Sunteți pe pagina 1din 10

Practica tehnologica

Efectuat: Vieru Alexandru ,


student grupa CIC-1602

Verificat: Cebotari Victor ,


Lector universirtar
Saptamina I

Obiectul contsruit este un bloc de locuit de 9 nivele.


 am facut cunostintă cu şantierul;
 - dirigintele de şantier a citit normele de securitate a muncii pe santier;
 -am fost dotați cu echipament necesar în timpul aflării pe șantier (cască, salopetă şi
manusi);
 -am studiem planurile de execuție a unui bloc;
 -Ni s-a explicat condițiile amplasării complexului locativ, amplasarea eventualelor
rețele (gaz, apă, etc.), categoria solului;
Saptamina I

 -am fost repartizaţi la blocul unde după lucrările de


excavare;
 -urma să fie făcută perna de fundaţie;
 -am asistat lucrările de verificare a corectidunii
excavarii gropii de fundaţie. S-a verificat corespunderea
cotei din teren a gropii cu cota din fişa tehnologică;
 -am asistat la lucrări de compactare și executarea pernei
de fundaţie din sol argilos
 - am participat la lucrarile de masurare a corespunderii
stratului cu ajutorul nivelei si am studiat documentatia
de proiect la executia acestei lucrari.
Saptamina II

 am primit echipament de protectie apoi sub


indrumările dirigintelui de santier si a maiestrului a
participat la lucrarile de trasare a axelor anexei pe
stratului de egalizare (beton)cu ajutorul nivelei
optice.
 conform graficului de executie s-a purces la
montarea cofrajului exterior a fundatiei continue
monolite.Cofrajul se executa din elemente cu esenta
lemnoasa,cu elemente de sustinere din
lemn.Panourile se execută pe santier.
Saptamina II

 am continuat lucarile de cofrare a fundatiei


care au fost finisate in primele ore ale zilei.
 am început lucrarile de armare a fundatiei
monolite continue
Saptamina III

 am inceput cu primirea echipamentului de


protectie si citirea tehnicii securitatii.Apoi
am mers pe santier si am participat la
montarea etrierilor pe partea inferioara a
coloanelor si anume pe mustati pana la sudra
de legatura a acestora cu coloana.Etrieerele
sunt executate din armatura diametrul 8 AI
cu pasul 100.
 executare a carcaselor coloanelor . Pentru a
usura procesul executare a carcaselor
acestea se vor executa pe constructii
speciale executuate pe santier sub forma
unor suporturi din bare de diametru mare.
Saptamina III

 executare a carcaselor coloanelor . Pentru a usura


procesul executare a carcaselor acestea se vor
executa pe constructii speciale executuate pe santier
sub forma unor suporturi din bare de diametru mare.
 am particpat la lucrarile de armare a diafragmei.Am
inceput cu trasare nivelului golului usilor si a
catorva puncte de reper.Apoi am continuat cu
legarea armaturilor verticale de mustati care anterior
a fost lasate din radierul general.Urmatoarea
operatie a fost legarea armaturilor orizontale
(diametrul 12AIII) c-a intr-un final sa fie amplasate
distantierele
Saptamina III

 Am particpat la lucrarile de armare a diafragmei.Am


inceput cu trasare nivelului golului usilor si a catorva
puncte de reper.Apoi am continuat cu legarea armaturilor
verticale de mustati care anterior a fost lasate din radierul
general.Urmatoarea operatie a fost legarea armaturilor
orizontale (diametrul 12AIII) c-a intr-un final sa fie
amplasate distantierele.
 am participat la montarea coloanelor.Acestea se
monteaza cu ajutorul macaralei. Dupa montare si centrare
coloanele vor fi sprijinite pentru asi pastra pozitia
conform proiectului dar si pentru securitatea
muncitorilor.
Saptamina IV

 am asistat la lucrarile de
montare a cofrajelor pentru
betonarea peretilor subsolului.
 - am participat la executare
primei plase de fundatie la radier
general
Saptamina IV

 Prima operatie este trasarea axelor cladirii dupa


care mai tarziu ne vom orienta,apoi conform
proiectul am purces la motarea barelor de
armatura clasa AIII D16.
Stratul de bare a fost pus la pasul de 200 ,de-a lungul
axelor cu cifre.Mai apoi au fost montate armaturile
suplimentare in zonele de solicitare maxima.
 Am participat la lucrarile de armare a carcaselor
grinzilor din radier.La armarea acestora s-a folosit
armature de rezistenta D=25,16.Pentru
comoditatea muncitorilor acestea se vor executa la
inaltime,montate pe capre.