Sunteți pe pagina 1din 19

EVOCAREA

MARILOR
DUHOVNICI AI
ORTODOXIEI
ROMÂNEŞTI
PR. PROF.
Părintele Iustin Parvu, Părintele Rafail Noica,
„Duhovnicul a zeci de mii „Duhovnicul nevăzut”când
de români, urmaş al conferenţiază, deşi rar, nici o
Arhimandritului Cleopa, sală nu este suficient de
este preocupat în egală încăpătoare; mii de oameni din
masură de soarta oricărui toată ţara merg asculte.
om, cât şi de soarta ţării şi
a Bisericii.
Părintele Proclu
Părintele Gherontie Părintele Ioan lazăr
Nicău de la
Puiu din Caraiman de la Prodromul
Neamţ
SFÂNTUL CUVIOS
VASILE DE LA POIANA
MĂRULUI

deşi era ucrainian, şi-a


desfăşurat activitatea
sa în slujba Bisericii din
Ţara Românească.
Pentru viaţa sa curată,
pusă în întregime în
slujba Domnului, şi
pentru faptele sale
sfinte, Sfântul Sinod a
hotărât să fie trecut în
rândul sfinţilor
SFÂNTUL CUVIOS PAISIE
(VELICICOVSCHI)
a fost un înnoitor al
monahismului ortodox prin
redescoperirea scrierilor
patristice şi publicarea
Filocaliei. Datorită
învăţăturilor sale în cultura
romanească apare şi se
dezvoltă o mişcare de
renaştere a vieţii monastice,
de reaşezare a ei în spiritul
tradiţiei athonite, pe baza
unei mai bune cunoaşteri a
învăţăturilor patristice şi a
transpunerii lor riguroase în
practică. În anul 1992 a fost
trecut în rândul sfinţilor a
Cuviosului Paisie.
PĂRINTELE ARSENIE BOCA
este considerat ca Sfântul de la
Sâmbăta Făgăraşului, sau
Sfântul Ardealului. Ieromonah,
teolog și artist român, a fost
stareț la Mănăstirea Sâmbata
de Sus și apoi la Mănăstirea
Prislop, unde datorită
personalității sale veneau mii și
mii de credincioși. A fost unul
din martirii gulagului comunist.
El a pictat biserica din
Drăgănescu, supranumită
Capela Sixtină a Orientului. Îl
ajută pe părintele profesor
Dumitru Stăniloae în demersul
de a traduce Filocalia. În prima
ediție a volumelor, Părintele
Dumitru Stăniloae îl numește pe
Arsenie Boca „ctitor de frunte al
Filocaliei românești” .
PĂRINTELE ARSENIE
PAPACIOC
„Duhovnicul de la malul
mării” este considerat unul
dintre cei mai importanţi
duhovnici ai noştri, a făcut
parte din „generaţia de aur”
a teologilor romani, membru
activ al grupului „Rugul
Aprins”. A fost arestat şi
condamnat sub regimul
mareşalului Ion Antonescu şi
a trecut şi prin puşcăriile
comuniste. A fost călugăr la
Mănăstirea Antim din
Bucureşti, sculptor la
Institutul Biblic, preot la
Seminarul Monahal de la
Mănăstirea Neamţ şi la
Mănăstirea Slatina.
PĂRINTELE PAISIE
OLARU
de la Sfinta Manastire Sihastria a
fost dăruit de Dumnezeu cu darul
vindecării si pacificarii sufletelor
rănite de păcate. Este considerat
marele duhovnic şi ascet al
ortodoxiei universale şi
româneşti. A fost călugăr la
Schitul Cozancea, apoi la
Mănăstirea Sihăstria, unde
devenit duhovnic al întregii obști,
până la sfârșitul vieții sale. Între
anii 1972 - l985 s-a nevoit ca
sihastru la Schitul Sihla, iar în
ultimii cinci ani a locuit în chilia
sa de la Sihastria, fiind bolnav,
până s-a mutat la Domnul, lăsând
moștenire ucenicilor săi pilda
vietii sale de adevărat monah și
părinte duhovnicesc.
PĂRINTELE CLEOPA
. ILIE
a fost arhimandrit și stareț la
Mănăstirea Sihăstria. Ca
duhovnic al întregii obști el a a
povățuit atât calugări, cât și
mireni, timp de 34 de ani fiind
un renumit trăitor al credinței
ortodoxe. A fost ucenic al
schimonahul Paisie Olaru,
pustnic în Schitul Cozancea,
apoi s-a călugărit la schitului
Sihăstria, unde rămâne până la
sfârşitul vieţii, cu o pauză de 7
ani când a fost transferat
împreună cu 30 de călugări la
Mănăstirii Sihăstria.
Nu a fost orbit de functie,
pentru ca nu si-a dorit-o
niciodata. Paradoxal, asta
facea din el stareţul ideal. Cand
la fost ales loctiitor de egumen
el nu era preot, ci doar monah.
PĂRINTELE ILARION
ARGATU
„biruitorul legiunilor demonice”,
a fost preot în Parohia Oniceni,
apoi la Catedrala Mitropolitană
din Iași. A fost mereu urmărit de
securitate, dar a ştiut să se
salveze şi să-şi continuie
misunea. După anul 1990 a fost
chemat în Germania, Franța,
Belgia și SUA, unde devenise
celebru pentru harul său, unde, a
făcut multe exorcizări. După
deshumare, credincioşii veniţi la
pomenirea sa, din toate părțile
țării pentru a se ruga și închina la
racla cu moaștele așezate în
biserică au construit un baldachin
și l-au așezat în pronaosul
bisericii, aproape de criptă, racla
fiind lăsat desfăcută și acoperită
doar cu sticlă pentru că-l
considerau deja sfânt.
PĂRINTELE SOFIAN
BOGHIU
„omul smereniei apostolul
şi duhovnicul Bucurestiului”,
un iconar de suflete, a fost
membru al „Rugului Aprins”,
deținut politic între 1958-
1964. Parintele Sofian a
facut parte din acel sir
neintrerupt de stareţi ai
Bisericii Ortodoxe Române
care, asemenea bătrânilor
înţelepţi ai Patericului, a
vegheat la transmiterea
învăţăturii şi căilor
îndumnezeirii omului. Chipul
parintelui, ochii, aerul din
jurul fiintei sale fragile,
vorbeau de la sine despre
sfinţenia sa.
PĂRINTELE TEOFIL
PĂRĂIAN
a fost un mare
duhovnic ortodox
român, arhimandrid la
Sâmbăta. Parintele a
fost aproape de tineri,
încurajând intens
activitatea A.S.C.O.R.
din ţară, fiind totodată
un neobosit povăţuitor
al pelerinilor la
Mânastirea Sâmbata şi
pe drept cuvânt „un om
al bucuriei” .
PĂRINTELE ADRIAN
FĂGEŢEANU
a fost membru al grupului
„Rugul Aprins” „Duhovnicul
misionar, propovăduitorul
apologet şi mărturisitorul
autentic”, Parintele Adrian
Făgeţeanu a fost un trăitor
profund al adevărurilor de
credinţă având şi calitatea
de a fi un om de o
sinceritate, discreţie şi
modestie ieşite din comun,
care au inspirat foarte
multa încredere, confort
sufletesc şi dragoste faţă
de valorile perene ale
spiritualităţii şi culturii
noastre autentice.
PĂRINTELE
CONSTANTIN GALERIU
a fost unul dintre cei
mai importanți
duhovnici ai Ortodoxiei
române, preot și
profesor de teologie.
„Predicatorul în
condiţie absolută, cu
ochi nespus de buni şi
cu mare iubire de
oameni. Venit în lume
ca să o impace. Plecat
dintre noi ca să ne
vegheze si să ne bine
sfatuiasca din locul sau,
de Sus.”
LAVRENTIE SOVRE
este unul dintre marii
părinţi duhovnici care
s-au nevoit în
Mânăstirea Frăsinei.
A fost un om „bine
cuvântat să fie martor
al luminii celei
necreate, un slujitor
vrednic, omul lui
Dumnezeu. Era omul
rugăciunii, al faptei
jertfelnice şi al dăruirii
spre binele semenilor.”
PARINTELE PĂRINTELE
DANIIL DE LA RARĂU
este considerat un sfânt al
gulagului românesc,
„Apostolul muntelui Rarau
şi duhovnicul inchisorii.” E
unul dintre cei mai mari
mucenici şi un mărturisitor
al dreptei credinţe ortodoxe.
Ieroschimonahul Daniil
Tudor a fost un om cu viaţă
sfântă, desăvârşită, un om
studios; tot timpul scria şi se
ruga neîncetat. A fost
executat în închisoarea de la
Aiud. A fost cel mai
intransigent dintre toţi
deţinuţii în ceea ce priveşte
credinţa. A murit ca un mare
mucenic, care mărturisea
înaintea păgânilor dreapta
credinţă.
Un sfânt al Duhovnicul „Un exemplu
închisorilor, sfant de la pentru toţi preoţii
un „duhovnic Râmeţ „un erou ortodocşi din
al inimii al credintei, un toată ţara”, prin
bune” suflet de mare modestia,
Duhovnicul sfintenie si simplitatea şi
ţinuturilor puritate” dragostea lui faţă
hunedorene. Dometie de oameni.
Crăciun Oprea Manolache Dimitrie Bejan
Părintele Arsenie Părintele Marcu
de la Crasna de la Sihăstria

Părintele Tănase Petroniu


de la Prădromu

Părintele Macarie Părintele Elefterie


de la Pasărea de la Dervent
Părintele Serafim de Părintele Iorodion
la Brâncoveanu de la Lainici

Părintele Dionisie
de la Prodromu

Părintele Ioan Sabău Părintele Gherasim


din Hunedoara de la Tismana

S-ar putea să vă placă și