Sunteți pe pagina 1din 11

OBIECTIVELE ȘI FUNCȚIILE ASISTENȚEI

SOCIALE

BONTAȘ DIANA – ELENA


KMS III,
IF
GRUPA 305 A
Asistența socială, componentă a sistemului național de
protecție socială, cuprinde serviciile sociale și prestațiile
sociale acordate în vederea dezvoltării capacităților
individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor
sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor
de coeziune și incluziune socială (Legea nr. 47 din 8
martie 2006)
Obiectivul principal al asistenței sociale îl constituie
protejarea persoanelor, care din cauza unor motive de
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să-și asigure propriile nevoi sociale, să își
dezvolte propriile capacități și competențe pentru
participarea activă la viața socială.
Scopul fundamental
al profesiei de
asistent social este
acela de restaurare
a capacității de
funcționare socială
normală a
indivizilor.
Obiectivele generale al intervențiilor de asistență socială, în
raport cu mediul social sunt:

• Susținerea procesului de schimbare socială, în raport cu mediul social


• Identificarea și rezolvarea problemelor sociale la nivel comunitar
• Reducerea sărăciei și creșterea calității vieții
• Promovarea incluziunii sociale, eliminarea tuturor formelor de discriminare etc
Obiectivele specifice ale asistenței sociale sunt:
• Ajută oamenii să-și îmbunătățească • Influențează relațiile dintre diferitele
competențele și capacitatea de a-și instituții și organizații implicate în
rezolva singuri problemele activitățile de asistare, în sensul unei
mai bune colaborări în favoarea
• Ajută oamenii să obțină resursele clienților
materiale necesare asigurării unei
calități a vieții la un nivel decent • Influențează politicile sociale pentru
favorizarea apariției acelor legi sau
• Stimulează organizațiile și măsuri care să conducă la un mai mare
instituțiile în oferirea unor servicii grad de echitate socială a cetățenilor și
adecvate nevoilor indivizilor, să se asigure o calitate mai bună a
familiilor, grupurilor care recurg la vieții
ajutor
Funcțiile asistenței sociale în societatea modernă se referă la:

• Identificarea și înregistrarea • Dezvoltarea unui sistem coerent de


segmentului populației ce face programe, măsuri, activități
obiectul activităților de asistență profesionalizate și servicii de suport
socială pentru acestea

• Diagnoza problemelor • Identificarea diferitelor surse de


problemelor socio-umane cu care finanțare a acestor programe de sprijin
persoanele vulnerabile sau
grupurile cu risc crescut se pot • Ajutor în vederea conștientizării
confrunta într-o anumită perioadă propriilor probleme de către cei aflați
de timp și în anumite condiții în situații de risc
sociale și economice, respectiv
culturale, date
• Stabilirea drepturilor și modalităților • Dezvoltarea unor programe de
concrete de acces la serviciile speciale cercetare științifică la nivel
de asistență socială național și local în vederea
cunoașterii și înțelegerii
• Suportul prin consiliere, terapie dimensiunilor problemelor
individuală sau de grup
• Dezvoltarea unui program de
• Dezvoltarea unor servicii îndreptate cercetări științifice la nivel
către prevenirea unor situații național și local privind
defavorizante amploarea și tipologia
problemelor sociale și a modului
în care sunt percepute
problemele
Următoarele categorii de persoane constituie în mod special obiectivul
intervenției activităților de asistență socială:

• Familii sărace, fără venituri sau cu venituri mici în care unul dintre părinți este
șomer, familii monoparentale, cu mulți copii al cărăr necesar depășește veniturile
părinților

• Copii care trăiesc în mediu familial și social advers,


abandonați și instituționalizați

• Persoane abuzate fizic și sexual

• Persoane cu handicap fizic și/sau psihic

• Persoane cu boli cronice și degenerative fără susținători legali


• Persoane care au suferit în urma calamităților naturale, sociale

• Persoane care au suferit discriminări (sociale, fizice, economice, psihologice) –


grupări minoritare cu mai puține drepturi față de populația majoritară

• Minori delicvenți, tineri neintegrați

• Persoane dependente de droguri și/sau alcool


În societatea modernă, democratică, asistența socială este o necesitate a întregii
societăți, dar și un drept cetățenesc.

Asistența socială oferă celor în nevoie posibilități de cunoaștere și de acces la


serviciile specializate de protecție socială, îi orientează către înțelegerea și utilizarea
cadrului legislativ de protecție socială, mobilizează comunitatea, persoanele și
grupurile în dificultate.

S-ar putea să vă placă și