Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”

Facultatea de Relaţii Economice


Internaţionale
Braşov

Cursuri online
TEMA 9

PIAŢA TURISTICĂ –
CEREREA ŞI OFERTA
Obiective
 Cunoaşterea cererii turistice şi a determinanţilor
săi
 Cunoaşterea ofertei turistice şi a determinanţilor
săi
Conţinut

9.1. Piaţa turistică


9.2. Cererea turistică
9.3. Determinanţii cererii turistice
9.4. Oferta turistică
9.5.Determinanţii ofertei turistice
9.1. Piaţa turistică

 Piaţa turistică reprezintă spaţiul


geografic şi economic în care se
întâlnesc oferta turstică,
materializata prin producţia turistică,
cu cererea turistică, materializată
prin consumul turistic.
9.2. Cererea turistică
 Cererea turistică este formată din ansamblul
persoanelor care îşi manifestă dorinţa de a se
deplasa periodic şi temporar în afara reşedinţei
proprii pentru alte motive decât prestarea unei
activităţi remunerate la locul de destinaţie.
9.3. Determinanţii cererii turistice

 Factorii determinanţi ai cererii turistice sunt


numeroşi şi cuprind astfel:
 factori raţionali şi motivaţionali,
 factori endogeni şi exogeni,
 factori pe termen scurt şi pe termen lung etc.
9.3.1. Determinanţii economico-
sociali

 a. Factorul demografic
 b. Gradul de urbanizare
 c. Timpul liber
 d. Venitul – reprezinta baza materială a oricărui
act de consum, deci şi a participării la circulaţia
turistică.
9.3.2. Determinanţii motivaţionali

 psihologii consideră că cererea turistică este generată


de două categorii de necesităţi: biologice şi
psihologice (cum ar fi necesitatea de echilibru şi
necesitatea de aliniere sau imitare a categoriilor
sociale privilegiate).
 necesitatea de echilibru este acoperită de turism care
este un factor compensator al existenţei cotidiene,
caracterizată prin constrângere, încordare,
conformism. Acest rol compensator decurge din cele
trei funcţii pe care le îndeplineşte – destindere,
divertisment, dezvoltare
9.4. Oferta turistică
 Cadrul şi potențialul natural şi antropic,
echipamentul de “producție” a serviciilor
turistice, masa de bunuri materiale
(alimentare, industriale) destinate
consumului turistic, forţa de muncă
specializată în activitățile specifice,
infrastructura turistică şi condiţiile de
comercializare (preţ, facilitate etc.)
formează oferta turistică.
9.4. Oferta turistică
 Oferta turistică poate fi clasificata în funcţie de
motivaţia dominantă a consumatorilor în 4
grupe mari:
 a. oferta turismului de vacanţă
 b. oferta turismului cultural
 c. oferta turismului de afaceri
 d. oferta turismului pentru îngrijirea sănătăţii
9.5.Determinanţii ofertei turistice

 Printre determinanţii ofertei turistice putem


menţiona:
 Teritoriul
 Sectorul de servicii
 Baza tehnico-materială
 Preţurile
Expresii şi concepte cheie
 Cerere turistică
 Ofertă turitsică
Bibliografie
 Cristureanu Cristiana, Economia și politica turismului
internațional, Casa Editorială pentru Turism și Cultură Abeona,
București, 1992
 Cristureanu Cristiana, Strategii și tranzacţii în turismul
internaţional, Editura C.H.Beck, București, 2006
 Draica Constantin, Turismul internațional : Practici de elaborare și
distribuție a produsului turistic, Editura All Beck, București, 2003
 Minciu Rodica, Economia turismului, Editura Uranus, Ediția a- III-
a, București, 2005
 Turcu Vasile, Morariu Daniela, Weisz Janeta, Turism
internaţional-concepte, realităţi, politici, Editura Eurostampa,
Timișoara, 2003

S-ar putea să vă placă și