Sunteți pe pagina 1din 21

VERBUL

Clasa a III- a
Definiție:


Verbul este partea de
vorbire care arată:
 acţiunea;
 starea;
 existența;
 Câinele latră în curte.
 Bucătarul a gătit un prânz gustos.
Exemple de  Copilul aleargă în parc.
verbe care
 Am prins un fluturaş viu colorat.
exprimă
acţiunea:  Nu vii cu noi la teatru ?
 Noi şi părinţii vom călători cu trenul.
 Cât de repede aţi ajuns la şcoală !
 Copiii vor picta un peisaj de vară.
 Bunicul s-a întins în pat.
Exemple de  Bunicul se odihneşte în camera sa.
verbe care  Călătorii aşteaptă autobuzul.
exprimă
 Copilul doarme în cărucior.
starea:
 Fluturaşul viu colorat stă pe o floare.
 Ce cuminte şade el pe băncuţă !
 Nu m-am speriat deloc în timpul
furtunii.
 Copiii sunt în clasă.
Exemple de  Matei este cu tatăl sau la cumpărături.
verbe care
 De ce e atâta gălăgie ?.
exprimă
existenţa:  Nu mai există nicio o floare în grădină.
 Caietul meu de teme nu – i nicăieri !
 Bunicule, unde se află Oceanul Pacific ?
Verbul are forme pentru:

Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a


a merge:

Eu merg Tu mergi. El/ Ea merge.

a cânta

Noi cântăm. Voi cântaţi. Ei/ Ele cîntă.

9
Verbul are forme pentru:

Numărul singular Numărul plural


a citi

Eu citesc. Noi citim.


a se spăla

Tu te speli. Voi vă spălaţi.

11
Singular Plural

 Persoana l eu scriu noi scriem

 Persoana a II-a tu scrii voi scrieţi

 Persoana a III-a el scrie ei scriu


ea scrie ele scriu
Verbul are forme pentru timpul :
 trecut (arată o acţiune petrecută înainte de momentul
vorbirii sau mai de mult).
exemplu: am mâncat, ai alergat, a adormit, scriam, visai ;
prezent (arată o acţiune care se petrece acum, în momentul
vorbirii).
exemplu: mănânci, spală , miaună, citeşti, cântăm;
 viitor (arată o acţiune care se va petrece după momentul
vorbirii)
exemplu: voi alerga , vei citi, va râde, vom mânca, vor
scrie ;
Scrierea corectă a formelor verbului „a fi” :
Greşit: Corect:

Fi cuminte mereu ! Fii cuminte mereu !


Nu fii răutăcios ! Nu fi răutăcios !
Să fi atent la şcoală ! Să fii atent la şcoală !
El ieste vorbăreţ . El este vorbăreţ .
Tu ieşti în clasă ? Tu eşti în clasă ?
De ce ie aşa frig ? De ce e aşa frig ?
Nu ieram sigur . Nu eram sigur .
Ieraţi atât de frumoşi ! . Eraţi atât de frumoşi !
Analiza gramaticală a verbului:
 Când analizăm gramatical un verb, indicăm:
 Ceea ce indică: acţiunea, starea sau existenţa;
 Timpul: trecut, prezent sau viitor;
 Persoana: I, a II-a sau a III-a;
 Numărul: singular sau plural;
Exemplu:
Băiatul aleargă în curtea şcolii.
aleargă= verb, indică o acţiune la timpul prezent, pers. a III-a ,
nr. singular;
Bunicii stăteau pe banca din grădină.
stăteau = verb, indică o stare la timpul trecut, pers. a III-a ,
nr. plural;
Georgiana, vei fi la ora potrivită în staţia de autobuz ?
vei fi = verb, indică existenţa, la timpul viitor, pers. a II-a ,
nr. singular;
EXERCIŢIUL 1
Citeşte cu glas tare enunţurile în care verbele sunt la
numărul singular:

a) O ciocârlie neagră fâlfâie pe deasupra noastră.


b) Moşneagul îi deschide poarta cocoşului.
c) Deodată clipiră candele verzi de licurici.
d) Plânge-un pui de ciocârlie/ Sus, pe cumpăna fântânii.
e) Murgul începu a necheza.
f) Duşmani, veţi cunoaşte puterea săgeţilor noastre!

16
EXERCIŢIUL 2
Citeşte cu glas tare propoziţiile în care verbul este la
numărul plural:

a) Bunicul văzu casele arse.


b) Au venit mulţi spectatori la serbarea noastră.
c) Firelor de lămâiţă li se uscă rădăcina.
d) Apele veneau din munte învolburate.
e) Cine mi-a luat creionul ?
f) Oile pasc pe mirişte la marginea satului.

17
EXERCIŢIUL 3
Citeşte cu glas tare propoziţiile în care verbul este la
persoana a II-a :
a) Vasilică merge la bunica lui în fiecare zi.
b) Voi aţi fost la aniversarea lui Radu ?
c) Eu repet zilnic la vioară.
d) Ai văzut ultimul film din seria „Harry Potter” ?
e) Aduceţi lemne pentru soba din camera voastră !
f) El şi-a uitat caietul acasă.

18
EXERCIŢIUL 4
Citeşte cu glas tare propoziţia în care verbul este la
persoana I :
a) Eu merg astăzi la ora de pian.
b) Mâine mergeţi cu noi la teatru ?
c) Peste trei zile plecăm la Predeal.
d) Sandu se duce săptămânal la patinoar.
e) Acum scriem tema la matematică.
f) Cine a şters tabla astăzi ?

19
EXERCIŢIUL 5
Citeşte cu glas tare propoziţiile în care verbul este la
persoana a III-a, numărul singular :
a) Ionel curăţă de zăpadă aleea din faţa casei.
b) Mihnea şi George patinează bucuroşi .
c) Noi mergem acum la prietenii noştri.
d) Voi ştiţi cine a spart geamul clasei nostre ?
e) Ele povestesc despre întâlnirea cu prietenii.
f) Copacul rezistă din greu în bătaia vântului.

20

S-ar putea să vă placă și