Sunteți pe pagina 1din 17

PĂMÂNTUL

FORME DE RELIEF
CLASA a II-a
Suprafața Pământului
prezintă porțiuni mai
ridicate sau coborâte, cu
înfățișări diferite de la un
loc la altul. Acestea sunt
forme de relief.
CÂMPIE
DEAL
MUNTE
Câmpia este o formă de
relief joasă, o întindere de
pământ aproape netedă, cu
înălțimi până la 300 m.

Pe suprafețele ei se cultivă


cereale și legume.
Grâu

Porumb

Ovăz

Floarea soarelui

Leguminoase
 Roșii
 Castraveți
Arbori care cresc în zona de câmpie:

Arțarul

Salcia

Teiul

Mesteacănul

Plopul

Stejarul
Animale care trăiesc în zona de campie:

Popândău

Hârciog

Dihor

Păsări:

 Prepelița

 Privighetoarea
• Șoarecele de câmp

• iepurele de câmp
Dealul este o formă de relief
mai înaltă decât câmpia,
care se prezintă ca o
ridicătură a scoarței
Pământului.
Are înălțimi cuprinse între
300m și 800 m.
La deal se cultivă:

Vița de vie

Pomi fructiferi:

-pruni

-meri

-peri
Animale din zona de deal:

Vulpea

Pisica sălbatică(râs)

Porcul mistret
Muntele este cea mai
înaltă formă de relief ce se
prezintă ca o ridicătură a
scoarței Pământului, fiind
de obicei o zonă stâncoasă.
Are înălțimi de peste
800m.
La munte cresc:

Brazi

Molizi

Pini

Flori de munte:

Floare de colț

Bujori de munte
Animale din zona de munte:

Vulturul pleșuv

Cocoșul de munte

Capra neagră

Ursul brun

Acvila de munte
SFÂRȘIT