Sunteți pe pagina 1din 5

STADIILE ŞI CICLURILE

DEZVOLTĂRII PSIHICE UMANE


Stadiul de dezvoltare psihică se defineşte ca fiind


delimitarea în timp a apariţiei şi consolidării unor
particularităţi şi a unui nivel de organizare a capacităţilor
intelectuale, afective, volitive şi a întregii personalităţi
Creşterea şi maturizarea fizică şi psihică se realizează după
câteva legi comune evoluţiei tuturor indivizilor umani

 Legea corelaţiei creşterii


 Legea ritmurilor de creştere rapidă
 Legea puseelor de creştere
Legea corelaţiei creşterii

- relevă interdependenţele funcţionale dintre diferitele
subsisteme ale organismului şi explică astfel faptul că
schimbările calitative ale unor aspecte fizice atrag după ele
schimbări ale altora, deşi nu în acelaşi timp şi în aceleaşi
proporţii

Există astfel corelaţii între creşterea sistemului osos şi a celui


muscular, deşi cel din urmă poate fi uşor desincronizat
Legea ritmurilor de creştere rapidă

– se referă la creşterea rapidă de la vârstele timpurii şi exprimă
de fapt specificul programului ereditar al fiinţei umane, care la
naştere se prezintă ca fiind mult în urmă faţă de celelalte specii
aflate în acelaşi stadiu

Astfel, în primele 3-4 luni de viaţă creşterea în lungime a


individului uman este foarte accentuată, ca şi creşterea în
greutate - un astfel de ritm de creştere nu va mai fi atins
niciodată în următoarele stadii
Legea puseelor de creştere

– pune în evidenţă faptul că interacţiunea factorilor
fundamentali ai dezvoltării nu se realizează în mod identic pe
toată durata vieţii, ci există momente în care schimbările
biologice sunt mai accelerate şi dacă interacţionează optim cu
factorii socio-culturali, apar vârfuri de creştere fizică

Un astfel de puseu întâlnim la pubertate, puternic influenţat


de modificările biochimice interne, dar şi de factorii socio-
culturali externi