Sunteți pe pagina 1din 15

AMENAJAREA MAGAZINULUI

Implică planificarea amenajării interne a raioanelor - atât a celor de vânzare cât şi a celor
care sprijină vânzarea - şi stabilirea mărimii spaţiului care va fi alocat fiecărui raion.

Organizarea de ansamblu:
• urmăreşte structurarea unei suprafeţe cu destinaţie comercială pe diferite funcţiuni
• urmăreşte favorizarea unui flux economic într-o suprafaţă comercială;
• are în vedere încadrarea în anumite norme (de seismicitate, de elasticitate a
construcţiei, de rezistenţă etc.).

Organizarea de ansamblu presupune:


• stabilirea numărului de niveluri;
• delimitări interioare şi uneori exterioare.
Amenajarea obiectivelor comerciale
În comerţul tradiţional se referă la organizarea de ansamblu şi organizarea interioară a
suprafeţelor comerciale.

În comerţul electronic reflectă machetarea paginii web, proces care reuneşte elemente de
conţinut, grafică, legături, sistem de navigare şi elemente media.
Amenajarea în comerţul tradiţional
Există câteva grupe mari de delimitări:
• spaţii cu destinaţie strict comercială – sala de vânzare, suprafaţa de depozitare,
păstrare, stocare, suprafaţa vitrinei exterioare;
• spaţii cu destinaţie de prestări servicii (cabină probă, zone de retuş, călcat, reparat,
croit etc.);
• spaţii cu destinaţie tehnică (spaţii de producţie, instalaţii frigorifice, aerisire-
climatizare etc.);
• spaţii cu destinaţie socială – grup sanitar, vestiar, spaţiu pentru copii;
• spaţii cu destinaţie auxiliară (depozit de ambalaje, de produse reutilizabile, birouri,
camere administrative etc.);
• spaţii pentru circulaţie.
Sisteme de amenajare
Dispunerea tip grilă
Dispunerea în flux liber
Amenajare tip boutique
Amenajare tip buclă sau alee
circulară
Orice magazin are o anumită formă care condiţionează în mare parte orientarea
echipamentului comercial, amplasarea intrărilor şi a caselor de marcat. Suprafaţa sălii
de vânzare trebuie amenajată în aşa fel încât să fie expuse cât mai multe produse,
permiţând o circulaţie fluidă a clienţilor, a mărfurilor, a personalului, a ambalajelor. În
acest sens, există o serie de reguli:
• raioanele cu produse cu greutate mare şi cele cu rotaţie accelerată se amplasează în
apropierea spaţiilor de depozitare;

• produsele proaspete necesită apropierea de camere frigorifice, de echipamente de


refrigerare sau de laboratoarele de preparare;

• în general, clienţii care intră într-un magazin urmează ceea ce se numeşte alee de
actualitate sau perimetrală, aici implantându-se etalări de actualitate, promoţionale şi
sezoniere;

• produsele cumpărate foarte frecvent şi care constituie practic cumpărăturile de bază


pentru majoritatea clienţilor (produse lactate, băuturi răcoritoare, fructe, legume, carne
etc.) sunt judicios repartizate de-a lungul aleii perimetrale pentru a-l forţa pe client să
parcurgă un circuit complet în magazin. Acesta reprezintă principiul de repartizare a
punctelor calde.
• pentru a orienta clienţii spre partea centrală a magazinului se utilizează puterea de
atracţie şi potenţialul de vânzare al unor articole ca: zahăr, ulei, paste, cafea şi altele,
articole numite de apel.

• în general, clienţii sunt ostili la orice amenajare care complică circuitul lor de
cumpărare;

• s-a constat că, în general, dacă un client părăseşte o alee principală, rareori revine pe
acelaşi itinerar;

• pentru a asigura un interes egal întregii lungimi a raioanelor, se dispersează articolele


prin alternarea produselor calde, a ofertelor speciale şi a produselor cu adaos comercial
ridicat;

• unele produse se completează atât de natural încât cumpărarea unuia influenţează


cumpărarea altuia;

• articolele cu cumpărare din impuls (dulciuri, produse de igienă, etc.), în măsura în care
cumpărarea lor nu este prevăzută de clienţi, trebuie puse în valoare pentru că la nivelul
lor se practică cote de adaos comercial ridicate;
• este necesar să se anime latura interioară a aleii perimetrale printr-o etalare
agresivă, bazată pe promovări, pe produse aflate în puternice campanii publicitare,
folosirea jocurilor de lumini intense, cu scopul de a contracara prezenţa produselor
calde;

• în cazul produselor nealimentare problemele legate de traficul clienţilor rămân


aceleaşi. Raioanele de apel sunt cele care conţin cărţi, discuri, articole de bricolaj,
etc. îndeplinesc rolul punctelor calde din sectorul alimentar;

• în general, se apreciază că un client rămâne cel puţin 15 minute într-un


supermagazin şi 30 de minute în hipermagazin, bugetul său de timp servind pentru
2 tipuri de cumpărături, premeditate şi spontane;

• o bună implantare vizează limitarea la maxim a timpului necesar pentru cele


premeditate, pentru a lăsa cât mai mult timp posibil pentru cumpărăturile din
impuls. Aceasta implică o circulaţie facilă şi logică, alei de circulaţie largi, o
semnalizarea uşor de reperat şi implantări clare de produse pe echipamentul
comercial.
Amenajarea în comerţul virtual
Principii:
a. stabilirea temei site-ului şi proiectarea paginii de intrare;
b. transmiterea unor mesaje reprezentative de marketing privind firma, produsele şi imaginea
acestora, evidenţiindu-se aspecte precum profesionalismul, etica, credibilitatea, calitatea,
evidenţierea avantajelor oferite - economie de timp, bani şi oferirea de bonusuri etc.;
c. personalizarea site-ului prin logo-uri şi elemente grafice specifice temei alese evitându-se
însă supraîncărcarea site-ului, deoarece poate nemulţumi vizitatorii;
d. menţinerea aceluiaşi stil de prezentare în cadrul paginilor site-ului;
e. evitarea supraîncărcării cu mesaje promoţionale, raportul optim între conţinutul de
informaţii şi cel de reclamă fiind 80/20;
f. prevederea site-ului, alături de legăturile hipertext prin cuvinte, cu elemente ajutătoare de
navigare de dimensiuni reduse pentru a permite o navigare facilă;
g. utilizarea unei structuri piramidale a conţinutului: furnizarea la început a principalelor
aspecte incluse în site şi apoi dezvoltarea acestora;
h. organizarea conţinutului în secţiuni bine delimitate.
Pagină principală

Prezentare firmă Produse/servicii Noutăţi

Pagini pentru
Modalităţi de produse/servicii Ştiri/oferte speciale
contactare individuale

Întrebări frecvente
Structură de bază
Pagină principală

Prezentare firmă Produse/servicii Noutăţi

Modalităţi de contactare Pagini pentru Imaginea competiţiei


produse/servicii
individuale

Trimitere e-mail Formulare răspuns Ştiri/oferte speciale

Formular de răspuns Întrebări frecvente

Formulare de răspuns

Structură interactivă
Pagină principală

Prezentare firmă Produse/servicii Formular Noutăţi


on line

Modalităţi de contactare Pagini pentru


produse/servicii individuale Competiţie/ oferte

Comandă on line Ştiri


Comandă on line

E-mail Formulare de răspuns Întrebări frecvente

Formulare de răspuns Formulare de răspuns

Structură reprezentativă
PRELEGERE: Proiecţiile visului meu
de a avea un magazin
PREZENTARE Aplicaţii şi jocuri
dedicate design-ului şi amenajării