventează diferite
niveluri de învăţământ apar forme
specifice de violenţă: bătaie, agresivitate
verbală, furturi etc. Aceste forme de
violenţă sunt menţionate cu pondere mai
ridicată la nivelul şcolilor cu clase I-VIII
(unde diferenţa de vârstă dintre copiii din
clasele mici faţă de cei din clasele finale
este de până la 8 ani), comparativ cu
unităţile de învăţământ post-obligatoriu.
În cazul acestor forme de violenţă, cel mai
adesea, copii de vârstă mai mică sunt victimele
elevilor din clasele mai mari.

Alte situaţii de violenţă şcolară fac referire


la conflictele dintre elevii care aparţin unei scoli
şi cei din afara acesteia.
• Copiii care cresc în familii violente dezvoltă
comportamente şi o condiţie fizică ce-i face uşor de
recunoscut.
• Ei prezintă:
• ≈Probleme fizice, boli inexplicabile, expuşi la
accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare fizică
mai lentă;
• ≈Probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită,
simţământ de culpabilitate, frica de abandon, izolare,
mânie, frica de răniri şi moarte;
• ≈Probleme psihologice: neîncredere în sine,
depresie, comparare cu viaţa mai fericită a colegilor;

• ≈Probleme de comportament: agresivitate
sau pasivitate la agresiunile celorlalţi,
probleme cu somnul, enurezie, bătăi, fuga
de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii
pentru a scăpa de acasă, mutilare,
consum de droguri şi alcool,
comportament defensiv cu minciuna;
• .
• ≈Probleme şcolare - neîncredere,
eliminare, schimbări bruşte în
performanţele şcolare, lipsa de
concentrare, lipsa de maniere sociale;
• ≈Identificare cu eroi negativi
Manifestarea violenţei în şcoală - tendinţe
semnalate la nivel internaţional

• Violenţa fizică – violenţa simbolică


• Violenţa – expresie a intoleranţei
faţă de diferenţele etnice,
religioase, de gen, de statut social
• Multiplicarea violenţei faţă de
profesori
• Creşterea numărului de violenţă
extremă în spaţiul şcolar
• Difuzia mediului proxim şcolii în
spaţiul şcolar
Violenţa în şcoala românească –
elemente de context
• Tensiunile sociale asociate perioadelor de
tranziţie – difuzie la nivelul şcolii
• Procesele de schimbare sunt însoţite de
tensiuni
• Democratizarea şcolii - nevoia unor reevaluări
de rol, de statut, de norme şi valori ale
actorilor
• Rolul mass-media în informarea publicului
• Efecte ale mass-media asupra dezvoltării
copiilor
VIOLENŢA NAŞTE VIOLENŢA!
Actori ai violenţei în şcoală

• Violenţa între elevi


• Manifestări violente ale elevilor faţă de
profesori
• Manifestări violente ale profesorilor faţă de
elevi
• Părinţii – actori ai violenţei în şcoală
• Violenţa în proximitatea şcolii
ŞCOALA - UN LOC TOT MAI
VIOLENT
Cele mai frecvente forme de violenţă
între elevi
• Loviri – agresiune fizică
• Injurii, jigniri
• Agresiune non verbală
• Atitudini ironice, sarcastice
• Refuzul îndeplinirii sarcinilor
• Ignorarea mesajelor transmise
• Indisciplina
• Absenteismul, fuga de la ore
Cele mai frecvente forme de violenţă
între elevi
Cele mai frecvente comportamente
neadecvate
ale profesorilor faţă de elevi
Cauzele violenţei şcolare Ierarhizare
Mediul familial I

Incapacitatea de a găsi alte forme de manifestare II

Lipsa stimei de sine III

Comportamentul agresiv al altora IV

Absenţa unui program riguros V

Programul zilnic/săptămânal încărcat VI

Influenţa mass-media VII

Presiunea grupului VIII

Autocontrolul scăzut IX

Consum de alcool sau droguri X

Supravegherea exagerată din partea XI


părinţilor/profesorilor

Iubirea neîmplinită XII

Neacceptarea de către colectivul clasei XIII

Comportamentul profesorului XIV


Profilul elevului violent: ipostaze posibile

• Eşti al nimănui!
• Descurcă-te cum poţi în viaţă!
• Fie ce-o fi!
• Viaţa este o junglă. În viaţă îţi ajută tare
mult dacă ştii să te baţi.
• A lupta contra
violenţei şcolare
înseamnă a ameliora
calitatea relaţiilor şi a
comunicării între toate
persoanele angrenate
în actul educaţional.

Dardel Jaouadi
STOP VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ!
• Un copil este ca o
sămânţă de floare...
Cât de frumos va creste,
cât de frumos va rodi,
Depinde de grădinarul
care o va îngriji,
De ce pământ şi de câtă
lumină şi apă are,
De cât e de ferită de frig,
de furtună ţi de soare prea
tare.
E atât de plăpândă...
Cum ai putea s-o rupi ori
să o calci în picioare
Când e tot ce va mai
rămâne în urma ta.
                 (Irina Petrea)