Sunteți pe pagina 1din 15

Universitatea de Medicină și

Farmacie ”Grigore T.Popa”, Iași


Disciplina: Dispozitive medicale pentru
suplinirea funcțiilor organismului

51. Interfețe creier-calculator în


medicina reabilitării
Cuprins
• Date generale
• Utilizarea sistemeleor BCI
• Funcţiile BCI
• Tehnica de înregistrare
• Rolul BCI
• Date generale:
Sistemele BCI utilizate pentru control motor:
- înregistrează activitatea neuronală
asociată gândurilor şi intenţiilor motorii
- decodează semnalele creierului în comenzi
pentru dispozitive de ieşire
• Utilizarea sistemelor BCI:
Sunt utilizate pentru mărirea senzorială, traduce
stimulii de mediu în semnale neuronale.
Sistemele BCI de investigaţie sunt utilizate
în reabilitare atât ca neuroproteze pentru
a înlocui funcţia pierdută, cât şi ca aparate de terapie.
Grupurile de persoane care benificiază de
sisteme BCI motoare şi somatosenzoriale includ cei cu
leziuni ale măduvei spinării,
boli neuronale, amputaţie a membrelor şi accident
vascular cerebral.
• Funcţiile BCI:
- înregistrarea semnalelor neuronale din creier
- procesarea acestor semnale printr-un algoritm de
calculator
- traducerea semnalelor procesate într-o acţiune
intenţionată folosind un dispozitiv efector final
Teoretic, se poate accesa orice nivel al sistemului
nervos central cu tehnologia BCI,
însă unele zone conferă avantaje.
Cortexul cerebral are o topografie funcţională care
permite direcţionarea relativ uşoară a subsistemelor
motoare şi senzitive.
• Tehnica de înregistrare:
Reprezintă nivelul de invazivitate al unei tehnici
specifice, clasificată drept ,,noninvazivă” sau ,,invazivă”,
în funcţie de necesitatea pătrunderii tegumentului.
Tehnica de înregistrare noninvazivă:
-include măsurarea directă a activităţii electrice care
rezultă din depolarizarea neuronală
Tehnica de înregistrare invazivă:
- oferă beneficii temporare, dar au riscuri
suplimentare în cazul dispozitivelor implantabile
chirurgical
În nivelul cel mai puţin invaziv al tehnicii de înregistrare,
electrozii pot fi plasaţi doar sub suprafaţa pielii,
scăzând distanţa faţă de sistemul nervos
la electrodul de înregistrare şi îmbunătăţirea
calităţii semnalului.
Indiferent de metoda de înregistrare, odată ce
semnalele neuronale brute sunt culese,
ele sunt procesate prin amplificare şi digitalizare.
Caracteristicile importante sunt apoi extrase folosind un
algoritm şi sunt traduse în comenzile dispozitivului.
• Rolul BCI:
Constă în înlocuirea şi restaurarea funcţiei neurologice
pierdute.
Când sistemele sunt utilizate pentru a înlocui funcţia
neurologică pierdută, tehnologia restabileşte
capacitatea utilizatorului de a interacţiona şi
controlează diferite activităţi.
În mod alternativ, BCI pot fi folosite în terapii de
reabilitare pentru a ajuta în restabilirea funcţiei
normale a sistemului nervos central prin introducerea
plasticităţii activ-dependentă a creierului.
Sincronizează activitatea creierului care corespunde
intenţiei de mişcare cu mişcări concrete.
Vă mulțumesc!