Sunteți pe pagina 1din 57

ANATOMIE TOPOGRAFICĂ

C13

PELVIS.
ORGANELE PELVINE
Diviziune:
– Pelvis mare
– Pelvis mic B
H pl str sup
C perineu
Diametre:
1 promonto-pubian
2 median post
3 transv.max
4 transv.median
5 sacro-cotiloidian
6 oblic median
♀ pereti <,arcada pub. mai
deschisă
• aripile iliace mai lărgite
• strâmtoarea sup, inf =
largi
• gaura obt- ovalară
• incizura ischiadică –mai
adâncă
•  pubian 800-950 (600♂)
• sacru –mai puţin curbat
Perete intern  4 m perechi
• piriformi+obturatori int
• Ridic.anali+coccigieniDIAFRAGMA
PELVINĂ
– hiatus uro-genital
– hiatus anal
SPAŢIUL PELVISUBPERITONEAL

pl pelvian  perit. parietal

ţes. conj.  fascia pelviană :

1. parietală  fuziunea fasc. m.


parietali (obturatori interni,
piriformi) + m. pl.pelvian
(ridicători anali, coccigieni)

2. viscerală  teci proprii

3. ţ.c.l.+ fibre musc netede 


lamele fibrovasculare + spaţii
secundare
Îngroşări  rezistenţa:
• arcada tendinoasă a m. ridic anal
(10)
• arcada tendinoasă a fas. pelvine
(9)
• bandeleta ischiadică

Orificii vasculo-nerv (comunicări):


– spaţiu pre, retroperitoneal
abdominal
– reg. gluteală (orif. ischiadic >,
<)
– coapsă (orif. obturator)

® hernii pelviene
® difuziune colecţii sub-peritoneale
LAMELE FIBRO-VASCULARE 5
♂:
2 pl.sagital – sacrorectogenitopubiene
3 pl.frontal:
• aripioarele rectului (a. rectale
mijlocii)17
• septul rectovezicoprostatic15 – fascia
Denonvilliers {rectovezical – (vez.
seminale + ampulele deferenţiale)
rectoprostatic – (vas.vezicale inf16 +
deferenţiale15)}
• fascia ombilicoprevezicală ▲5,13(a.
ombilicală13 +vezicală sup)
Spaţiile secundare 6
Laterorectale – vas. ruşinoase
interne, plex hipogastric inf
•  acces chirurgical – medial de
lame

Retrorectal (retroperitoneal abd) –


vas. sacrate mediane, corpul
coccigian, lanţurile simpatice
sacrate, limfonoduri

Prerectal. }
Retrovezical } slab dez

Retropubian – (Retzius)  - plex


venoase, limfonoduri prevezicale,
lig. pubovezicale +
puboprostatice

•  flegmon celulită difuză• septul rectovaginal 16

• parametru7  în jurul vas.


uterine, ureterele, limfatice,
nervi

• paracolpium
(vas.vaginale)

• paraproctium (rect)

• paracistium  (vezică
urinară)

•  inflamaţie (metrită)
propagare
Conţinut: viscere, vase, nervi

A. sacrată medie
A. iliacă internă:
– R. viscerale:
– ombilicală  vezicale
superioare
– vezicală inferioară
– ductului deferent
– uterină
– rectală mijlocie
– ruşinoasă internă
– R. parietale:
– iliolombară
– sacrate laterale
– gluteală superioară +
inferioară
– obturatoare

 V.I.I. + VIE  VIC


simpaticul sacrat:
– 3 – 4 gg. pereche  sacru - spaţiu retrorectal
– eferenţe  n. sacraţi, oase, muşchi, vase, plex hipogastric inferior
plexurile hipogastrice:
– superior (n. presacrat)  n. splanhnici lombari + ram. plexul aortic abdominal –
L5  promontoriu  n. hipogastrici(dr. + stg) ampula rectală  + lanţul
paravertebral sacrat + parasimpatic sacrat ( n. splanhnici pelvieni = erectori) 
plexurile hipogastrice inferioare  eferenţe = plexuri periarteriale (A.I.I.) spre
viscerele pelviene, perineale
CAVITATEA PELVIANĂ
pereţii laterali m. obturatori interni
peretele posterior m. piriformi
planşeul (diafragma pelvină) – m.
ridicători anali, m. coccigieni
–  hiatul ridicătorilor (urogenital)
pâlnia pelvină – lama parietală a
peritoneului pelvin

Reflexia peritoneului:
– ♂  excav.rectovezicală Douglas
– ♀  lig. largi ale uterului :
• excav.rectouterină Douglas
• excav.vezicouterină

Spaţiul pelvisubperitoneal (peritoneu –


planşeul pelvin)
RECTUL
S3  orificiul anal
– sg. pelvian  Ampula rectală
– sg. perineal  Canalul anal

curburi:
– pl. sagital: „ ”
• flexura sacrată
• flexura perineală
– pl. frontal: „S”
• S3 - S4
• art, sacrococcigiană

mijloace de fixare:
– colonul sigmoid
– peritoneu
– pediculii vasculari
– lamele fibroase
– aderenţe pelviene
– slăbire  prolaps rectal
Ampula Rectală (fascia rectală) – loja
rectală:
– post.  m. piriformi + coccigieni
– ant.  fascia prostato-peritoneală
(parametru  paracolpiu)
– lat + inf  m. ridicători anali
– super  peritoneul parietal
Raporturi:
post:
– sp. retrorectal (vasele sacrate
mediane + laterale, glomul coccigian,
simpatic sacrat, n. S3 S4)  !durerile
sciatice + perineale în cancer rectal
– acces chirurgical !
lat. – peritoneu  recesurile pararectale
–  sigmoid, ileon
–  plex hipog.infer., lama s.r.g.p.
ant.– peritoneu:
– ♂ excav. rectovezicală  sigmoid,
ileon
• inf = extraperitoneală  prostata,
vezicule seminale, ductele
deferente, vezica urinară
– ♀ excav. rectouterină  sigmoid,
ileon
• inf – septul rectovaginal
Canalul Anal = sg. rectal perineal

fixă
cilindrică
config. inter:
– 8 – 10 coloane anale
(Morgagni)
– valvule anale
– sinusurile anale (criptele anale
ale clinicienilor)
– zona hemoroidală

raporturi:
– post  chinga ridicătorilor anali
– ant  prostata, uretra mb, gl.
bulbouretrale, bulbul penisului
– lat  fosele ischiorectale
Irigaţia:
Arterele rectale (S;M;I)
 anast. Sudeck  A.rectală superioară
stg + a.sigmoidiene  amputaţie rect

Venele: Plex venos 


– VRS  V. M.I.
– VRM  V.I.I.
– VRI  V. Ruşinoase  anast.
porto-cavă
 hemoroizi

Limfaticele 3 curente:
– superior  ampulă nod.
mezenterice inferioare
– mijlociu  ampulă inferior +
canalul anal nod. iliace interne
– inferior  rectul perineal  nod.
inghinale superficiale
Inervaţia

Vegetativă:
– plexul mezenteric inferior
– plexul hipogastric inferior
Somatică:
– n. rectali inferiori (din n. ruşinos)
• senzitiv inferior de valvulele
semilunare
• M.sfincter extern anal
VEZICA URINARĂ
f. piramidală:
– vârf  lig. ombilical median
– fundul  colul uretra
– corpul  lig. ombilicale laterale

modificări de formă:
– plină  ovoidă, sferică, piriformă
– compresia organelor
– asimetrică (congenitală, patologică)
– la NN – fuziformă, intra-abdominal, 
în pelvis la 3ani

capacitatea vezicală: 200 – 250 cmc  700


cmc  disurie

variaţii patologice:
–  în cistită
–  în adenom de prostată ,stricturi
uretrale
loja vezicală: - fascia vezicală –

– ant.  oasele pubiene, peretele


abdominal
– post  rectovezical (fascia
prostatoperitoneală /
vezicovaginală)
– lat  m. ob. interni + ridicători
anali
– inf  prostata / vagina –
diafragma urogenitală
– super  peritoneul pelvian
– la ♀comunică cu loja vaginală şi
rectală

mijloace de fixare:
– perineul
– lig. ombilicale: median, mediale,
laterale
– lig. pubovezicale / puboprostatice
– peritoneul
raporturile:

– faţa post rect, exav. Douglas

– faţa ant  perete ant. pelvis;


fascia ombilicoprevezicală, sp.
retropubian (Retzius)  plex
venos prevezical, MVN
obturator, limfonoduri; 
puncţie suprasimfizară

– fundul  prostata, veziculele


seminale, rectul ampular

– mg laterale lig. ombilicale


mediale, ductul deferent X ureter

– faţa posterioară  septul
vezicovaginal

– fundul  diafragma urogenitală –


rupturi  cistocel vaginal
– colul uterin
– excavaţia vezico-uterină
– vascularizaţia arterială  arterele
uterine + vaginale
– plexul venos vezical comunică cu
cele uterine, şi vaginale
Vascularizaţia
– A. vezicală
superioară(ombilicală)
– A. vezicală inferioară(A.I.I)
plex perivezical

Venele  3 reţele (în mucoasă,


musculară,ţ.c. perivezical)  plex
venos perivezical V.I.I
limfatice nodurile iliace

Inervaţia plex vegetativ vezical din


(plexul hipogastric sup+inf,
n.splanhnici pelvini)
Configuraţie interioară

Vârful  depresiune
Fundul:
– Trigonul vezical Lieutaud
• neted
• orif ureterale
• plica interureterică
– Fosa retroureterică
• mai adâncă la
bătrâni(hipertrofia prostatei)
• ! Calculi
Corpul:
• neted  făt,copil
• plicaturat  adult, bătrâni
Structura
– Seroasa peritoneu - faţa
post+lateral  ! leziuni
– Fibroasa ţ.c.
– Musculara 3 str.m. detrusor
evacuare incompletă!obstacol
– Mucoasa  plici (excepţie ▼)
– Submucoasa ţ.c. (excepţie ▼),
fără glande
Sondajul vezical
URETRA
♂ orif uretral vez↔meatul urinar 16cm
– prostatică  prostată (bazin)
– membranoasă  dg. urogenitală
(perineu)
– spongioasă  corp spongios
(penis)
• segment fix (prostată, diafragmă, bulb
spongios)
• segment mobil (partea mobilă - penis)

clinic:
– posterioară (prostatică +mb)
– anterioară (peniană ↔ spongioasă)
Calibru:
– goală  lumenul  despicătură
– micţiune  4 strm -3 dilat.:
• S. eliptică
• Fosa naviculară
• S.cilindrică ( prepubian)
• Recesul bulbului(sub d.ug.)
• S cilindrică a u.mb (sfincter
striat)
• Sinusul prostatic
• S circulară a orif intern
Conf. Interioară:
UP:
creasta uretrală
coliculul seminal (utriculul prostatic, orif
ductelor ejaculatoare)  sinusuri
prostatice
UMb  plici ale crestei
US
orif gl bulbouretrale Cowper
Lacunele uretrale Morgagni (gl Littre)
Valvula fosei naviculare Guerin – sinus
Structura:
- mucoasa  gl Littre
- musculara:
- fibre netede long; circul  m.
sfincter vezical.
- fibre striate  m. sfincter
uretral
♀ 4cm
porţiunea pelviană
– înconjurată de sfincterul uretrei
– ant plexul venos vezical, simfiza
pubiană
– post  vagina
porţiunea perineală -1cm
– străbate d.ug.
– ant  lig tranv al perineului
– post  vagina
– inf  m. bulbospongioşi
explorare:
– palpare; tuşeu vaginal, cateterism,
uretroscopie
UTERUL
tr. de con
– fundul uterin(baza
mare)
– corpul
– istmul
– colul  inserţia
vaginei
dimensiuni 6/4/2cm

Situaţie
• Ax col ┴ pe faţa post vagin
•  de flexiune (corp/col)
(100/1200)
•  de versiune (corp/pelvis)
• N = anteflexie –
antevesie

Variaţii patologice:
• procese aderenţiale
peritoneale
• tumori
mijloace de suspensie
• peritoneul
– excavaţia vezico-uterină
– excavaţia recto-uterină
• ligamentele largi █
– mezosalpinge
– mezometru
– parametru
• ligamentul rotund  ligamentopexie
– uterină
– ligamentară
– iliacă
• Х vasele iliace ext, vasele
epigastrice inferioare
– inghinală
• + n. genitofemural, ilioinghinal,
iliohipogastric
– preinghinală  dermul pubelui,
labiile mari
mijloace de susţinere:
• aderenţa la vezică  ţes. celular lax
• aderenţa la rect  lamele
sacrorectogenitopubiene:
• lig. uterosacrat
• lig. pubouterin
• perineu – centru tendinos
• rupturi  prolaps uterin
Raporturi

• Corpul
– faţa vezicală  exc. vezico-uterină
– faţa intestinală  cavum
retrouterin (sigmoid, ileon, anexe)
– fundul  sigmoid, ileon
– marginile  lig. largi, vasele
uterine

• Colul
– supravaginal
• vezică, rect
• Х arterei uterine cu ureter 15
– 20mm de col
– intravaginal
• fornixul vaginal
Irigaţia
– Artera uterină
– Artera ovariană

• Venele  plexuri venoase (lig. larg)


 venele uterine + ovariene

• Limfaticele
– corpului  (coarnele uterine) 
nod. lombare, iliace, inghinale
– colului  + vaginale  nod.
iliace interne + externe
Inervaţia
– plex uterovaginal (hipog. inf)
– plex ovarian (aortico-abdominal)
OVARELE
• cavum retrouterin peretele
lateral pelvian
• migdală
• foarte mobil

mijloace de fixare:
– suspendat în lig largi
– pedicul vascular
– lig. suspensor  fosa iliacă
(mezoapendice, mezocolonul
sigmoid)  extr. tubară
– lig. tuboovarian - extr. tubară 
infundibulul tubei
– lig. propriu – cornul uterin 
extr. uterină
– mezovarul – plică peritoneală
raporturile:
• faţa laterală  fosa ovariană(m.ob.int
sub bifurcaţia AIC)
• faţa medială
– infundibulul tubei,
mezosalpinge
– ileon,
– sigmoid
– apendice !anexita
• marginea mezovariană  hilul
– mezovarul
– lig. larg
• marginea liberă  ileon
• extr. tubară  tuba
• extr. uterină  lig. propriu
TUBELE UTERINE
Ovar  cornul uterin 10-12cm
Clinic = salpinge
Fecundaţia1/3 laterală

1. infundibulul – 10-15 fimbrii


2. ampula
3. istmul
4. porţiunea uterină
• Orificii:
• Ostiul abdominal - ! 
pelviperitonită
• Ostiul uterin
topografic:
– porţiunea ansiformă (ampula)
 excavaţia retrouterină

– porţiunea transversală
(istmul)  acoperită de ileon,
sigmoid
• Mijloace de fixare:
– Mezosalpinge
– Lig. Suspensor al ovarului
– Lig. tuboovarian

• Config interioară plici longitudinale


 !colecţii patologice (piosalpinx,
hidrosalpinx)
vascularizaţia tubo-ovariană:

• artera ovariană  a. tubară + a


ovariană
• artera uterină  a. tubară + a.
ovariană
•  anastomoză  arcada subtubară
+ arcada paraovariană
venele :
•  plex venos uterin
•  vena ovariană  VCI, V. renală
stg.

limfaticele  nod. lombare


nervii – plex veget. ovarian, uterin
DUCTUL DEFERENT
® funiculului spermatic  canalul
inghinal abdomen  pelvis 
baza prostatei + ductul excretor
seminal  ductul ejaculator .
segmente:
• epididimar
• funicular:
– p. scrotală – între elem.
funiculului spermatic  inelul
ing. superficial
– p.inghinală  canalul inghinal
• abdomino – pelvian  inelul ing.
profund, X artera epigastică
inferioară, vasele iliace externe 
lateral de vezica urinară, X
ureterul şi artera ombilicală 
prostată. (porţiunea retro-vezicală)
DUCTUL DEFERENT
Raporturi:
– vezicii urinare
– ampula rectală
– vezicula seminală homolaterală
•  în deferentită  simptomatologie
vezicală
Irigaţia  a. vezicală inferioară
Inervaţia  plex deferenţial + hipogastric
inferior
VEZICULELE SEMINALE
• spaţiul pelvisuperitoneal

• raporturi:
– vezica urinară, rect
– inf prostata
– ductele deferente(medial), plexul
venos prostatic+vezical (lateral)
• secreţia  lichid spermatic

• irigaţia:
– a. vezicală inf, a. rectală mijlocie;
– plexul venos vezico-prostatic
• inervaţiaplex hipogastric
inferior+vezical+prostatic
PROSTATA
• spaţiul pelvisuperitoneal  loja
prostatică (pube, sept
rectovezicoprostatic, m. ridicători anali,
dg urogenitală) – fascia prostatică
(anastomoze venoase  hemoragii )

• Raporturi:
– ant. simfiza pubiană, semi –
inelul preprostatic al sfincterul
uretrei
– post semi – inelul retroprostatic
al sfincterul uretrei  septul
rectovezico proastatic – ampula
rectală -  prostatite
– lateral  m. ridicători anali 
fosele ischioanale -  abcese
– baza VU, veziculele seminale,
ampulele defereţiale
– vârful dg urogenitală
intrinseci:
– uretra prostatică,
– creasta uretrală,
– coliculul seminal (orif. utriculului
prostatic, ductele ejaculatoare)
Structura glandulară (gl periuretrale+
prostatice propriu-zise)
– 4 lobi(laterali, mijlociu, posterior)
– hormonodependentă!atrofie senilă

irigaţia
• arterele vezicale inf. + rectale mijlocii
• plex venos prostatic  v. ruşinoasă
internă
inervaţia
• plex hipogastric inferior
explorarea:
• tuşeu rectal,
• puncţie, biopsie transperineală,
cateterism uretral
• acces chirurgical: suprapubiană
transvezicală, transuretrală (adenom),
rectală (abcese), perineală
Patologie
– prostatita  !uretrita gonococică
– Hipertrofia de prostată
(adenomiofibrom)
(hiperplazie+hipertrofie gl.lob mij +
periuretrale)
PERINEU
Definiţie
Rol
Forma:

• şanţ - coccige  simfiza pubiană


(coapsele în adducţie)

• ◊ poziţia taliei (coapsele - abducţie -


flectate pe bazin)
–  ant  lig arcuat pubian
–  post  vârful coccigelui
– 2  lat  tuber ischiadice
– 2 mg. ant  şanţurile
genitofemurale ( ramurile
ischiopubiene)
– 2 mg. post  lig sacrotuberale
limite:
• suprafaţă
– ant  lig. pubian arcuat
– post  vârful coccigelui
– lat  plicile genitofemurale +
marg. inf. m. glutei >
• profunzime  fascia pelviană
parietală (acoperă m. anali şi
coccigieni)
• linia biischiadică  2 reg:
– urogenitală
– anală
chirurgii
• anus  baza scrotului (comisura
labială posterioară)
• centrul tendinos
PERINEUL
DIAFRAGMA PELVIANĂ (m. ridicători
anali + cocigieni)

– formă de pâlnie
– ocupă întreaga reg. perineală
– străbătută de hiatul urogenital

DIAFRAGMA UROGENITALĂ (fascia


perineală mijlocie + m. transvers
profund + sfincter al uretrei)
– numai în reg. anterioară
REG. ANALĂ
– posterior de linia biischiadică
– formă ▼
limite :
– linia biischiadică
– liniile  tuber.ischiadice - vârful
coccigelui
– examinare  poziţia genu-
pectorală
– anus  fosele ischiorectale
stratigrafie:

piele - gl sebacee, sudoripare,

ţesut celular subcutanat  corpul adipos

fosele ischiorectale
– formă piramidală
– baza  pl. superficiale
– vârf  unirea p.lateral cu medial
– perete lat  ischion + m. obturator
intern
– perete med  m. ridicător +
m.sfincter anal extern (striat)
– conţinut:
• corpul adipos
• MVN ruşinos intern  canalul
Alcok
• prelungiri:
• ant  perineul anterior
• post  reg. gluteală

pl. fascial – fascia inf a dg pelvine


pl. muscular – m. ridicători anali + m.
coccigieni
fascia pelviană parietală – separă perineul
de pelvis
REGIUNEA UROGENITALĂ
formă ▲
limite:
– baza linia biischiadică
– lateral  ramurile ischiopubiene
– vârf  lig.arcuat pubian
– deformată în tumefacţii
(flegmoane, abcese, chiste
dermoide), leziuni cutanate
Stratigrafie:
1.pielea – rafeul perineului
2.pl subcutanat
– celule adipoase
– fibre musc netede ale
dartosului perineal
– arterele + venele perineale
(a.ruşinoasă internă)
– nervii perineali
– limfaticele  nod. inghinale
superficiale
3.pl fascial superficial – fascia
perineală superficială
4.pl subfascial - loja peniană:
– rădăcinile corpului
cavernos
– bulbul penisului
Loja:
– închisă lateral
– slab ant şi post 
propagarea infiltratelor
inflamatorii spre penis şi
fosele ischiorectale
– vasele bulbului penisului,
nervii perineali
5. diafragma urogenitală
• fascia perineală mijlocie (foiţă
inf + super  lig trans al
perineului) :
– m transvers profund
– m. sfincter al uretrei
– uretra mb
– gl. Bulbouretrale
– vase ruşinoase int,
– nervul dorsal al penisul

6. sp profund  prelungirile ant ale


foselor ischiorectale
– p lat  m. obturator intern
– p med  m. ridicător anal
– p inf  dg urogenitală
– conţin – grăsime

7. dg pelviană m. ridicători anali


PERINEUL LA FEMEIE
• REG. ANALĂ – idem ♂; diferă raporturile
ant ale canalului anal  peretele
posterior al vaginei

• REG. UROGENITALĂ
– Muntele pubelui
– Formaţiunile labiale
– Vestibulul vaginei

Stratigrafie:
1. pielea
2. pl. subcutanat  dartosul labial
3. pl. fascial superficial  fascia perineală
superficială
4. pl. subfascial  loja bulboclitoridiană
(clitorisul, bulbii vestibulului)
5. diafragma urogenitală – idem ♂
– străbătută de uretră şi vagină
– artera+vena+nerv dorsal al clitorisului
6. sp profund al perineului  prelungirile
ant. fose ischio-anale - idem ♂
7. dg pelviană  m. ridicători
anali+coccigieni
ANEXELE PERINEULUI ♂
1.REG. SCROTALĂ
– sac median, tunici concentrice
– rafeu median  septul scrotal
(dartos) - testiculul
tunicile scrotului:
1. pielea – gl. sebacee, sudoripare
2. dartos – f.m.n.; septul scrotal; cute tr.
3. fascia spermatică externă  aponevroza
m. oblic extern
4. fascia cremasterică – m. cremaster 
reflexul cremasterian
5. fascia spermatică internă  fascia
transversalis
• leagă extr. inf. a testiculului de dartos şi
piele  lig. scrotal
6. vaginala  peritoneu
7. la făt – diverticul peritoneal – străbate
canalul inghinal  canalul pritoneo-vaginal
până la scrot. Persistenţa după naştere 
herniile inghinale laterale (congenitale)
• 2 lame:
– parietală
– viscerală – acoperă testiculul,
epididimul (excepţie – extr.
inf. testicul + coada epididim)
 sinus epididimar A péritoine
– cavitatea vaginală – lichid  B fascia transversalis
C m. transverse
hidrocel D m. oblique interne
E aponévrose du m. oblique exter
F tissu conjonctif sous-cutané
2.TESTICULUL, EPIDIDIMUL, DUCTUL
DEFERENT
Testiculul – formă ovoidală
faţă:
• lat  vaginală, parţial de epididim
• med  vaginală
extremitate:
• super  cap epididim, apendicele
testiculului (d.M)
• infer  coada epididim, lig. scrotal
mg:
• ant acoperită de vaginală
• post – trec vasele şi nervii testiculului;
corp epididim
structura:
– tunica albuginee  mediastinul
testiculului
– stroma conjunctivă  septele 
lobulii
– parenchim 200 –300 lobulii – tubi
seminiferi contorţi 400-800/testicul
 (spermatogeneza)  tub
seminifer drept  reţeaua
testiculară  ductele eferente
– Ţ.c.i – celule Leydig (testosteron)
Irigaţia:
• arterială:
– testiculară (aorta abdominală)
– ductului deferent(a. vezicală
inferioară)
– cremasterică (a. epigastrică
inferioară)
– scrot  a. ruşinoase externe ( a.
femurală) + r. scrotale ( a.
ruşinoase interne)
• venoasă:
– gr. ant  plex pampiniform 
vena testiculară  VR stg; VCI
– gr. post  vena epigastrică
inferioară
• limfatică
– testicul + epididim  nod.
lombare
– scrot  nod. ing. superficiale
Inervaţia:
• testicul + epididim  plex veg
testicular + deferenţial
• scrot n. ilioinghinal, genitofemural,
perineali, cutanat femural posterior
Epididimul - căile spermaice
extratesticulare
• cap  ductele eferente; apendicele
epididimar
• corp  ductul epedidimar
• coada  ductul deferent

Ductul deferent (vezi cav pelvinană)


Funiculul spermatic ( epididim  inel
inghinal profund )
tunici:
– fascia spermatică externă 
aponevroza m. oblic extern
– fascia cremasterică  tes.
conjunctiv - m. cremaster
– fascia spermatică internă  fascia
transversalis
conţine:
– ductul deferent
– arterele testiculară, cremasterică,
deferenţială
– venele :
• grup anterior  plexul pampiniform
• grup posterior
– vase limfatice
– n. genitofemural
segmente:
– scrotal
– inghinal

S-ar putea să vă placă și